Safety Partners

Na-update: June 20, 2024


Regular kaming nakikipagtulungan sa mga eksperto sa online security, pangkalusugan, digital literacy, at kaligtasan ng pamilya para makatulong na magbigay ng payo at mga pangangailangan para sa iyo at sa iyong pamilya.

Mga programa

Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga eksperto sa industriya, mga non-governmental organizations, at mga samahan ng mga industriya sa buong mundo para ipatupad ang aming pangakong bumuo ng ligtas na platform para sa aming komunidad. Nakikipagtulungan kami sa mga organisasyon sa iba’t ibang rehiyon para makapamahagi ng pinakamabuting kaugalian, bumuo ng mga programa, at makipagpalitan ng mga ideya ukol sa mga paksang may kinalaman sa kaligtasan.

Fact-checking program

Sa pakikipagtulungan sa Australian Associated Press (AAP), Agence France-Presse (AFP), Animal Político, Code for Africa, dpa Deutsche Presse-Agentur, Estadão Verifica, Facta, Lead Stories, Logically, Newschecker, Newtral, PolitiFact, Reuters, Science Feedback, at Teyit

Naninindigan kaming lumaban sa mapanganib na maling impormasyon. Ang aming mga fact-checking partner ay tumutulong na suriin ang katumpakan ng content sa mahigit 60 market. Kung nilalabag ng content ang aming mga patakaran tungkol sa maling impormasyon, ito ay aming aalisin sa platform namin o ito ay hindi na magiging kwalipikadong mairekomenda sa feed na Para sa Iyo ng sinuman. Kung hindi konklusibo ang mga resulta ng fact-checking, maaari kaming magdagdag ng prompt upang abisuhan ang mga manonood na hindi mapatunayan ang content at pag-isipan nila bago magbahagi ng posibleng maling impormasyon.

Media Literacy

Sa pakikipagtulungan ng National Association for Media Literacy Education (NAMLE)

Tinatalakay ng “Be Informed” sa isang video series ang isang mahalagang pundasyon ng digital citizenship: ang media literacy na pinatitibay ang kakayahang maghanap, pag-aralan, magsuri, bumuo, at kumilos sa pamamagitan ng iba’t ibang anyo ng kominikasyon. Sa tulong ng aming seryeng “Be Informed”, hinihikayat  namin ang komunidad ng TikTok na pag-isipang maigi  hindi lamang ang mga napapanood nilang online content, kundi pati na rin ang nililikha nilang content. Para sa karagdagang impormasyon

Ang paggalang sa pangangatawan ng bawa’t isa

Sa pakikipagtulungan ng National Eating Disorders Association (NEDA)

Inuugnay ng TikTok ang mga taong naghahanap ng suporta gamit ang mga importanteng resources mula sa aming app. Gamit ang mga terminong ibinigay ng NEDA o iba pang termino na hindi ligtas, nire-redirect namin ang mga searches at hashtags sa NEDA Helpline upang makapagbigay sila ng tulong. Para sa karagdagang impormasyon

#MentalHealthMatters

Sa pakikipagtulungan ng The Jed FoundationThe Trevor ProjectProvidence Health, at Seize the Awkward

Batid naming ang usaping tungkol sa mental health o ang paghingi ng tulong ukol dito ay napakahirap. Nakipagtulungan kami sa mga nangungunang organisasyon na nagtataguyod ng kalusugang pangkaisipan para matulungan silang ipaabot ang kanilang mensahe sa TikTok bilang paraan upang pagyamanin ang patuloy na usapin ng emosyonal na katiwasayan. Para sa karagdagang impormasyon

Screen Time Management 

Nakipagtulungan kami sa mga TikTok creators para ilunsad ang aming in-feed screen time management reminders. Ang bersyon ng aming video series na “You’re in Control”  ay nagpapaalala sa mga tao na magpahinga at pansamantalang umiwas sa paggamit ng mga device, at nagbibigay rin ito ng impormasyon ukol sa ilan sa aming mga safety features at best practices. Para sa karagdagang impormasyon

Safer Internet Day

Sa pakikipagtulungan ng ConnectSafely

Layunin ng Safer Internet Dayna bumuo ng mas ligas at mas mabuting Internet space, kung saan hinihikayat ang lahat na maging responsable, magalang, matalino at malikhain sa paggamit ng teknolohiya. Noong 2019, naglunsad kami ng mga programa sa Estados Unidos na nakatutok sa digital literacy na isinagawa sa loob ng isang buwan. Bahagi ito ng layunin sa pagitan ConnectSafely at TikTok na tulungan ang mga magulang na pag-aralan ang mga tools at controls  ng TikTok at palaguin ang usapin tungkol sa paggamit ng teknolohiya at digital well-being. Para sa karagdagang impormasyon

Parent education 

Sa pakikipagtulungan ng Connect Safely, the Family Online Safety Institute, at ng National PTA

Mahalaga ang pakikipagtulungan ng TikTok sa mga pangunahing organisasyon na nagtataguyod ng kaligtasan ng kabataan, tulad ng Connect Safely, Family Online Safety Institute, at National PTA. Nagtutulungan kami para maturuan ang mga tagapag-alaga ukol sa TikTok at kung paano maging ligtas at wais sa paggamit ng Internet ang kanilang mga inaalagaan. Masigasing naming tinuturuan ang mga pamilya ukol sa mga safety tools na nakapaloob sa TikTok.

Tumutulong ang TikTok sa mga sangay ng PTA sa buong US. Ginagamit ang pondong ibinibigay para sa online safety trainings at tulong para sa mga pamilya at komunidad na nagangailangan ng mga device, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon

Paglaban sa Marahas na Ekstremismo

Sa pakikipagtulungan ng Tech Against Terrorism

Naninindigan ang TikTok nang walang kompromiso laban sa marahas na ekstremismo sa loob o labas ng aming platform. Misyon naming magbigay ng inspirasyon sa pagkamalikhain at maghatid ng saya, at anumang pagtatangkang magsulong ng karahasan ay sumasalungat sa misyong ito at sa aming mga pinahahalagahan. Ipinagmamalaki naming maging mga miyembro ng Tech Against Terrorism, na sumusuporta sa industriya ng teknolohiya sa pagharap sa pasasamantala ng terorista sa internet, habang iginagalang ang mga karapatang pantao.

Nagbibigay ng praktikal at operational na suporta ang membership sa Tech Against Terrorism sa mga Trust & Safety team na may gawaing pigilan ang mararahas na ekstremista sa paggawa ng pinsala gamit ang aming platform. Nakikipagtulungan kami sa kanila para patatagin ang aming mga patakaran at manatiling napapanahon sa mga kasalukuyang trend at scholarship.

Safety resources

Kung ikaw o sinuman sa iyong mahal sa buhay ang may mabigat na pinagdaraanan, maaaring makipag-ugnayan sa mga organisasyong makatutulong sa iyong pangangailangan.

Pandaigdigan

Lokal

Content Advisory Council

Sa TikTok, walang tigil ang paghahanap namin ng mga paraan para lumikha ng mabuti at ligtas na online environment para sa aming mga user.

Itinatag ang Content Advisory Council upang pormal na makapagtipon ang isang grupo ng independent online safety experts upang magbigay ng payo ukol sa mga paksang may kaugnayan sa pagtitiwala at kaligtasan sa TikTok.

Malawak ang kanilang kaalaman ukol sa mga interesanteng paksa tulad ng cyber wellness, mental well-being, minor protection at countering falsehoods. 

Sinadya naming pumili ng mga ekspertong may matatag na opinyon at matibay ang loob na hamunin ang aming ideya. Mahalaga para sa TikTok na makarinig ng iba’t ibang opinyon habang ginagawa ang aming mga produkto, patakaran at proseso para matugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng aming lumalaking komunidad. Para sa karagdagang impormasyon