ศูนย์ความปลอดภัย

การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
พันธมิตรด้านความปลอดภัย

การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง

อัปเดตแล้ว: 21 มิถุนายน 2024

ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต การทำร้ายตัวเอง หรือการฆ่าตัวตาย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามีคนพร้อมช่วยเหลือคุณ มีโอกาสในการฟื้นฟูจิตใจ และคุณไม่ได้ตัวคนเดียว

การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองคืออะไร

ความคิดอยากตายเรียกว่าความคิดฆ่าตัวตาย เมื่อมีคนพยายามทำตามความคิดเหล่านี้ เรียกว่าการพยายามฆ่าตัวตาย หากการพยายามฆ่าตัวตายทำให้ถึงแก่ชีวิต เรียกว่าการฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ และไม่ใช่ทุกคนที่ต่อสู้กับความคิดฆ่าตัวตายจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเองหมายถึงการที่บุคคลจงใจทำร้ายร่างกายของตนเอง การทำร้ายตัวเองแตกต่างจากการพยายามฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่ทำร้ายตัวเองจะอยากตาย เราควรให้ความสำคัญกับความคิดและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการขอความช่วยเหลือ

การรับความช่วยเหลือ

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง และทำให้จัดการชีวิตประจำวันได้ยาก สัญญาณที่บ่งบอกว่าบางคนอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อารมณ์ และการสื่อสาร เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร รูปแบบการนอนหลับ หรือระดับพลังงาน
 • การแยกตัวจากเพื่อนและครอบครัว หรือลดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามปกติ
 • ความยากลำบากในการทำงาน การเรียน หรือด้านอื่น ๆ ของชีวิต
 • ความรู้สึกเศร้า สิ้นหวัง หงุดหงิด หรือวิตกกังวลมากกว่าปกติ
 • ความคิด เช่น "คุณจะมีชีวิตดีกว่านี้ถ้าไม่มีฉัน", "ฉันหวังว่าตัวเองจะไปนอนแล้วไม่ตื่นเลย" หรือ "ฉันไม่สนใจว่าตัวเองจะอยู่หรือตาย"

ฉันจะทำอย่างไรหากคิดว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือ

การขอความช่วยเหลือเมื่อคุณประสบปัญหาอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณไม่ได้ตัวคนเดียว เพราะมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือ การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูจิตใจมีดังนี้

คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับความสบายใจของคุณ คุณสามารถพิจารณารับความช่วยเหลือได้จากแหล่งต่อไปนี้

 • เพื่อน ครอบครัว หรือชุมชนอื่น ๆ เพื่อน ครอบครัว กลุ่มงานอดิเรก หรือชุมชนทางศาสนาหากคุณพบก็สามารถเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือและกำลังใจที่ดีได้ บุคคลเหล่านั้นสามารถรับฟังเข้าใจความรู้สึกของคุณด้วยความเห็นอกเห็นใจ และทำให้คุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตามลำพัง
 • สายด่วนช่วยเหลือวิกฤตด้านสุขภาพจิตหรือฆ่าตัวตาย การติดต่อสายด่วนจะช่วยให้คุณได้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะถามคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณและหากคุณมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเอง สำหรับสายด่วนบางที่ คุณสามารถรับความช่วยเหลือผ่านการส่งข้อความหรือการโทรได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่คุกคามถึงชีวิตเพื่อติดต่อสายด่วนสำหรับการฆ่าตัวตาย คุณสามารถพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่รบกวนจิตใจคุณโดยไม่ต้องไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นความลับ
 • แพทย์ แพทย์สามารถช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต (เช่น พฤติกรรมการนอนหลับ การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร) และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ตามความจำเป็น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตเฉพาะทางสามารถให้ความช่วยเหลือและการรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ รวมถึงการวินิจฉัยภาวะสุขภาพจิตหากจำเป็น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตเฉพาะทางอาจมองหาทางเลือกในการรักษาร่วมสำหรับคุณ เช่น การใช้ยาหรือการบำบัดด้วยการพูดคุย นอกจากนี้ ยังอาจช่วยคุณวางแผนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองหากมีความรู้สึกหรือความต้องการฆ่าตัวตาย
 • บริการให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายกัน การพูดคุยกับคนที่เคยได้รับการฟื้นฟูจิตใจจากปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกเข้มแข็งและมีคุณค่า ชุมชนให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายกันในพื้นที่อาจมีบริการทางโทรศัพท์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตโดยตรงและกลุ่มให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้มีประสบการณ์คล้ายกันคนอื่น ๆ

ฉันจะทำอย่างไรในการให้ความช่วยเหลือเพื่อน

หากคุณคิดว่าเพื่อนอาจคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง คุณย่อมที่จะรู้สึกไม่สบายใจและไม่แน่ใจว่าจะช่วยเหลืออย่างไร การดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้มีดังนี้

 • เริ่มการสนทนา หากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเพื่อนและคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติ อย่ากลัวที่จะพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณอาจขอพูดคุยต่อหน้ากับเพื่อนและถามประมาณว่า "ช่วงนี้เธอดูไม่ค่อยดีเลยและฉันเป็นห่วงเธอ เธอรู้สึกยังไงบ้าง" การถามเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้หรือเพิ่มความเสี่ยง คุณอาจลองถามโดยตรงโดยพูดว่า "คุณเคยคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองไหม" ดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองได้ในแนวทางเพื่อสุขภาวะที่ดีของ TikTok
 • รับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน อย่าเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนหัวข้อ อดทนและทำตัวให้สบายหากไม่ได้รับคำตอบ ลองถามคำถามปลายเปิด เช่น "เธอคิดอะไรอยู่" และ "มีวิธีไหนที่จะช่วยเธอได้บ้าง" และรับฟังความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาจากคำตอบของเพื่อน เราสามารถช่วยผู้อื่นได้เพียงแค่เป็นผู้ฟังที่ดี
 • เสนอตัวเลือกเพื่อให้เพื่อนเข้าถึงแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ คุณสามารถมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูจิตใจของเพื่อนได้โดยสนับสนุนให้เพื่อนขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักบำบัดหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ติดต่อสายด่วนสำหรับการฆ่าตัวตาย หรือติดต่อกลุ่มให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
 • ดูแลตัวเอง การรับฟังและให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างต้องใช้พลังอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง หากคุณสังเกตเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อนกำลังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณเอง ให้หยุดพัก กำหนดขอบเขตที่ดี หรือพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ในแนวทางเพื่อสุขภาวะที่ดีของ TikTok

การขอรับความช่วยเหลือทันที

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังประสบภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือสายด่วนสำหรับการฆ่าตัวตายทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฉันจะแชร์ประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองบน TikTok อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

หากคุณพิจารณาที่จะแชร์เรื่องราวของคุณบน TikTok โปรดอ่านคู่มือวิธีแชร์เรื่องราวของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อดูคำแนะนำ นอกจากนี้ โปรดดูส่วน "การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง" ในหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของเรา

การมีความคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองเป็นเรื่องปกติหรือไม่

แม้ว่าหลาย ๆ คนจะมีความคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง แต่ก็ควรพิจารณาไตร่ตรองความคิดเช่นนี้อย่างจริงจัง ติดต่อคนที่คุณไว้วางใจและรับความช่วยเหลือที่คุณควรได้รับ คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและมีผู้ที่พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

เคล็ดลับในการรับมือกับความคิดฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองมีอะไรบ้าง
 • คิดทบทวนการผ่านช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต
  • บางครั้งเราอาจพบว่าตัวเองจมอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกของเราเองจนรู้สึกหนักใจ รับรู้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นและคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณ ลองทำสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและคลายเครียด เช่น ออกไปสัมผัสธรรมชาติ ฟังเพลง พบเจอเพื่อนฝูง หรือสร้างสรรค์งานศิลปะ ลองเลิกติดตามบุคคลที่ไม่ได้ส่งพลังบวกให้คุณหรือฟื้นฟูจิตใจของคุณอีกต่อไป และจำกัดเวลาหน้าจอหากพบว่าตัวเองรู้สึกแย่ในขณะที่เลื่อนดูเนื้อหา
 • ลอง "พูดกับตัวเอง"
  • การพูดกับตัวเองถือเป็นเรื่องปกติ เช่น การทบทวนความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา บางครั้งการพูดกับตัวเองก็อาจส่งผลเสียและทำให้เรารู้สึกแย่ลงได้ พยายามฝึกพูดกับตัวเองอย่างเป็นมิตร ใจเย็น และโอบอ้อมอารี คุณควรพูดคุยกับตัวเองเหมือนอย่างที่พูดคุยกับเพื่อนสนิท
 • มุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งภายในจิตใจของคุณและเหตุผลในการดำรงชีวิตอยู่
  • พยายามคิดถึงจุดแข็งและคุณค่าทั้งหมดที่คุณมี นึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่คุณผ่านพ้นมาได้ และช่วงเวลาดี ๆ ที่อาจรอคุณอยู่ในอนาคต การมุ่งเน้นที่สิ่งดี ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและรู้สึกดีกับตัวคุณเองและความสำเร็จของคุณ
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเขียนรายการสิ่งที่คุณต้องการทำ เช่น อ่านหนังสือเล่มโปรดให้จบ หรือคนที่คุณอยากใช้ชีวิตด้วยเพื่อช่วยเหลือกันและกัน เช่น ครอบครัว
 • รู้ว่าสิ่งใดที่กระตุ้นความรู้สึกและวางแผนล่วงหน้า
  • ความคิดฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองมักจะเกิดขึ้นในระหว่างสถานการณ์ที่กระตุ้นความรู้สึก เช่น การอ่านหนังสือสอบ การเปลี่ยนแปลงกิจวัตร หรือการทะเลาะกับเพื่อนหรือคนที่คุณรัก ทำความรู้จักกับสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ไม่สบายใจหรือความรู้สึกแย่ ๆ ต่อตัวคุณเอง เขียนรายการและเตรียมวิธีรับการสนับสนุนหากคุณถูกกระตุ้นความรู้สึก หรือทำกิจกรรมอื่นแทนที่จะทำร้ายตัวเอง
  • ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนแผนความปลอดภัยเพื่อก้าวข้ามความคิดฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง
 • ขอรับการรักษาทางการแพทย์และสุขภาพจิต
  • เคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้นได้รับการแนะนำโดยองค์กรป้องกันการฆ่าตัวตายที่เป็นพันธมิตรกับเราที่ TikTok อย่างไรก็ตาม สุขภาพจิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป วิธีที่ดีที่สุดในการหาวิธีรับมือกับความคิดฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองคือติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพจิตที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

การปฏิเสธความรับผิด

แหล่งข้อมูลและคู่มือของศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok ไม่ได้ให้บริการทางสุขภาพจิตหรือทางการแพทย์ แหล่งข้อมูล TikTok เกี่ยวกับ "การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง" ใน TikTok ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัย การรักษา หรือคำแนะนำทางการแพทย์ จิตวิทยา หรือจิตเวช เนื้อหาที่สร้างและแจกจ่ายโดย TikTok มีขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลและใช้ด้านการศึกษาเท่านั้น อย่าละเลยหรือประวิงเวลาการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากการได้รับบริการหรือเนื้อหาทางการศึกษาที่ได้จาก TikTok

หากคุณอยู่ในวิกฤตหรือหากคุณหรือบุคคลอื่นใดประสบอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อหน่วยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณทันที ผู้ใช้ควรจำไว้ว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลอื่นทั้งหมดเพียงลำพัง มีคนอื่นที่สามารถช่วยได้เช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสนทนาเหล่านี้หากคุณรู้สึกไม่พร้อม

ศูนย์ความปลอดภัยนี้พัฒนาขึ้นโดยได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติ (IASP)