భద్రతా కేంద్రం

ప్రభావాలు

అందరికీ సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా అనిపించే సానుకూల యాప్ వాతావరణాన్ని అందించడమే మా తొలి ప్రాధాన్యత. మీ TikTok అనుభవాన్ని నియంత్రించడంలో మీకు సహాయపడే సెట్టింగ్

మీ అనుసంధానాలు

ప్రైవేట్ ఖాతాలో మీరు అనుచరుల అభ్యర్థులను ఆమోదించవచ్చు లేదా తిరస్కరించవచ్చు, కానీ పబ్లిక్ ఖాతాలో కూడా మీకు ఎవరు సందేశాలు...

మీ కంటెంట్

మరో వినియోగదారుతో వీడియోలను సృష్టించడం కోసం డ్యూయెట్‌లు ఒక ఆహ్లాదకరమైన పద్ధతి, కానీ ఇది మీ నియంత్రణలోనే ఉంటుంది: మీతో ఎవరు...

మీ ఖాతా

మీ ఖాతాని ప్రైవేట్‌గా మార్చినట్లయితే, మీరు అనుచరులను ఆమోదించవచ్చు లేదా తిరస్కరించవచ్చు మరియు మీరు అప్‌లోడ్ చేసిన కంటెంట్‌ని...