Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#ਬੱਕਰਾ

296.9K views

#ਬੱਕਰਾ Return🤣🤣🤣🐐🐐🐐#Funny Clip#ਜੌਨੀ ਬਾਬਾ(ਆਥਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟ)😂😂😂
#ਬੱਕਰਾ ਕਹਿਦਾ ਈ ਹਊਗਾ ਵੀਚਾਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾਓ 😁😁😂 — ਜੋਨੀ ਨੀਲਾ ਗੜ੍ਹਵਈ
#ਬੱਕਰਾ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
#ਬੱਕਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹੀ ਚੜਾਨਾ
#duet with @jaswindersidhu85 #ਮੁਰਗਾ #ਬੱਕਰਾ
Get TikTok App