Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#我不在乎

28.6K views

每天五句中文#吵什么吵= ồn cái gì mà ồn #别装蒜= đừng có giả vờ#别逼我= đừng ép tôi #我不在乎= tôi không quan tâm #请你闭嘴= vui lòng ngậm miệng lại#chinese #china #TikTokVoiceVN #BeautyTok #study #studytok #tiengtrung #squidgame #xuhuong #TikTokFashUP #vietnam #danang #chanhchua #hot
Get TikTok App