Skip to main content
Chủ đề

Chủ đề

Ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em trên TikTok

Nội dung khiêu dâm trẻ em là tài liệu bất hợp pháp và có thể dẫn đến các hình phạt tù giam. TikTok hoàn toàn không dung thứ hành vi lạm dụng tình dục trẻ em và nội dung khiêu dâm của trẻ vị thành niên (bất kỳ ai dưới 18 tuổi).

Liêm chính trong Bầu cử

TikTok là ngôi nhà dành cho những nội dung giải trí, kết nối và thể hiện bản thân. Những nội dung này thường khá nhẹ nhàng, nhưng đôi khi, những chủ đề tác động đến cuộc sống của cộng đồng người dùng cũng xuất hiện trên nền tảng, bao gồm cả những nội dung liên quan đến chính trị hoặc bầu cử. Chúng tôi chào đón mọi nội dung phù hợp với Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp chúng ta giữ cho TikTok trở thành một nơi an toàn và thân thiện với tất cả mọi người.