Trung tâm An toàn

TikTok là nơi dành cho sự sáng tạo và thể hiện, đồng thời chúng tôi cung cấp một số công cụ và biện pháp kiểm soát để giúp bạn quản lý trải nghiệm của mình

Kiểm soát an toàn và quyền riêng tư

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra một môi trường thân thiện, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Các chức năng trên TikTok giúp bạn quản lý tài khoản, nội dung và cài đặt quyền riêng tư, bao gồm việc quản lý những người có thể xem, thích hoặc bình luận về video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt để kiểm soát trải nghiệm TikTok của mình. Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở và phiên bản của ứng dụng.

Xem cài đặt kiểm soát

Thông tin cập nhật về sự an toàn

Xem tin tức mới nhất bên dưới