Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#कखरो

5193 views

##नई#कका#पलेट#ल#हाथ####मत#लगाबे#हमन#बरतीया####यन#कखरो#बाप#के#नौकर#नोहन##
##कखरो ल झन पतीयाबे##🤡🤡😷😷 ## कवर्धा टीक टाक विडियो##संगवारी हो लाईक❤❤करो ,फालो करो|🙏🙏🙏
##tik_tok_india ##कखरो ला झन पतियबे कखरो झन बात मा आबे ##nice song yarr @shivarajput626387
#C .g. __Korba Boy 🤟🏻✌️#कखरो ल ा झन पतियाबे-कखरो झन बात म आबे 🤝🏻🤝🏻🙂🙂
#कखरो बहिनी ल देखे के पहिली अपने बहिनी के बारे म सोचव#
#कखरो बेटी के जिनगी के साथ अइसने झन करहु।
#cgfam #terding #कखरो झन बात मा आबे#
#कखरो ल झन पतियबे अतका भरोसा मैं ह मगव #kamal सीजी
Get TikTok App