Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#安全門

133.3K views

第一次坐到這個位置 #飛機 #安全門#空姐 created by 張文秀 with Bích Phương 's  Đi Đu Đưa Đi
Get TikTok App