Skip to main content
Kiểm soát an toàn và quyền riêng tư

Cài đặt tài khoản

Cài đặt tài khoản giúp bạn quản lý thông tin tài khoản, các tùy chọn về bảo mật và thông tin công khai. 

Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và phiên bản TikTok mà bạn đang sử dụng.

Tài khoản riêng tư

Theo mặc định, tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi được đặt thành riêng tư ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của follower và chỉ những người được bạn phê duyệt làm follower mới có thể xem nội dung của bạn. Tài khoản của người dùng trên 16 tuổi nếu không chọn làm tài khoản riêng tư khi đăng ký thì sẽ được đặt thành công khai ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là mọi người có thể xem video công khai của bạn và đăng bình luận để tương tác với nội dung do bạn tạo và chia sẻ. Tìm hiểu thêm tại đây

Đề xuất tài khoản của bạn cho người khác

Cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn cho người khác cho phép người khác tìm ra tài khoản của bạn. Với những tài khoản thuộc người dùng dưới 16 tuổi, tính năng này được cài đặt mặc định ở chế độ Tắt. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này trong phần cài đặt Quyền riêng tư của mình. Tìm hiểu thêm tại đây

Quảng cáo cá nhân hóa

TikTok làm việc với một số các đối tác để cung cấp những quảng cáo cho cộng đồng người dùng. Bạn có thể tuỳ chọn nhận những quảng cáo được cá nhân hóa nhiều hơn dựa vào hoạt động của bạn trên nền tảng. Tìm hiểu thêm tại đây

Tải dữ liệu của bạn

Dữ liệu chúng tôi thu thập được sử dụng để tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng trên nền tảng. Bạn có thể yêu cầu bản sao chép dữ liệu của mình bao gồm thông tin cá nhân, hoạt động của bạn trên nền tảng và thông tin cài đặt. Bạn chỉ cần vào phần cài đặt Tải xuống dữ liệu của bạn, chọn Tải xuống dữ liệu của bạn trong các tùy chọn Riêng tư. Tìm hiểu thêm tại đây

Tính năng Gia đình Thông minh

Tính năng Gia đình Thông minh cho phép cha mẹ và người giám hộ liên kết tài khoản TikTok của họ với con cái để các thành viên có thể cùng nhau thiết lập các cài đặt về nội dung và quyền riêng tư. Tính năng này là một bộ công cụ mạnh mẽ giúp cha mẹ và người giám hộ kiểm soát trải nghiệm trên TikTok của con cái tốt hơn. Tìm hiểu thêm tại đây