Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#우야지막창

36.2K views

Không có khách thì làm gì ... Ai nhớ trend này nữa không #우야지막창 #알바생 #손님없을때모행? #보고시펑 #친구들 created by Lư đi Hàn with Lư đi Hàn's 오리지널 사운드 - Lưlư🇰🇷🇻🇳
#대구3대막창 빛나는 찐 막창집 #우야지막창 여기 막창은 과일숙성으로 진짜 쫀득하고 겉바속촉한 맛을 느낄 수 있음 !! 3인분 주문시 #된장라면 #소시지 #팥빙수 는 덤!!! 대구 어딜가노 점포있으니 맛보러 ㄱㄱ
Get TikTok App