Skip to main content
Mga Paksa

Bullying prevention

Ano ang bullying?

Ang bullying ay pwedeng matukoy sa maraming paraan,  ito ay karaniwang naka-target, paulit-ulit na asal na may intensyong makapanakit ng pisikal, sosyal at/o pisolohical. Ang pag-uugaling ito ay pwedeng gawin online at offline ng indibidwal o grupo na nananamantala ng kanilang kapangyarihan, o inaakalang kapangyarihan, sa indibidwal o grupo na sa tingin nila ay hindi ito kayang mapigilan.

Batid namin na ang bullying ay maaaring maging sanhi ng matinding distress sa mga tao, at hindi ito pinahihintulutan sa aming platform. Ang TikTok ay isang pandaigdigan komunidad na umunlad sa pagkamalikhain at ekspresyon, at kritikal na maramdaman ng mga tao na sila ay ligtas na magpahayag ng kanilang sarili ng walang takot sa pambu-bully o harassment sa platform.

Paano makikilala ang pambu-bully

Iba’t iba ang uri ng bullying behavior na ginagawa ng indibidwal o grupo para takutin, hiyain o pahinain ang loob ng iba.  Alamin ninyo ang tungkol pangkaraniwang anyo ng bullying.

Alam nyo ba?

  • Ang bullying ay nakaapekto sa mga nambu-bully, sa mga na-bully, at pati sa mga nakasaksi ng bullying.
  • Ang mga taong nakakakita ng bullying ay may mahalagang papel para pigilan ang bullying behavior.
  • Karaniwan sa mga tao na mam-bubully ng mga taong kakilala nila. (e.g. kaklase, kaibigan, o kasamahan sa trabaho).
  • Ang bullying ay pwedeng maganap sa kahit anong social environment, kabilang na ang paaralan, sa online, sa palaruan, at sa pinagtatrabahuhan.
  • Ang mga taong na-bully ay pwede rin mam-bully ng iba. Ang mga nasasangkot ay kadalasang nananakot ng iba para maramdaman nila ang panunumbalik ng kapangyarihan o kontrol na nawala sa ibang aspeto ng kanilang buhay.

Pagiwas sa Bullying

Maraming paraan ang TikTok para hikayatin ang mga user na makipaghalubilo sa isa’t isa sa pamamagitan ng pagkomento,  direktang mensahe, live chat, Duet, Stitch, at iba pa. Lahat sila ay bahagi ng kung anong bumubuo sa nakakaengganyo na online community, pero tulad ng lahat ng komunikasyon, may kaakibat din itong panganib. Para magkaroon ng isang welcoming at supportive na komunidad, mayroon kaming iba’t ibang settings kung saan maaaring makontrol ng user ang kanilang TikTok experience, Ang mga setting na ito ay iba-iba depende sa iyong rehiyon at bersyon ng app.

Pribadong account

Ang mga account ng mga user na under 16 ay automatic na naka-set sa private na ang ibig sabihin ay pwedeng mong i-approve o i-deny ang follower request, at tanging ang user na na-approve mo lamang na follower ang makakakita ng iyong content. Ang mga account para sa mga user na lagpas 16 ay naka-public, ibig sabihin , kahit sinong TikTok user ay pwedeng makapanuod ang iyong videos at magpost ng komento, o magsimula ng Duet para makipag-engage sa content na iyong ginawa at ibinahagi. Madali moitong mapalitan sa iyong Privacy settings. Matuto kung paano

Kontrolin kung sino ang pwedeng mag-message sa iyo

Ang Direct messages (DMs) ay nagbibigay paraan sa mga miyembro na makipag-communicate ng pribado. Ang Direct messages ay pwedeng ipadala o matanggap mula sa ‘Everyone’, ‘Friends’ (mga creator na nagfa-follow sa’yo at mga finafollow mo) Tanging ang mga registered accounts ng mga nasa 16 pataas lamang ang pwedeng gumamit ng Direct messages at isa ito sa mga feature kung saan ang magulang ay pwedeng mag-kontrol ng direkta kapag naka-on ang Family Pairing. Matuto kung paano

Sino ang maaaring makipag-Duet at Stitch sa iyo

Bagaman ang Duet ay nakatutuwang paraan para mag-explore ng pagiging malikhain , pwede kang magpasya kung sino ang pwedeng makipag-Duet sa’yo. Pwede mong piliin ang isang setting para sa lahat ng videos mo, o gumawa ng desisyon para sa bawa’t video. Kung ikaw ay under 16 years old, makikita mo na naka-set ito sa ‘Only Me’. Tanging ikaw lamang ang pwedeng mag-Duet o Stitch sa sariling mong videos. Hindi ito maaaring palitan. Kung ikaw ay 16 o 17 taong gulang, makikita mo sa settings ang feature na naka-set sa ‘Friends’. Pwede mo itong palitan sa ‘Only Me’ o ‘Everyone’ base sa iyong kagustuhan. Matuto kung paano

Sino ang maaaring mag-comment sa iyong videos

Kung ikaw ay under 16, sa settings, makikita mo na naka-set ito sa ‘Everyone’. Ang ibig sabihin tanging ang mga naka-follow sa’yo at mga fina-follow back mo ang makakapag-comment sa iyong videos. Pwede mo itong palitan sa ‘No one’ para pigilan ang ibang user na magkomento sa iyong videos base sa iyong preference. Kung ikaw ay lagpas 16 years old, makikita sa  settings, na naka-set ito sa ‘Everyone’. Pwede mo itong palitan kung gusto mong limitahan kung sino ang makakapag-comment sa iyong videos. May kakayahan ka ring burahin ang kahit anong hindi kaaya-ayang komento na naka-post sa iyong videos. I-tap mo lang at i-hold ang comment, at piliin ang ‘delete’. Matuto kung paano

Salain ang mga komento

Kapag ang comment filters ay naka-on, ang mga nakakasakit ng comments ay automatic na itatago. Pwede ka ring gumawa ng custom list ng keywords para ang mga komento na naglalaman ng mga salitang ito ay automatic na itatago rin. Pwede kang magpasya kung sino ang pwedeng mag-comment sa iyong videos sa pamamagitan ng pag-adjust ng iyong Privacy settings.  Matuto kung paano

Alisin ang follower

Maaari mong burahin ang iyong follower sa ano mang oras, o permanenteng i-block ang account para hindi niya mapanuod ang iyong content at hindi na rin makapagpadala ng message. Matuto kung paano


Pakikitungo sa bullying

Kung pakiramdam mo ay may taong nangha-harass sa’yo o tinatrato ka nang masama, may tulong para sa iyo. Kung nakararanas ka ng pambubully sa TikTok, i-report ito sa aming moderation team para ma-review at mabigyan ng kaukulang aksyon kung may nilabag ito sa Community Guidelines ng TikTok.


Resources

Narito ang ilan sa mga karagdagang resources na maaaring makatulong sa iyo:

  • ConnectSafely: Nonprofit organization na naglalayong turuan ang mga user ng connected technology tungkol sa safety, privacy, at security.
  • Cyberbullying Research Center: Alamin ang mga identification, prevention at response strategy at solusyon sa mga educator, counselor, health professional, law enforcement, mga magulang at mga bata.
  • StopBullying.gov: Alamin kung paano kilalanin ang bullying at ang mga paraan para manindigan ng ligtas.
  • WiredSafety: Isang non profit organization na nagbibigay ng makabago at epektibong kagamitan para tulungan ang mga tao na gumawa ng tamang desisyon sa mundo ng media at technology.