Trung tâm An toàn

Sứ mệnh của TikTok là ghi lại và thể hiện sự sáng tạo, kiến thức cùng những khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày trên toàn thế giới.

Là cộng đồng toàn cầu phát triển mạnh về khả năng sáng tạo và cách thể hiện, việc người dùng cảm thấy an toàn và thoải mái tại đây có ý nghĩa quan trọng. Các chính sách và công cụ của chúng tôi được phát triển nhằm thúc đẩy môi trường tích cực và an toàn cho cộng đồng của mình, và chúng tôi tin rằng người dùng sẽ tôn trọng và sử dụng các biện pháp để giữ cho TikTok luôn thú vị và thoải mái đối với mọi người.