Skip to main content
Mga Paksa

COVID-19

Amidst global concerns around the coronavirus (COVID-19) pandemic, we want to share some of the steps we're taking to help the TikTok community stay safe and informed.

Pagsusuporta sa aming komunidad sa COVID-19

Sa gitna ng pag-aalala ng buong mundo dahil coronavirus (COVID-19) pandemic, nais naming ipaalam ang ilan sa aming mga hakbang para tulungan ang TikTok Community na maging ligtas at impormado. Ang TikTok ay nakatuon sa pagbibigay sa komunidad ng access sa public health information at resources. Gayundin, nais naming gawin ang aming parte para suportahan ang mga pamilya, frontline workers, at iba pang naapektuhan ng pandemya.

Pagsusuporta sa mga komunidad na nangangailangan

Sa panahon ngayon, importanteng magsama-sama para tumulong sa mga nangangailangan.

  • Philippine General Hospital Medical Foundation, Inc.: Ang Tiktok  ay nangako na magbigay ito ng isang milyong US dollars sa Philippine General Hospital Medical Foundation, Inc. (PGHMFI). Sa pamamagitan ng PGHMFI, ang non-profit organization na katuwang ng Philippine General Hospital, ang donasyon ay nakatulong sa mga health care professionals para magkaroon ng access to essential protective gear at equipment . Ang foundation ang naging daan para tumanggap ng donasyon mula sa mga tao, mga korporasyon, at iba pang foundation, para tulungan ang Philippine General Hospital na gawin ang kanilang tungkulin na  gamutin ang mga maysakit, lalo na ang mga mahihirap.
  • TikTok Health Heroes Relief Fund: Ang mga health care workers ay ang mga bayani ng pandaigdigang laban, at masigasig naming susuportahan ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng donasyon na nagkakahalagang $150 milyon na gagamitin para magdagdag ng medical staff, supplies, at relief. Kabilang dito ang $15 milyong ibinigay sa CDC Foundation para matustusan ang karagdagang tauhan at matinding pangangailangan sa US at $10 milyon para sa World Health Organization’s (WHO) COVID-19 Solidarity Response Fund, na nagbibigay ng mahahalagang kagamitan sa mga health care worker na suportahan ang pag-aaral sa gamot at vaccine research. Nag-donate din kami ng $10 milyon sa 10 academic institutions na nagsisilbi sa mga estudyanteng underrepresented sa programang nakatuon sa public health at propesyonal sa larangan ng medikal at healthcare.
  • TikTok Creative Learning Fund: Nangako ang TikTok na magbibigay ito ng $50 milyon na grant sa mga educator, professional expert, at non-profit organizations na nagtataglay ng kakayahan at kadalubhasaan na makatutulong para magpalaganap ang edukasyonal na impormasyon para sa kurso na accessible sa distance learning.
  • Pagtulong sa mga SMB para makapagsimula at makaahon muli: Para matulungan ang mga SMBs na makatawid sa krisis na ito, magbibigay kami ng $100 milyon na in-ad credits para matulungan ang mga kumpanyang makabangon. 

Partnering for greater impact

Sukdol ang ating lakas kapag nagtutulungan tayo, kaya’t nakipag-partner kami sa ilang mga lokal at pandaigdigang organisasyon na gumagamit ng TikTok upang makapagbigay ng impormasyon na mapagkakatiwalaan ng mga user. Bukod sa aklatan ng impormasyon na makukuha ng mga user sa aming COVID-19 hub, ang WHO ay  nagsisilbing mahalagang resource sa ating komunidad, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang TikTok account para gumawa ng video tungkol sa mga payo at facts. Find them @who

  • Ang mga local health authorities na interesado sa pagbabahagi ng kanilang mapagkakatiwalaang impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa amin dito.

Sa pamamagitan ng partnership namin sa Team Halo, ang mga siyentipiko sa buong mundo ay patuloy na nag-po-post ng video updates sa TikTok para ipakita sa mundo ang progress sa vaccine. Ang grupo ng public health experts ay sumasagot sa iba’t ibang klaseng tanong mula sa aming komunidad, mula sa kung ano ang mga hakbang sa pagdevelop ng bakuna, hanggang sa paano ang pag-test sa kanilang kaligtasan–tinutulungan ang mga tao na magkaroon ng kaalaman.

Bukod dito, nagbibigay ang TikTok ng libreng in-feed ad space sa mga mapagkakatiwalaang organisasyon at local health authorities para tulungan ang aming komunidad na maging ligtas, impormado at konektado.

Mga resources para sa aming komunidad

Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga eksperto para gawing authoritative ang impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna na mayroon sa aming app. Sa aming COVID-19 information hub, mahahanap ng aming komunidad ang mga pangkaraniwang tanong tungkol sa virus at sa mga bakuna mula sa World Health Organisation (WHO) pati na rin mga payo para mapanatiling ligtas.

Bagaman ang resource na ito ay hindi rason kung bakit pumupunta ang user sa TikTok, gusto namin siguraduhin na ito’y handa bukod sa creative content. Ang informational hub ay maaaring ma-access sa Discover page, search, banners ng video na kaugnay sa COVID-19 at bakuna. Naniniwala kami na isa sa pinakamagandang paraan para labanan ang maling impormasyon ay sa pamamagitan ng engaging, informative content, at kami ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga public health experts para gumawa ng content na makapupukaw sa aming komunidadAng misyon ng Tiktok ay magbigay ng inspirasyong maging creative at maghatid ng kasiyahan – at ang pangangailangan na maging masaya at positibo ay mas kinakailangan sa panahong ito. Mahirap ang kinakaharap ng mundo ngayon, pero posible rin na ang pag-aalala nating lahat ang magbubuklod sa atin. Ikinatutuwa namin ang pagiging mabuti ng aming mga users sa sarili nila at sa ibang tao.

Paglaban sa medical misinformation

Ipinagbabawal ng TikTok  Community Guidelinesang mali o mapanlinlang na content, kabilang na ang maling impormasyon kaugnay sa COVID-19 at ang mga bakuna, at anti-vaccine disinformation. Hindi rin namin pinahihintulutan ang mga paid advertising na nangangampanya laban sa pagpapabakuna. Gayunpaman, tinatanggap namin ang mga PSA o mga panawagan kaugnay sa COVID-19 kung sa tingin namin ay makabubuti ang mga ito sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga public health experts sa industriya, civil society, public health, para hubugin ang aming mga polisiya at mga estratehiya para ipatupad ang mga ito. Para kalabanin ang maling impormasyon, pinag-aaralan namin ang lahat ng aspeto nito at naghahanap kami ng kalutasan dito.

  • Mula Hulyo 2020, tiningnan ang aming hub ng impormasyon tungkol sa COVID-19 nang lampas 5 bilyong beses sa buong mundo. Dagdag pa rito, nag-alis kami ng lampas 250,000 video dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa COVID kung saan 81% ang maagap na inalis, 80% ang inalis sa loob ng 24 na oras, at lampas 63% ang inalis nang walang view.
  • Mayroon kaming team na dumaan sa training para sa paghahanap at pagtanggal ng mali at mapanlinlang na content pati na rin mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang aming users ay pwedeng i-report ang maling impormasyon mula sa aming app.
  • Ang aming mga fact-checking partners ay tumutulong sa amin na patotohanan ang mga content, at kabilang dito ang Politifact, Lead Stories, SciVerify, at ang AFP. Kung hindi matagumpay ang pagpapatotoo, pipigilin namin ang pamamahagi ng content sa  For You feed ng lahat, para mabawasan ang pagkakataong kumalat ang maling impormasyon.
  • Nakikipagtulungan kami sa mga pangunahing industriya na naghahanap ng mga network at kahina-hinalang gawain.
  • Marami kaming pamamaraan  para maging mahirap hanapin ang anti-vaccine at COVID-19 misinformation. Bukod sa mga pag-aalis ng content, itinuturo namin ang mga paghahanap na kaugnay sa vaccine o COVID-19 disinformation sa aming Community Guidelines at hindi rin naka- autocomplete ang anti-vaccine hashtags sa search.

Para sa mga TikTok user na nagnanais magsiyasat ng mga hashtag kaugnay sa coronavirus, nagpapalabas kami ng in-app notice na magbibigay ng direktang access sa WHO website at ng mga lokal na kagawaran para sa kalusugan. Kasabay nito pinaalalahanan namin ang aming mga user na dapat i-report ang content na lumalabag sa Community Guidelines.

Pagprotekta sa aming global team

Bilang pandaigdigang kumpanya, prayoridad namin ang kaligtasan ng aming mga empleyado at ang mundo sa paligid namin. Dahil dito, nagsimula kami ng work from home policy para sa aming global team at nagsuspinde ng cross-border business trips. Patuloy naming sinusuri ang aming kapaligiran at kasabay ang pagsasaalang-alang sa payo ng mga pinagkakatiwalaang health authorities, babaguhin namin ang aming measures kung kinakailangan.