Skip to main content
Kiểm soát an toàn và quyền riêng tư

Kiểm soát cộng đồng

Kiểm soát cộng đồng giúp bạn xác định ai có thể tương tác với bạn hoặc nội dung của bạn. 

Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và phiên bản TikTok mà bạn đang sử dụng.

Ai có thể xem video của bạn

Bạn có toàn quyền kiểm soát nội dung của mình trên nền tảng. Bạn có thể điều chỉnh tuỳ chọn ai có thể xem video của bạn mỗi khi bạn đăng tải video. Bạn có thể tuỳ chỉnh chế độ hiển thị video cho chính mình, cho ‘Bạn bè’  hoặc cho cả cộng đồng TikTok. Tìm hiểu thêm tại đây

Kiểm soát ai gửi tin nhắn cho bạn

Tin nhắn trực tiếp là cách thức để người dùng giao tiếp riêng với nhau.Chỉ những tài khoản thuộc về người dùng từ 16 tuổi trở lên mới có thể sử dụng tính năng này. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể hạn chế hoặc tắt chế độ tin nhắn trực tiếp thông qua tính năng Gia đình Thông minhTin nhắn trực tiếp có thể được cài đặt ở chế độ ‘Mọi người’, ‘Bạn bè’ (những người theo dõi mà bạn theo dõi lại) hoặc ‘Không ai’. Tìm hiểu thêm tại đây

Lựa chọn ai có thể bình luận

TikTok là sợi dây kết nối nên một cộng đồng đa dạng, nơi mọi người được tự do thể hiện bản thân. Tuy nhiên, bạn vẫn có toàn quyền quyết định việc người nào được phép bình luận về nội dung bạn đăng tải trên nền tảng. Với những tài khoản thuộc về người dùng trên 13 tuổi và dưới 16 tuổi, tính năng quản lý bình luận được cái đặt mặc định ở chế độ ‘Bạn bè’ (những người theo dõi bạn và bạn theo dõi lại). Người dùng trên 13 tuổi và dưới 16 tuổi có thể chuyển cài đặt giữa ‘Bạn bè’ hoặc ‘Không ai’. Người dùng trên 16 tuổi có thể chọn chế độ ‘Mọi người’, ‘Bạn bè’ (những người theo dõi bạn và bạn theo dõi lại) hoặc tắt hoàn toàn phần bình luận. Bất kể bạn chọn lựa chế độ cài đặt nào, tất cả nhận xét phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi. Tìm hiểu thêm tại đây

Lọc bình luận

Ingoài các thiết lập kiểm soát bình luận, TikTok cũng cung cấp cho người dùng khả năng tạo bộ lọc bình luận của riêng họ. Có hai cách để lọc nhanh chóng và dễ dàng các bình luận mà bạn không muốn xem. Lựa chọn thứ nhất: Tự động ẩn các nhận xét tiêu cực mà hệ thống của chúng tôi phát hiện trên các video của bạn. Lựa chọn thứ hai: cho phép bạn tạo danh sách những từ khóa tùy chỉnh để các bình luận có chứa những từ đó cũng sẽ tự động bị ẩn đi. Tìm hiểu thêm tại đây

Xóa bình luận

Bạn có quyền kiểm soát nội dung của mình – bao gồm cả các bình luận mà mọi người dành cho bạn. Bạn có thể xóa các bình luận mà bạn không muốn xem hoặc nếu bạn cho rằng bình luận đó vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng, hãy báo cáo chúng bằng cách nhấn và giữ vào bình luận đó. Tìm hiểu thêm tại đây

Chặn tài khoản

TikTok cho phép bạn ngăn không cho bất kỳ ai tương tác với bạn hoặc nội dung của bạn vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn chọn cách chặn một người, người đó sẽ không thể xem nội dung của bạn hoặc gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu thêm tại đây

Xóa người theo dõi

Thật dễ dàng để xóa một người nào đó ra khỏi danh sách những người theo dõi bạn. Điều này có nghĩa là nội dung của bạn sẽ không còn xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Đang theo dõi của họ. Tìm hiểu thêm tại đây

Ai có thể xem các video mà bạn đã thích

Bạn có thể ngăn người khác xem các video bạn đã thích. Việc làm này sẽ giữ nội dung xem ưu tiên của bạn (những video bạn đã thích) ở chế độ riêng tư. Tìm hiểu thêm tại đây

Cho phép video của bạn được tải xuống

Tắt chế độ tải xuống video có nghĩa là những người khác không thể tải video của bạn xuống các thiết bị của họ. Bạn không thể tải video từ các tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi và người dùng có tài khoản riêng tư. Tài khoản của người dùng từ 16 đến 17 tuổi cũng được mặc định tắt cài đặt này. Họ có quyền lựa chọn bật lại cài đặt này trong Quyền riêng tư. Tìm hiểu thêm tại đây

Ai có thể Duet với bạn

Duet là một tính năng video trên TikTok cho phép một người dùng khác sử dụng nội dung của bạn để tạo video chia đôi màn hình với cùng một âm thanh. Người tạo ra bản Duet sẽ xác định ai có thể xem, bình luận và tải xuống bản Duet họ mới tạo. Người dùng trên 16 tuổi và có tài khoản công khai đủ điều kiện tham gia Duet.

Duet có thể là một cách thú vị để tạo  các video cùng với người dùng khác. Nhưng bạn có toàn quyền cho phép ai được tạo Duet với nội dung của mình. Cài đặt này rất dễ dàng và chỉ cần một lần duy nhất trên tài khoản, nó sẽ được áp dụng cho tất cả các video của bạn. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Duet trên một video cụ thể. Tìm hiểu thêm tại đây

Ai có thể Stitch nội dung của bạn

Stitch cho phép những người dùng cắt và lồng ghép các cảnh từ video của người dùng khác vào video của họ. Giống như Duet, Stitch là một cách để thể hiện lại và thêm vào nội dung của người dùng khác, dựa trên những câu chuyện, hướng dẫn, công thức nấu ăn, bài học toán học và hơn thế nữa. Người tạo Stitch sẽ có quyền xác định xem ai có thể xem, bình luận và tải xuống nội dung mới tạo. Người dùng trên 16 tuổi và có tài khoản công khai đủ điều kiện tham gia Stitch. Tìm hiểu thêm tại đây