Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#줄검기

1043 views

100 phát 😂  Dây mình dùng là dây ở chân núi ngày ạ. Người tày gọi là dây "  thau cát " #nhayday #줄검기 #운동
Get TikTok App