Skip to main content
พันธมิตรด้านความปลอดภัย

พันธมิตรด้านความปลอดภัย

เราร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์ ความเป็นอยู่ที่ดีทางออนไลน์ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยของครอบครัวอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้คำแนะนำและแหล่งความรู้แก่คุณและครอบครัวของคุณ

โปรแกรมต่าง ๆ

TikTok ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวงอุตสาหกรรมของเรา องค์กรนอกภาครัฐ และสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ในความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนของเรา และเราร่วมมือกับองค์กรในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สร้างโปรแกรม และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ด้านความปลอดภัย

โปรแกรมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ร่วมกับ Agence France-Presse (AFP), Animal Político, Estadão Verifica, Facta, Lead Stories, Logically Newtral, Politifact, SciVerify และ Teyit

เรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนที่เป็นอันตราย พันธมิตรในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราช่วยตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของคอนเทนต์ใน 55 ตลาด หากคอนเทนต์ได้รับการยืนยันว่าเป็นเท็จ เราจะลบออกไปจากแพลตฟอร์มของเราและแจ้งผู้สร้าง  หากผลลัพธ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นไม่สามารถสรุปได้ เราจะจำกัดการเผยแพร่วิดีโอในหน้าฟีด For You ของทุกคน  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเราในสหรัฐฯ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การรู้เท่าทันสื่อ

ร่วมกับสมาคมการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ (NAMLE)

ซีรีส์ “รับรู้รู้ทัน (Be Informed)” ของ TikTok จัดการกับรากฐานที่สำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัล นั่นคือการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินและดำเนินการโดยใช้การสื่อสารทุกรูปแบบ โดยซีรีส์ “รับรู้รู้ทัน” สนับสนุนให้ชุมชน TikTok ของเรามีการคิดวิเคราะห์ไม่เฉพาะคอนเทนต์ที่พบเจอทางออนไลน์ แต่ยังรวมถึงคอนเทนต์ที่พวกเขาสรรสร้างขึ้นมา เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม

การยอมรับรูปร่างในทุกรูปแบบ

ร่วมกับสมาคมพฤติกรรมการกินผิดปกติแห่งชาติ (NEDA)

TikTok เชื่อมต่อผู้ที่กำลังมองหาความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลที่สำคัญจากแอปของเราโดยตรง เราเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาและแฮชแท็กสำหรับคำศัพท์ที่ได้รับจาก NEDA หรือมีความเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่ไม่ปลอดภัยที่เราได้ลบออกไปจากแพลตฟอร์มของเรา โดยส่งไปยังสายด่วนของ NEDA ที่ซึ่ง NEDA จะสามารถให้ความช่วยเหลือ เครื่องมือ และแหล่งข้อมูลแก่ชุมชนของเราโดยรักษาความเป็นส่วนตัว เรียนรู้เพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

#MentalHealthMatters

ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขสะมาริตันส์ (Samaritans) มูลนิธิเดอะ เจด (The Jed Foundation) โครงการเทรเวอร์ (The Trevor Project) ระบบโพรวิเดนซ์ เฮลท์ (Providence Health) และ การรณรงค์ซีส เดอะ ออว์คเวิร์ด (Seize the Awkward)

เราตระหนักดีว่าการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือการขอความช่วยเหลืออาจเป็นเรื่องยากลำบากมาก เราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนด้านสุขภาพจิตเพื่อช่วยนำสาส์นจากองค์กรเหล่านี้มาที่ TikTok เพื่อเป็นวิธีที่จะส่งเสริมการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดการเวลาหน้าจอ

เราทำงานร่วมกับผู้สร้างบน TikTok เพื่อเปิดตัวการแจ้งเตือนด้านการจัดการเวลาหน้าจอในหน้าฟีดของเรา ซีรีส์วิดีโอด้านความปลอดภัย “คุณเป็นผู้ควบคุม(You’re in Control)” ภาคนี้เป็นการย้ำเตือนให้ผู้คนหยุดพักและใช้เวลาอยู่ห่างจากหน้าจอของพวกเขาบ้าง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียนรู้ของผู้ปกครอง

ร่วมกับองค์กร ConnectSafely, สถาบันความปลอดภัยทางออนไลน์ของครอบครัว (Family Online Safety Institute) และสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งชาติ (National PTA)

TikTok มีสัมพันธภาพที่สำคัญกับองค์กรชั้นนำด้านความปลอดภัยของเยาวชน รวมถึงองค์กร Connect Safely สถาบันความปลอดภัยทางออนไลน์ของครอบครัว (Family Online Safety Institute) และสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งชาติ (National PTA) โดยเราร่วมกันช่วยให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลได้เรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok และวิธีการที่ลูกวัยรุ่นของพวกเขาสามารถเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและมีความชำนาญ และเรายังให้ความรู้แก่ครอบครัวเกี่ยวกับเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่สร้างไว้ใน TikTok อีกด้วย

TikTok ให้การสนับสนุนสมาคมครูและผู้ปกครอง (PTA) ทั่วสหรัฐฯ ทุนเหล่านี้สนับสนุนการฝึกอบรมความปลอดภัยทางออนไลน์และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สำหรับครอบครัวและชุมชนที่ต้องการอุปกรณ์, อาหาร และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ  เรียนรู้เพิ่มเติม

การต่อต้านแนวคิดแบบรุนแรง

ด้วยความร่วมมือกับ Tech Against Terrorism

TikTok มีจุดยืนที่แน่วแน่ในการต่อต้านแนวคิดแบบรุนแรงทั้งในหรือนอกแพลตฟอร์มของเรา ภารกิจของเราคือ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน และความพยายามใดๆ ในการส่งเสริมความรุนแรงนั้นขัดต่อภารกิจนั้นและค่านิยมของเรา เราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของ Tech Against Terrorism ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อการร้าย พร้อมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชน

การเป็นสมาชิกใน Tech Against Terrorism ให้การสนับสนุนในทางปฏิบัติและการดำเนินการแก่ทีมด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายให้ป้องกันผู้มีแนวคิดแบบรุนแรงจากการใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อก่อให้เกิดอันตราย เราทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อเสริมสร้างนโยบายของเราและติดตามเทรนด์ปัจจุบันและทุนการศึกษา


แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัย

หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก โปรดติดต่อองค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

ทั่วโลก

สถาบันความปลอดภัยทางออนไลน์ของครอบครัว

มูลนิธิเฝ้าระวังอินเตอร์เน็ต

พันธมิตรระดับโลก WePROTECT

ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children หรือ NCMEC)

ท้องถิ่น


สภาที่ปรึกษา TikTok สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

TikTok ค้นหาวิธีสร้างสภาพแวดล้อมทางออนไลน์ที่เป็นบวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเราอยู่เสมอ

สภาที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความปลอดภัยทางออนไลน์อย่างเป็นทางการเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความปลอดภัยบน TikTok ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความรอบรู้และความสนใจร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในโลกไซเบอร์ ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ การปกป้องผู้เยาว์ และการตอบโต้สิ่งที่เป็นเท็จ เราเลือกที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดอิสระและความกล้าหาญที่จะท้าทายความคิดของเรา การได้รับฟังความคิดเห็นจากเสียงที่หลากหลายนั้นมีคุณค่าสำหรับ TikTok ในการสร้างผลิตภัณฑ์ นโยบาย และกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการให้บริการต่อวิวัฒนาการของความต้องการของชุมชนที่กำลังเติบโตของเรา

สมาชิกสภา

  • เจฮัน อรา (Jehan Ara)ประธานสมาคมซอฟต์แวร์ของปากีสถานและผู้ก่อตั้ง Nest I / Oจากประเทศปากีสถาน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในอุตสาหกรรมไอทีและจะให้คำปรึกษาในประเด็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์
  • อมิตาภ กุมาร์ (Amitabh Kumar)ผู้ก่อตั้งองค์กรเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Matters)จากประเทศอินเดีย เป็นที่รู้จักกันสำหรับความคิดริเริ่มของเขาเกี่ยวกับแคมเปญสังคมดิจิทัล และได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับโปรแกรมความปลอดภัยทางดิจิทัลของเขา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สิทธิ์ดิจิทัล และความปลอดภัยทางออนไลน์
  • เหงียนเฟือง ลิญ (Nguyen Phuong Linh)กรรมการบริหาร, สถาบันการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืน(Management and Sustainable Development Institute) จากประเทศเวียดนาม สนับสนุนสิทธิของกลุ่มคนชายขอบ โดยเฉพาะเด็ก, เยาวชน, สตรี และผู้ทุพพลภาพ
  • ดร.ยูฮยอน พัค (Yuhyun Park)ผู้ก่อตั้งสถาบันดีคิว (DQ Institute) จากประเทศสิงคโปร์ นำมาซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ทรงคุณค่าในด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี, ทักษะความชำนาญ และความพร้อมทางดิจิทัล
  • ศ.อากิระ ซากาโมโตะ (Prof. Akira Sakamoto)ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิซุ ( OchanomizuUniversity) จากประเทศญี่ปุ่น เชี่ยวชาญด้านจุดร่วมของความรู้เท่าทันสื่อและทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ศ.ซึงอู ซอน (Prof. Seungwoo Son) ศาสตราจารย์ด้านการป้องกันข้อมูลลับ, มหาวิทยาลัยจุง-อัง(Chung-Ang University) จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการหมิ่นประมาท สื่ออนาจาร และข้อมูลที่บิดเบือน
  • อนิตา วาฮิด (Anita Wahid)นักเคลื่อนไหวงค์กรกัสดูเรียนเน็ตเวิร์ค อินโดนีเซีย (Gusdurian Network Indonesia)และประธานองค์กรต่อต้านข่าวปลอมมาฟินโด (Mafindo) จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นนักเคลื่อนไหวด้านจุดร่วมของสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการหลอกลวง ที่เข้าใจประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยของเด็กและคอนเทนต์ด้านศาสนา