Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#ಬಂಗಾರತ್ತ

243 views

#ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ #ಮಗಳ#ಪದಕ ನನ್ನಕಿಂತ ಯೆನಹೆಚಾಗೃತಿ #ಬಂಗಾರತ್ತ ಅಳಿಯಾನ್ನರ #ನೂಡತೀಯನ ಅತ್ತಿ #ಕಳಾಬಳ್ಳಿ ಬಿಗತಾನಮಾಡತಿ #ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ #ಅತ್ತಿನಿನ್ನಮಗಳ ಪದಕ ನನ್ನಕಿಂತ ಯೆನಹೆಚ್ಚಂದ
Get TikTok App