Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#độ_nhạy_kéo_tâm

2.8M views

Trả lời @bronze4gaming Độ nhạy mình để ở cuối video, bây giờ mình sẽ chăm đăng video hơn nhé mn#freefire #độ_nhạy_kéo_tâm
Trả lời @acquy702 độ nhay ip6 bắn như hacker👽👽 của bạn đây nhá nút bắn để 50-55#độ_nhạy_kéo_tâm
Get TikTok App