Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#لحبابهم

112.1K views

#هنيالهم عدهم #گلب ما يلتفت #لحبابهم مو #مثلي اغصن #بالنفس #لو_طاري.…. #واحد…… #جابهم#ياهو… .#اليوصللهم… .#خبر#ياهو… اليدلي #ابابهم#گلولهم…. #واگف…… #جرح#طوله ويه طول #غيابهم#كلما…. #تغمض….. #صفنتي#يلجمني… #شوگ…… #افراگهم
هنيالهم #عـدهم گلب 💔 مـا يلتفت #لحبابهم 😔مــو مثلي #اغصن بالنفس 🥺 لــو طاري #واحـد جابهم 💔💫
هنيالهم #عـدهم گلب 💔.مـا يلتفت #لحبابهم 😔 مــو مثلي #اغصن بالنفس 🥺.لــو طاري #واحـد جابهم
#هنيالهم عدهم #گلب ما يلتفت #لحبابهم مو #مثلي ا غصن #بالنفس # لو_طاري.…. #واحد…… #جابهم#يا هو… .# اليوصللهم… .# خبر#ياه و… الي دلي #ابابهم#گلول هم…. #وا گف…… #جر ح#طوله ويه طو ل #غيابهم#كلما…. #تغمض ….. #صفن تي#يلجمني… #شوگ…… فراگ همصباح الخي رات والمسرات حسين الشيخ دمتم عزاز يارب
@asola2454:هنيالهم #عـدهم گلب 💔مـا يلتفت #لحبابهم 😔مــو مثلي #اغصن ب النفس 🥺لــو طاري #واحـد جا بهم 🙂
هنيالهم #عدهم گلبما يلتفت #لحبابهمم و مثلي #اغصن ب النفسلو طاري #واحد جا بهم
هنيالهم #عدهم گلبما يلتفت #لحبابهممو مثلي #اغصن بال نفسلو طاري #واحد جابهم
هنيالهم عدهم كلب💔 مايلتفت #لحبابهم مو مثلي اغصن بالنفس.🤒لو طاري واحد #جابهم😔✋😔
Get TikTok App