Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#पाउरोटी

409.3K views

आज भाई को बिहे नाच्देको ❤️❤️❤️ #पाउरोटी
New Look For #पाउरोटी Music Video Coming Soon ❤️❤️❤️❤️
#पाउरोटी Release All Over On Smita Sneha Entertainment YouTube Channel #tiktok #foryou #foryoupage
##पाउरोटी बनाउदै छु#सबै काम त आउछ तर लाइसन्स मात्र नभाको हो#🇳🇵❤️ #Tiktok Nepal#
#पाउरोटी #sani #comingsoon On Smita Sneha YouTube Channel....
Get TikTok App