Skip to main content
Mga Gabay

Our Approach to Safety

Safety principles

Ang pinakamahalagang commitment sa TikTok ay ang paggawa ng kaanya-anyayang kapaligiran na nagpapanatiling ligtas sa aming komunidad. Ang aming approach sa safety ay kinabibilangan ng mga polisiya, produkto, kaugalian, at mga katuwang, habang bumubuo kami ng komunidad kung saan ang creativity at free expression ay pwedeng umunlad.


Community Guidelines

Bumubuo kami ng global community kung saan ang mga tao ay pwedeng magpahayag ng kanilang sarili sa creative na paraan, tuklasin ang mundo sa paligid nila, at maging masaya sa paggawa nito. Habang tayo ay lumalago, kami ay desidido na panatilihing supportive ang kapaligiran para sa aming komunidad. Ang aming Community Guidelines ay naglalaman ng code of conduct para tulungan ang TikTok na maging kaanya-anyayang espasyo para sa lahat.

Safety controls

Ang aming safety principles ay tumutulong na gumawa ng positibong kapaligiran kung saan pakiramdam ng lahat ay ligtas at komportable sila. Nagbibigay din kami ng karagdagang safety features at privacy settings para tulungan kang i-manage ang iyong account, community, at content.

I-view ang controlsl

Resources

TikTok Transparency

Community Guidelines

Safety partners

Election Integrity