Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#大家來挑戰

443.5K views

人體槓片~😊#健身房趣事 #大家來挑戰 #教練日常 #男友力 created by Ig:ddk_evan with Ig:ddk_evan's 原聲 - Ig:ddk_evan
#我要上推薦 #我想上推薦 #信任遊戲 #互相矇眼 #情侶 #大家來挑戰 練習的時候已經踩到他三次腳了😂 好險這次沒有踩到地雷... 成功👍 (可是天超害怕的啦我一直往前哈哈)
#Ai hiểu được chết liền 🤣#大家來挑戰 聽得懂嗎 ? 哈哈😄
Get TikTok App