Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#मोठी

995.1K views

#duet with @cutybeautykhan नाही जमल असेल पन #मि प्रयत्न करतोय #तुम्हाला 😆😆तुम्ही हसता हे माझ्या साठी खुप #मोठी गोष्ट आहे #☺☺धन्यवाद असेच हसत रहा 🙏
#duet with @cutybeautykhan नाही जमल असेल पन #मि प्रयत्न करतोय #तुम्हाला 😆😆तुम्ही हसता हे माझ्या साठी खुप #मोठी गोष्ट आहे #☺☺धन्यवाद असेच हसत रहा 🙏
#मन मोठं ठेवा #ओळख आपोआप #मोठी होईल.👑👑
#मोठी बहीण ही आपली# Second# Mother #असते .# Di tu म्हणत असते खूप मोठा हो मी तुझ्या पाठीशी आहे. अशी बोलणारी Sis सगळ्यांना भेटू दे God #🙏
💪👑#नाव मोठं नसलं म्हणून काय झालं आज पण या #छोटया_नावाला #मोठी-म ोठी #नाव_ओळखतात.� � # 😎MAYA BHAY ..302 😎 ##doubleexposure
#हर्षलाचे हळदी ला#आगरी दनका#मोठी फॕन आहे मी आगरी कोळी गाणे ची#खानदेशी कन्या #@mr_khandeshi007 #@mita
#हर्षलाचे हळदी ला#आगरी दनका#मोठी फॕन आहे मी आगरी कोळी गाणे ची#खानदेशी कन्या #@mr_khandeshi007 #@mita
#हमतुला माझी आठवण तू#काय करतोस मी होय.मी#डेरीमिल्क खातोय तुला#माझी आठवण#आली #तू काय करतेस मी वय#मोठी विमल खाते#मै😂😔😂😂😂
#मी मोठी #नाही हो #माझ्या मागे #जी सावली #आहे ना #ती खूप #मोठी आहे #म्हणजे माझा #नवरा love you @bhauakhade
Get TikTok App