Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2022 TikTok

#भोली

3.8M views

आज#भोली का बच्चालाई टीक टोक को रोगै लाको छ good#morning ☕️☕️💕😘
Reply to @khalibalinepal #😀🤣लु मेरो दि संङ नि सके छ पैसो 😂🤣#भोली पठाइदिन्छु हस्😉🤣🤣##दिदि बैनि#😀😂🤣 funy#foryoupage
#भोली घर जानी भनेर😂🤣🤣😅#krisrok7 #
Get TikTok App