Säkerhetscenter

TikToks uppdrag är att fånga och presentera världens kreativitet, kunskap och vardagsögonblick. Som en global community som utvecklas genom kreativitet och uttryck är det viktigt för oss att användarna känner sig säkra och bekväma i vår TikTok-community. Våra riktlinjer och verktyg har utvecklats för att skapa en positiv och säker miljö för vår community och vi litar på att användarna kommer att respektera och använda dessa åtgärder för att göra TikTok roligt och välkomnande för alla.