Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#เลี้ยงหลาน

49.9M views

ตอบกลับ @kufirdaws อย่าให้รู้ว่ามาสั่งร้านชั้นนะ จะทำให้กินไงล่ะ😚 #ครัวแม่ก๊อต #เล่นขายของ #เลี้ยงหลาน
ตอบกลับ @28102552kathy พอไม่ได้กิน ไล่ก็ไม่ไป จะเอายังไง😜 #ครัวแม่ก๊อต #เล่นขายของ #เลี้ยงหลาน
ตอบกลับ @am.level9999 ร้านนี้เงินซื้อไม่ได้ ขนมเหรออย่าหวัง🤑🤑🤑 #ครัวแม่ก๊อต #เล่นขายของ #เลี้ยงหลาน
Get TikTok App