Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2022 TikTok

#वाजवनार

107.3K views

#अस्सल_खान्देशी ✊😱आपले कोनी कम समझी ते 🤫डायरेक्ट 👊खानदेशी राडा 👊आपला खानदेश आपली शान#आपन_खानदेशी #जय_खानदेश #वाजवनार #फक्त #खानदेशी
#duet with @rani_koli जमल का deu jaan my sweet sister#एक_कट्टर_खानदेशी #आपन_खानदेशी #khandesh108 #फक्त #खानदेशी #वाजवनार
#duet with @sandipsoanwne 🙏धन्यवाद भाऊसोनी खूप shport dela tumhe असाच shport राहुदया 😍😘#फक्त #खानदेशी #वाजवनार #जय_खानदेश #अस्सल_खान्देशी
🚩🚩केसरी ढोल ताशा पथक 🚩🚩 #स्वयंमेव मृगेंद्रता##वाजवनार पन आम्ही च गाजवनार पन आम्ही च#आम्ही इचलकरंजीकर #
Get TikTok App