Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#오픽

275.4K views

Một chiếc video của lớp học thi opic tiếng việt của mình nè. Phát âm vẫn nghe chuẩn lắm mà nghe dễ thương ha. Mọi người có ai quan tâm đến thi opic tiếng Hàn không ạ?#수요일#수업#강의영상#베트남어#베트남어강의#베트남어공부#베트남어배우기#오픽#오픽준비#한국인#베트남어하기#한국어#한국어강의#tiengviet#nguoihanquoc#tienghan#tienghangiaotiep#tienghancoban#coLientienghan#cuocsonghanquoc
Get TikTok App