if yer not 1st yer last! #rickybobby #firstplace #dogsoftiktok #dogcostume @huxleythepandapuppy

350k likes · 11.6k comments