Skip to main content
Konular

Seçimlerin Bütünlüğü

Seçimlerin Bütünlüğü

TikTok eğlenmenin, bağlantının ve ifade etmenin yeridir. Bu genellikle ciddi olmayan yaratıcı ifade demek ise de, politika veya seçimle ilgili içerik de dahil topluluğumuzun yaşamlarını etkileyen konular da içerebilir. TikTok’u herkes için güvenli ve davet edici bir yer olarak tutmakta bize yardım etmek için tasarımlanmış Topluluk Kurallarımıza uyan her tür ifadeyi davet ediyoruz. TikTok en son haberleri almak için gidilen bir kaynak değildir ve siyasi reklamlar kabul etmeyiz; ancak platformda yanlış haberlerin yayılmasıyla mücadeleye kendimizi adadık, buna seçim gibi halkı ilgilendiren önemli konuda kullanıcıları eğitim ve yetkili kaynaklardan bilgi sağlamakla destekleriz.  Amacımız TikTok’un orijinal içeriğin gelişip büyüdüğü bir yer olarak kalmasını sağlamaktır.

Uzmanlarla işbirliği

İşbirliğinin platformumuzda zarar ve istismara karşı koruma çabalarımızı güçlendirdiğine inanıyoruz ve bu nedenle TikTok’ta güvenliği ileri düzeyde kılmak için bir dizi uzman ve kuruluşla işbirliği içinde çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz piyasaların hepsinde değişik kuruluşlarla işbirliği yapmaktayız. Aralarında Fransa Haber Ajansı (AFP), Animal Político, Estadão Verifica, Facta, Lead Stories, Logically, Newtral, Politifact, SciVerify ve Teyit bulunan doğruluk kontrolü kuruluşlarıyla küresel ortaklıklarımız yoluyla yanlış bilgilerin platformumuzda yayılma potansiyelini sınırlamaya çalışıyoruz.  Bu kuruluşlar seçimle ilgili bilgileri teyit etmeye yardım için bizim dahili araştırma ve moderasyon ekiplerimizle birlikte çalışırlar.

Ürün özellikleri

Etiket PSA (Kamu Duyuruları) Dünyanın her tarafında seçimle ilgili etiket sayfalarının çoğunda duyurular ile kişilere Topluluk Kurallarımızı izlemelerini, doğruları teyit etmelerini ve politikalarımızı ihlal ettiğini zannettikleri içerikleri rapor etmelerini hatırlatıyoruz.

Medya Okuryazarlığı  Topluluğumuzun yarattığı ve kullandığı içerik hakkında kritik düşünmesine yardım etmesi amacıyla ve daha becerikli dijital vatandaş olmak için gerekli araçları sunmak için eğitimsel TikTok videoları geliştirdik.

Politikalarımız

İlham yaratmak ve eğlendirmek olan misyonumuzu yerine getirmemize yardımcı olması için TikTok’ta yayınlanmasına izin verilmeyen içerik ve davranışları açıkça belirlemek amacıyla Topluluk Kuralları yayınladık. Bu kurallar TikTok kullanan herkese ve yayınladıkları tüm içeriğe uygulanır.  Bunlar seçimle ilgili içerik konusunda en sık uygulananların bir kısmıdır.

Politikalarımızın uygulanması

Neşelendirici ve benimseyici bir uygulama ortamı sağlamaya çalışırken, kullanıcılarımızı korumak ve zararlı içerik ve davranışların yayılmasını sınırlamak için çok yönlü yaklaşımlar kullanırız.

Yaklaşımımız: Topluluk Kurallarımızı ihlal eden içerik ve davranışları çıkarmak

Bu Gerekçesi: Bireylere, topluluğumuza ve genelde halka zarar getiren yalan ve yanlış bilgiler de dahil olmak üzere, Topluluk Kurallarımızı ihlal eden içeriğin farkına vardığımız zaman güvenli ve orijinal uygulama ortamı sürdürmek amacıyla bu içeriği çıkarırız.

Seçimlerle ilgili olarak:Çıkaracağımız içeriklere bazı örnekler şunlardır: Postayla oy kullanmaktan kaynaklanan sahte oy iddiaları veya oyunuzun geçerli olmayacağına ait iddialar gibi kamu kuruluşlarına güveni azaltmayı amaçlayan sahte iddialar; seçim tarihini yanlış belirten içerik; oy kullananları korkutma çabaları veya oy vermeyi engellemek ve daha diğerleri.


Yaklaşımımız: Arama sonuçlarını ve etiketleri Topluluk Kurallarımıza yeniden yönlendirmek

Gerekçesi: Topluluk Kurallarımızı ihlal eden içerik ve bu içerikle alakalı terimler platformumuz genelinde güvenli uygulama sağlamak açısından sınırlı olabilir. 

Seçimlerle ilgili olarak:Bu yaklaşım, nefret ifadeleri ile alakalı terimleri yeniden yönlendirmek, şiddete kışkırtmak veya sahte oy konusunda yanlış bilgilendirme; örneğin sandık çalmak.


Yaklaşımımız: İçeriğin keşfedilmesi olasılığını azaltmak; buna arama sonuçlarını yeniden yönlendirmek veya içeriğin hiç kimsenin Sizin İçin beslemesine tavsiye edilmemesini sağlamak da dahildir. 

Gerekçesi: Tavsiye sistemimiz güvenlik düşüncesi uyarınca tasarımlanmıştır. Bazı içerik – bunlara spam, incelenmekte olan videolar veya herhangi bir içeriği görmeyi seçmemiş genel kullanıcılar için şok etkisi yaratabilecek şeyler gösteren incelenmiş içerik – tavsiye için uygun olmayabilir.

Seçimlerle ilgili olarak: Buna incelenmiş ancak teyit edilmemiş iddialar taşıyan içerik dahildir, örneğin sonuçlar teyit edilmeden yapılan seçim zaferi açıklaması; bir adayın ölümüne ait spekülasyonlar; henüz teyit edilmemiş olup seçim günü oy verme merkezlerine ait iddialar ve benzerleri.


Yaklaşımımız: Platformda bu türden içeriğe karşı bir kısıtlama yoktur 

Gerekçesi: Eğitimsel, bilimsel, artistik veya haber değeri taşıyan bazı içerikler kamu çıkarı açısından değer taşıyabilir. Kamu çıkarı teriminin tanımı bizim için şudur: genelde halkın tamamını ilgilendiren ve halkın çıkarının onun tanınıp korunmasını gerekli kıldığı herhangi bir şey. Ancak kullanıcıları şiddete kışkırtan haber değeri taşıyan içeriğe izin vermeyiz. 

Seçimlerle ilgili olarak: Haber değeri taşıdığına karar verilen ihlal eden içeriğe karşı bir işlemde bulunmayabiliriz. Örneğin, şiddet içeriğine izin vermemekle beraber bir protesto gösterisindeki şiddeti gösteren içeriğe karşı işlem yapmayabiliriz. 


Yaklaşımımız: Hesabın ileride canlı yayın akışı yapmasının bloke edilmesi. 

Gerekçesi: TikTok CANLI özelliği, izleyicileri özgün ve gerçek bağlantı kurmasına ek yollar sağlar ancak kullanıcıların canlı yayın yapmak için 16 yaş üstü olması gerekir ve topluluğun güvenine uygun davranmaları gerekir.  Topluluk Kurallarımızı ihlal edenler bu fonksiyona erişimi kaybedebilirler. 

Seçimlerle ilgili olarak: İhlal durumuna şiddete kışkırtan veya nefret taşıyan ideolojiler, komplolar veya yanıltıcı bilgiler içeren canlı yayın örnek verilebilir.


Yaklaşımımız: Hesabı ve içeriğini çıkarmak

Gerekçesi: Sıfır tolerans politikalarımızı ihlal eden veya ihlal tekrarları olan kullanıcıların hesapları, sürekli şekilde platformun davranış kurallarını anlamadıklarını gösterdiklerinden dolayı yasaklanabilir. 

Seçimlerle ilgili olarak: Örneğin, amacı seçimle ilgili yanlış haber yaymaya odaklanmış olduğu tespit edilen hesaplar yasaklanırlar.


Yaklaşımımız: Tüm bağlantılı hesaplar dahil olmak üzere cihazı yasaklamak ve ileride o cihazdan hesap yaratma olanağını bloke etmek

Gerekçesi: Politikalarımızı ihlal eden ve Topluluk Kurallarımıza ve Kullanım Şartlarına uymayı reddettiğini gösteren en ciddi ihlal edicilere cihaz yasaklaması uygularız. 

Seçimlerle ilgili olarak: Birden fazla hesaba sahip ve sıfır tolerans politikalarımızı ihlal eden cihazlar; örn. koordineli olarak gerçek olmayan davranışlarda veya seçimlere müdahalede bulunan ağ gibi. 


Haber Merkezimizden

Seçim Günü ve sonrasında Topluluğumuza destek

Seçim bütünlüğü çabalarımızda şeffaflığın artırılması

TikTok’ta nefretle mücadele

TikTok’ta yanlış bilgi ve seçim müdahalesiyle mücadele

TikTok’un “Haberdar Olun” dizisinde TikTok yaratıcıları başrolde kullanıcıları medya okuryazarlığı konusunda eğitiyor

TikTok #Sizinİçin videoları nasıl tavsiye eder

İçerik, hesap ve platform bütünlüğüne destek yaratmak