#చెల్లెమ్మ

501.2K views

#చెల్లెమ్మ చదువుతోపాటు ఆటలలో పాటలలో మీ ఘనతను కనబరుస్తున్నారు. గొప్ప చదువులు చదివి భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని దేవుని కోరుకుంటున్న తల్లి 🙏💐
#duet with @user739227151668 #చెల్లెమ్మ సమాజం అంతే బాధపడుతున్న మనిషిని ఇంకా బాధ పెడుతారు .మీ అన్నయ్యగానేను ఉన్న నా సపొర్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటుంది
#చెల్లెమ్మ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు హ్యాపీ గానే ఉంటుంది కానీ వెళ్లేటప్పుడు కాస్త బాధగా ఉంటుంది ది#tiktokindia_ 😥😥😥
Get TikTok App