Skip to main content
Mga Paksa

COVID-19

Amidst global concerns around the coronavirus (COVID-19) pandemic, we want to share some of the steps we're taking to help the TikTok community stay safe and informed.

Pagsusuporta sa aming komunidad sa COVID-19

Sa gitna ng pag-aalala ng buong mundo dahil coronavirus (COVID-19) pandemic, nais naming ipaalam ang ilan sa aming mga hakbang para tulungan ang TikTok Community na maging ligtas at impormado. Ang TikTok ay nakatuon sa pagbibigay sa komunidad ng access sa public health information at resources. Gayundin, nais naming gawin ang aming parte para suportahan ang mga pamilya, frontline workers, at iba pang naapektuhan ng pandemya.

Pagsusuporta sa mga komunidad na nangangailangan

Sa panahon ngayon, importanteng magsama-sama para tumulong sa mga nangangailangan.

  • Philippine General Hospital Medical Foundation, Inc.: Ang Tiktok  ay nangako na magbigay ito ng isang milyong US dollars sa Philippine General Hospital Medical Foundation, Inc. (PGHMFI). Sa pamamagitan ng PGHMFI, ang non-profit organization na katuwang ng Philippine General Hospital, ang donasyon ay nakatulong sa mga health care professionals para magkaroon ng access to essential protective gear at equipment . Ang foundation ang naging daan para tumanggap ng donasyon mula sa mga tao, mga korporasyon, at iba pang foundation, para tulungan ang Philippine General Hospital na gawin ang kanilang tungkulin na  gamutin ang mga maysakit, lalo na ang mga mahihirap.
  • TikTok Health Heroes Relief Fund: Ang mga health care workers ay ang mga bayani ng pandaigdigang laban, at masigasig naming susuportahan ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng donasyon na nagkakahalagang $150 milyon na gagamitin para magdagdag ng medical staff, supplies, at relief. Kabilang dito ang $15 milyong ibinigay sa CDC Foundation para matustusan ang karagdagang tauhan at matinding pangangailangan sa US at $10 milyon para sa World Health Organization’s (WHO) COVID-19 Solidarity Response Fund, na nagbibigay ng mahahalagang kagamitan sa mga health care worker na suportahan ang pag-aaral sa gamot at vaccine research. Nag-donate din kami ng $10 milyon sa 10 academic institutions na nagsisilbi sa mga estudyanteng underrepresented sa programang nakatuon sa public health at propesyonal sa larangan ng medikal at healthcare.
  • TikTok Creative Learning Fund: Nangako ang TikTok na magbibigay ito ng $50 milyon na grant sa mga educator, professional expert, at non-profit organizations na nagtataglay ng kakayahan at kadalubhasaan na makatutulong para magpalaganap ang edukasyonal na impormasyon para sa kurso na accessible sa distance learning.
  • Pagtulong sa mga SMB para makapagsimula at makaahon muli: Para matulungan ang mga SMBs na makatawid sa krisis na ito, magbibigay kami ng $100 milyon na in-ad credits para matulungan ang mga kumpanyang makabangon. 

Partnering for greater impact

Sukdol ang ating lakas kapag nagtutulungan tayo, kaya’t nakipag-partner kami sa ilang mga lokal at pandaigdigang organisasyon na gumagamit ng TikTok upang makapagbigay ng impormasyon na mapagkakatiwalaan ng mga user. Bukod sa pagpapahintulot sa mga taong makakita ng impormasyon sa COVID mula sa kanilang mga lokal na pampublikong organisasyon sa kalusugan, nagsisilbing mahalagang sanggunian ang WHO sa ating komunidad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang TikTok account para gumawa ng mga video na nagtatampok ng mahahalagang tip at katotohanan: Hanapin ang mga ito sa@who

  • Ang mga local health authorities na interesado sa pagbabahagi ng kanilang mapagkakatiwalaang impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa amin dito.

Sa aming pakikipagtulungan sa Team Halo, patuloy na nagpo-post ng mga video update sa TikTok ang mga scientist mula sa buong mundo para ipakita sa mundo ang pagsulong na nagagawa sa bakuna. Sinasagot ng team na ito ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan ang lahat ng uri ng mga tanong mula sa aming komunidad, mula sa kung anong mga hakbang ang ginagawa sa pagbuo ng bakuna hanggang sa kung paano nila sinusubukan ang mga ito para sa kaligtasan – na tumutulong sa mga taong manatiling may alam. Karagdagan pa, nagdo-donate ang TikTok ng kitang-kitang in-feed na ad space sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon at mga lokal na awtoridad sa kalusugan para tulungan ang aming komunidad na manatiling ligtas, may alam, at konektado. Sa ngayon, nakapag-donate na ang TikTok ng halos $5 milyon bilang mga ad credit sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon at lokal na awtoridad sa kalusugan sa US.

Mga resources para sa aming komunidad

Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga eksperto para gawing authoritative ang impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna na mayroon sa aming app. Nagbibigay kami ng mga banner sa mga video at mga paalala sa mga paghahanap na nauugnay sa COVID-19 at sa mga bakuna sa COVID-19. Puwedeng i-tap ng mga tao ang mga sangguniang ito para tingnan ang website ng kanilang lokal na mga organisasyon ng pampublikong kalusugan na nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna ng COVID-19.

Bagaman hindi pumupunta ang mga tao sa TikTok dahil sa sangguniang ito, gusto naming masiguro na available ito sa malikhaing content na nagugustuhan nila. Naniniwala kami na ang isa sa mga pinakamahuhusay na paraan para kontrahin ang maling impormasyon ay sa pamamagitan ng nakakaakit, impormatibong content, at patuloy kaming nakikipag-partner sa mga eksperto sa pampublikong kalusugan para gumawa ng content na may epekto sa aming komunidad.

May misyon ang TikTok na himukin ang pagkamalikhain at magbigay ng kasiyahan – at mas kinakailangan ngayon ang saya at pagiging positibo. Sa kabuuan, mahirap na panahon ito ngayon para sa mundo, pero posible rin para sa ating pag-aalala na magkaisa, na naglalapit sa atin sa isa’t isa. Pinasasalamatan namin na ang mga tao sa aming komunidad ay mabait sa kanilang mga sarili at sa isa’t isa.

Paglaban sa medical misinformation

Ipinagbabawal ng TikTok  Community Guidelines ang mali o mapanlinlang na content, kabilang na ang maling impormasyon kaugnay sa COVID-19 at ang mga bakuna, at anti-vaccine disinformation. Hindi rin namin pinahihintulutan ang mga paid advertising na nangangampanya laban sa pagpapabakuna. Gayunpaman, tinatanggap namin ang mga PSA o mga panawagan kaugnay sa COVID-19 kung sa tingin namin ay makabubuti ang mga ito sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nakikipagtulungan ang TikTok sa mga public health experts sa industriya, civil society, public health, para hubugin ang aming mga polisiya at mga estratehiya para ipatupad ang mga ito. Para kalabanin ang maling impormasyon, pinag-aaralan namin ang lahat ng aspeto nito at naghahanap kami ng kalutasan dito.

  • Nagbibigay kami ng access sa mapananaligang impormasyon tungkol sa COVID-19 at mga bakuna sa lahat ng aming app.
  • Mayroon kaming team na dumaan sa training para sa paghahanap at pagtanggal ng mali at mapanlinlang na content pati na rin mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang aming users ay pwedeng i-report ang maling impormasyon mula sa aming app.
  • Ang aming mga fact-checking partners ay tumutulong sa amin na patotohanan ang mga content, at kabilang dito ang Politifact, Lead Stories, SciVerify, at ang AFP. Kung hindi matagumpay ang pagpapatotoo, pipigilin namin ang pamamahagi ng content sa  For You feed ng lahat, para mabawasan ang pagkakataong kumalat ang maling impormasyon.
  • Nakikipagtulungan kami sa mga pangunahing industriya na naghahanap ng mga network at kahina-hinalang gawain.
  • Marami kaming pamamaraan  para maging mahirap hanapin ang anti-vaccine at COVID-19 misinformation. Bukod sa mga pag-aalis ng content, itinuturo namin ang mga paghahanap na kaugnay sa vaccine o COVID-19 disinformation sa aming Community Guidelines at hindi rin naka- autocomplete ang anti-vaccine hashtags sa search.

Para sa mga TikTok user na nagnanais magsiyasat ng mga hashtag kaugnay sa coronavirus, nagpapalabas kami ng in-app notice na magbibigay ng direktang access sa WHO website o ng mga lokal na kagawaran para sa kalusugan. Kasabay nito pinaalalahanan namin ang aming mga user na dapat i-report ang content na lumalabag sa Community Guidelines.

Pagprotekta sa aming global team

Bilang pandaigdigang kumpanya, prayoridad namin ang kaligtasan ng aming mga empleyado at ang mundo sa paligid namin. Dahil dito, nagsimula kami ng work from home policy para sa aming global team at nagsuspinde ng cross-border business trips. Patuloy naming sinusuri ang aming kapaligiran at kasabay ang pagsasaalang-alang sa payo ng mga pinagkakatiwalaang health authorities, babaguhin namin ang aming measures kung kinakailangan.