Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#연차

992.1K views

#यन्छा भएपनि कम्पनिको नियम अनुसार पर्योग गर्नुपर्ने कुरा ध्यानमा राखौ . त्यस वर्षको #연차 त्यहि वर्षमा प्रयोग गर्ने नियम भएको कम्पनिपनि हुने ख्याल राखौ 🙏🙏🙏
#यन्छा भएपनि कम्पनिको नियम अनुसार पर्योग गर्नुपर्ने कुरा ध्यानमा राखौ . त्यस वर्षको #연차 त्यहि वर्षमा प्रयोग गर्ने नियम भएको कम्पनिपनि हुने ख्याल राखौ 🙏🙏🙏
Trả lời @busan__kr ok bạn nhé ,có thể bạn đã biết ,mình xin nói thêm vài điểm đáng chú ý của từ 연차 #fyp #연차 #tienghan #xuhuong
Get TikTok App