Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#नम्बर

3.1M views

# हतारमा आएर #जोडिन्छन्   #सम्बन्ध हरु आबेक मा #आएर छुट्छन् ति साथहरु #बलक हुन्छन् ति #आईडि अनि  #नम्बर हरु तर जिबि र##हन्छन् ति# मनका पिडाहरु 💔❤️❤️#💔💅💅👌👌👌🧑‍🤝‍🧑🌠💚
Get TikTok App