ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೇಂದ್ರ

ಎಫೆಕ್ಟ್

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಪ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ TikTok ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ

ಡ್ಯುಯೆಟ್‍ಗಳು ಎಂಬುದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇರುವ ಮೋಜಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ:...

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಯು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನುಸರಿಸುವವರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ...

ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ...