Skip to main content
Mga Gabay

Guardian’s Guide

Hello at welcome!

Batid naming nais ninyo, bilang mga tagapag-alaga, na matulungan ang inyong mga inaalagaan na matutunan ang tungkol sa digital safety para mai-manage nila ang kanilang online presence, sa kasalukuyan at habang lumalaki sila.

Ang Guardians Guide na ito ay nakadisenyo para magbigay ng ideya tungkol sa TikTok, kabilang ang maraming tools at controls nito upang mapanatiling ligtas ang komunidad. Nagbibigay din ang gabay na ito ng pangkalahatang impormasyon ukol sa mga karaniwang internet safety concerns.

Sa pagsusuri ng gabay na ito, ang aming Youth Portal, at ang aming Community Guidelines, kasama ang iyong inaalagaan ay maaaring makatulong sa pagtatatag ng patuloy na usapin tungkol sa kaligtasan sa ating digital world. Sa pagsisimula ng tapat na usapin kasama ang pamilya tungkol sa mga paraan kung paano nakikihalubilo ang iyong inaalagaan online, kasama na ang TikTok at bukod pa rito, makatutulong ito sa kanilang paigtingin ang pagiging ganap ng kanilang digital citizenship at maiudyok ang mga kabataan para isaisip ang kanilang pansariling kaligtasan sa internet.

Ano ang TikTok?

Isang App para sa mga maiikling video ang TikTok. Lugar ito para sa nakatutuwa at mga positibong content na ginawa ng mga tunay na tao sa buong mundo. Layunin naming maging inspirasyon upang mailabas ang pagiging malikhain at magbigay ng kasiyahan.

Paano kami nagrerekomenda ng content

Binibigyang-daan ng mga feed ng TikTok na Para sa Iyo ang mga tao na tumuklas ng napakaraming iba’t ibang ideya, creator, produkto, at libangan. Inirerekomenda ng aming system ang mga content sa pamamagitan ng pag-rank sa mga video batay sa kumbinasyon ng mga dahilan, kabilang ang mga ni-like o ibinahagi mong video, mga account na pina-follow mo, mga komento na pinost mo, at content na ginawa mo.

Para ingatan ang mga feed na Para sa Iyo, may mga patakaran kami sa mga kategorya ng content na hindi kwalipikado para sa rekomendasyon. Sa pamamagitan ng Mga Antas ng Content, nagsisikap din kaming hadlangan ang content na may malinaw na mga temang pang-adulto na makarating sa mga tinedyer. Kung ikaw o ang tinedyer mo ay makakita ng content na posibleng walang kaugnayan o isang bagay na hindi nila gustong makita, nag-aalok kami ng mga tool para limitahan ang hindi gustong content at i-customize ang content gamit ang mga filter.

Panimula

Paggawa ng TikTok account

Pwedeng i-download ang TikTok sa App Store, Google Play Store, Amazon Appstore, at iba pang opisyal na platform ng application. Ang TikTok ay may 12+ rating sa Apple App Store at nakalista ito bilang “Inirerekomenda ang Patnubay ng Magulang” sa Google Play Store. Kung ayaw mong i-download ng anak mo ang TikTok, nangangahulungan ang mga rating na ito na pwede mo siyang pigilang gawin ito gamit ang mga kontrol na pangmagulang na magagamit sa mga store o platform na ito.

Para mag-sign up para sa TikTok, dapat ibigay ng mga tao ang kanilang petsa ng kapanganakan. Kung may gagawa ng kanyang account gamit ang ibang platform, hihilingin din sa kanyang ibigay ang kanyang petsa ng kapanganakan sa amin nang direkta. Kung may sumubok na gumawa ng account pero hindi niya natutugunan ang aming minimum na kinakailangan sa edad, sususpindihin namin ang kakayahan niyang sumubok na gumawa ng isa pang account gamit ang ibang petsa ng kapanganakan.

Sa US, nag-aalok kami ng naka-curate, view-only na karanasan para sa mga wala pang 13 taong gulang na kinabibilangan ng mga karagdagang pag-iingat at proteksyon sa privacy. Nakikipagtulungan kami sa Common Sense Networks para masiguro na angkop sa edad ang content at ligtas para sa audience na wala pang 13 taong gulang.

Mga apela ng mga menor de edad sa TikTok

Kung sa tingin namin ay may gumagamit ng TikTok na walang pang 13 taong gulang – 14 taong gulang sa South Korea at Indonesia, iba-ban namin ang kanyang account at pwede siyang mag-apela kung sa tingin niya ay nagkamali kami. Kung ikaw ang magulang, tagapangalaga, o iba pang pinagkakatiwalaang nakatatanda ng isang batang may account na na-ban namin, pwede niyang hilingin sa iyong tulungan siyang magsumite ng apela.

Kung mapagpapasyahan ng anak mo na iapela ang pag-ban sa kanya, bibigyan namin siya ng ilang opsyon para kumpirmahin ang kanyang petsa ng kapanganakan. Para magsumite ng apela, dapat buksan ng anak mo ang TikTok, i-tap ang “Apela,” at sundin ang mga tagubiling naroon. Sa ilang partikular na bansa, sa isa sa mga opsyong pwede niyang piliin, kakailanganin niyang mag-upload ng larawan niya kasama ng kanyang magulang, tagapangalaga, o iba pang pinagkakatiwalaang nakatatanda na nagkukumpirma sa kanyang petsa ng kapanganakan. Alamin ang iba pa

Bakit mahalagang ibigay ng anak mo ang kanyang petsa ng kapanganakan

Ang TikTok ay para lang sa mga hindi bababa sa 13 taong gulang – o 14 taong gulang sa South Korea at Indonesia – at mahalagang ibigay ng anak mo ang kanyang tunay na petsa ng kapanganakan. Mula sa paghihigpit sa access sa ilang partikular na feature hanggang sa pag-aakma ng mga ad na nakikita ng mga tao, nakakatulong ang tumpak na impormasyon na matiyak na magkakaroon ang mga miyembro ng komunidad ng tamang karanasang angkop sa edad. Halimbawa, bukod sa aming kinakailangan sa edad, hindi namin pinapayagan ang mga mas bata sa TikTok na gamitin ang mga feature na pinaghihigpitan ayon sa edad gaya ng kakayahang mag-host ng LIVE o gamitin ang Direktang Pagmemensahe.

Community Guidelines

Pinakamahalaga sa amin ang makapaghatid ng safe at supportive environment. Naniniwala kaming ang pagiging ligtas ay mahalaga sa pagtulong sa taong maging kumportable sa pagpapahayag ng kanyang sarili nang malaya at malikhain. Inaalis namin ang mga content, video, audio, livestream, images, comments at text na lumalabag sa aming mga Community Guidelines, at mga account na sangkot sa malubha o paulit-ulit na paglabag. Sa ilang mga sitwasyon, hindi lamang ito ang gagawin namin; ire-report din namain ang mga account na ito sa awtoridad upang mapanatiling ligtas ang aming Community.Ang aming Community Guidelinesay ginagamit namin para sa lahat ng tao at sa lahat ng ibinabahagi sa TikTok.

TikTok basics

Naghahatid ang TikTok ng tahanan para sa malikhaing pagpapahayag kung saan nae-enjoy ng mga user ang iba’t iba nilang kinahihiligan na kaanya-anyaya, totoo, at nakalilibang na mga video – mula sa mga dance challenges hanggang sa lip-syncing, DIY tutorials, historical parodies, at hanggang sa internet memes. Alamin ang tungkol sa For you page, ang pagiging creator, at community safety sa TikTok.

Family Pairing

Ang pagpapatnubay bilang magulang sa digital life ng iyong inaalagaan ay nakababahala minsan, kaya naman naghahatid kami ng mga makabuluhang paraan para masubaybayang lubos ng mga tagapag-alaga ang kanilang mga inaalagaan sa TikTok.

Nagbibigay-daan sa mga magulang ang mga feature ng aming Family Pairing na i-link ang kanilang TikTok account sa account ng kanilang tinedyer para mag-enable ng iba’t ibang setting ng content, privacy at kapakanan.Hinihikayat namin ang mga tagapag-alaga na talakayin ang Family Pairing feature na ito sa kanilang mga inaalagaan at ipaliwanag bakit ito naka-on. Ang mga setting na ito ay maaaring naiiba depende sa iyong rehiyon o version ng app.

Ang mga Feature

  • Private account
  • Comment on Videos
  • Direct messages
  • Search
  • Daily Screen Time 
  • Restricted Mode

Privacy bilang default

Habang nagsisimula ang mga kabataan sa kanilang digital na paglalakbay, naniniwala kami na mahalagang bigyan sila ng mga setting at kontrol sa privacy na angkop sa edad.

Digital well-being

Committed kami sa pagbibigay sa mga tinedyer at pamilya ng mga tool at sanggunian para tulungan ang lahat sa kanilang kapakanan sa digital na paglalakbay.


Safety and Privacy Tools

Namumuhunan kami sa mga tool at sanggunian para tulungan ang mga magulang, guardian, at pamilya na masuportahan ang kanilang mga tinedyer online. Matuto pa ang tungkol sa mga setting na pwede mong i-enable para i-manage ang karanasan ng pamilya mo sa TikTok, kabilang ang mga kontrol na tulad ng pag-filter ng mga komento, pag-block ng mga account, pag-set ng mga limitasyon sa screen time, at pag-disable sa mga pag-download ng video. Tingnan ang mga kasangkapan


Online Safety: 5 tips mula sa teens

Sa TikTok, nakatuon kami sa pakikipagtrabaho at pakikipagtulungan sa mga magulang at tagapangalaga habang iyong sinusuportahan ang digital journey ng iyong teenager. Sinasabi sa amin ng mga magulang na minsan mahirap sumabay sa mga nagbabagong trend at bagong platforms, kaya gusto naming gawing simple ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalok ng insights sa mga magulang tungkol sa suportang pinapahalagahan ng mga teenager mula sa mga pinagkakatiwalaang adults—at sino pa ba ang mas maiging makapagpapayo sa kung ano ang kailangan nila kundi ang mga teenager mismo!

Ito ang mga sinabi nila sa amin:

“Tulungan akong maunawaan ang mga panuntunan” Hindi inaasahan ng mga teenager na maging eksperto ang mga adults sa bawat platform, pero pinahahalagahan nila ang suporta para i-set up ang kanilang mga account. Kabilang dito ang pagtulong na masuri at maunawaan ang mga privacy at safety settings. Sinabi rin nila sa amin na hindi dapat matakot ang mga magulang na mag-set ng boundaries; inaasahan ito ng mga teenager at inaanyayahan pa nga sila! Ang safety tools tulad ng Family Pairing features ng TikTok ay nagbibigay-daan sa mga pamilya na magtakda ng parameters, na mahalaga habang nagsisimula pa lang ang mga teenager online.

“Maging available makipag-chat” Gusto ng teenagerrs na maging interesado ang mga pinagkakatiwalaang adults sa kanilang digital life at kilalanin kung gaano ito kahalaga sa kanila. Nararamdaman ng mga teenager na sinusuportahan sila kapag alam nilang may kakampi sila na handang makipag-usap sa kanila. Huwag matakot na magsimula ng conversation sakanila. Pinapahalagahan nilang marinig mula sa iyo na nauunawaan mong pwedeng magkaproblema online at nandiyan ka para tumulong—gaano man kalaki o kaliit ang problema.

“Huwag mag-panic kapag may nangyaring mali” Nagpapatulong sa iyo ang teenager mo—magaling! Baka nararamdaman niyang mahina siya, natatakot, nahihiya, o masama ang loob, kaya ipaalam sa kaniya na masaya ka dahil nakipag-ugnayan siya sa iyo. Kapag ibinabahagi niya ang kaniyang problema, alalahanin mo ang iyong reaksyon; sinabi sa amin ng mga teenager na kapag galit ang sagot sa kanila, hindi na ulit sila hihingi ng tulong. Gayundin, hindi gusto ng mga teenager na binabalewala ang kanilang mga alalahanin—kahit pa mahirap maunawaan kung bakit nagdudulot ito ng sobrang pagkabalisa. Makinig nang hindi naninisi, magtanong, at mag-focus sa mga solusyon. Kung lumabag sila sa mga alituntunin, inaasahan ng mga teenager na may mga kaparusahan, pero gusto rin nila ng tulong na maunawaan kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga parehong pagkakamali sa hinaharap.

“Magtiwala sa akin” Alam ng mga teenager na ang tiwala ay pinaghihirapan, at inaasahan nila ang gabay ng adults—lalo na sa mga mas batang teenager. Gaya ng sa “tunay” na mundo, pakiramdam ng mga teenager, tama lang na magkaroon ng higit na kalayaan habang tumatanda sila. Magkakaiba ang bawat pamilya at iba-iba ang bilis ng pagsulong ng teenager patungo sa pagiging malaya sa paggamit ng teknolohiya, pero kung alam ng iyong anak kung paano mag-navigate sa mga platform nang ligtas at lumalapit siya sa iyo kapag nagkakaproblema, magandang pundasyon iyon para sa pagtitiwala.

“Respetuhin ang aking privacy” Isa sa pinakamahihirap na bahagi ng pagiging magulang ang pagbabalanse sa inaasahang privacy ng teenager at sa pagtiyak na ligtas siya—online at offline. Pwedeng maging mahirap kapag sinabi sa iyo ng anak mo na mas gusto niyang huwag siyang i-follow sa isang platform. Natural lang na mag-alala ka na baka may ginagawa siyang kalokohan, pero ang totoo, gusto lang niyang makipag-hang out sa kanyang mga kaibigan nang hindi binabantayan. Posibleng may magagandang dahilan kung bakit sa palagay mo ay kailangang i-follow ang account niya. Kung ganoon, sinasabi ng mga teenager na gusto nilang maunawaan ang mga dahilan mo at gusto nilang tumuklas ng mga paraan para makabuo ng tiwala. Sinabi sa amin ng mga mas may-edad na teenager na pakiramdam nila ay dapat nilang ingatan ang kanilang mga mas nakababatang kapatid at pinsan at likas na binabantayan online, kaya isaalang-alang kung mayroong isang tao na ikatutuwa ng iyong anak na mag-follow sa kaniya sa halip na ikaw.

Resources

Para matutunan ang best practices para sa personal privacy, account security, at kung paano maging mabuting digital citizen, bisitahin ang aming Youth Portal. Makikita sa ibaba ang mga karagdagang resource materials mula sa aming Safety Partners.