Skip to main content
หัวข้อ

ไวรัสโควิด-19

Amidst global concerns around the coronavirus (COVID-19) pandemic, we want to share some of the steps we're taking to help the TikTok community stay safe and informed.

การช่วยเหลือชุมชนของเราให้ผ่านพ้นไวรัสโควิด-19

ท่ามกลางความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  เราต้องการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการเพื่อช่วยให้ชุมชน TikTok อยู่อย่างปลอดภัยและได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงที  โดย TikTok มุ่งมั่นที่จะให้ชุมชนของเราเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรด้านสาธารณสุข ในขณะเดียวกัน เราต้องการร่วมทำในส่วนของเราเพื่อสนับสนุนครอบครัวต่างๆ  คนทำงานอยู่แนวหน้าและทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคระบาดครั้งนี้

การช่วยเหลือชุมชนที่กำลังเผชิญความลำบาก

เราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน และตอนนี้การร่วมมือสามัคคีกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญความลำบากมีความสำคัญมากกว่าครั้งใด

  • กองทุนบรรเทาทุกข์วีรบุรุษสาธารณสุข (TikTok Health Heroes Relief Fund):บุคคลากรทางสาธารณสุขเป็นวีรบุรุษของการต่อสู้ระดับโลกครั้งนี้ และเรามีความมุ่งมั่นจริงจังในการสนับสนุนความพยายามของพวกเขาผ่านการจัดหาเงินทุนจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยในการจัดหาบุคคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และการบรรเทาทุกข์ ซึ่งรวม เงินจำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐที่มอบให้มูลนิธิซีดีซี (CDC)เพื่อสนับสนุนความต้องการบุคคลกรที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงทั่วสหรัฐอเมริกา และเงินจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐที่มอบให้กองทุนการร่วมกันต่อสู้ไวรัสโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก(World Health Organization’s (WHO) COVID-19Solidarity Response Fund) ที่จัดส่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับบุคคลกรทางสาธารณสุขที่อยู่แนวหน้าและสนับสนุนการวิจัยวิธีการรักษาและวัคซีนสำหรับโรคนี้ นอกจากนี้ เรายังมอบเงินจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ 10 สถาบันการศึกษาที่ให้บริการแก่นักเรียนจากกลุ่มที่ถูกมองข้าม ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาด้านสาธารณสุขและอาชีพในสาขาการแพทย์และสาธารณสุข
  • กองทุน TikTok ช่วยเหลือผู้ได้รับ​ผลกระทบ (TikTok Community Relief Fund):เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่สำคัญต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายต่อสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้ เราได้จัดสรรเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรท้องถิ่นที่ให้การดูแลกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนผู้ใช้งานที่หลากหลายของ TikTok รวมถึงนักดนตรี ศิลปิน พยาบาล นักการศึกษา และครอบครัวที่มารวมกันบนแพลตฟอร์มนี้ องค์กรที่เรามอบเงินช่วยเพื่อรวมถึงองค์กรมิวสิคแคร์ (Musicares)เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  องค์กรกาวี (Gavi, the Vaccine Alliance) เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการฉีดวัคซีนในแอฟริกามูลนิธิการศึกษาโดยสมาคมร้านอาหารแห่งชาติ (National Restaurant Association Educational Foundation) เพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการในระหว่างที่อุตสาหกรรมร้านอาหารต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งชาติ (National Parent Teacher Association/PTA) เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกล อาหาร และการดูแลสุขภาพจิตถึง 150 สมาคมทั่วสหรัฐอเมริกา และองค์กรรวมดาราหลังเลิกเรียน (After-School All-Stars/ASAS) เพื่อช่วยให้อาหารแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียการเข้าถึงอาหารฟรีหรือลดราคาในโรงเรียนใน 60 เมืองทั่วสหรัฐฯ
  • กองทุนTikTok ด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (TikTok Creative Learning Fund):TikTok ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในรูปแบบทุนสำหรับนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีทักษะและความเชี่ยวชาญในโลกแห่งความจริงที่สามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเนื้อหาหลักสูตรที่มีประโยชน์ในรูปแบบการเรียนรู้ทางไกลที่เข้าถึงได้
  • การช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) เริ่มต้นและสร้างขึ้นใหม่: เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMB สามารถฝ่าฝันวิกฤตครั้งนี้ เราให้เครดิตโฆษณามูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถฟื้นตัวกลับคืนมาได้

การเป็นพันธมิตรเพื่อการสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

เราแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเราทำงานร่วมกัน จึงเป็นเหตุผลที่เราร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและระดับโลกจำนวนมากที่ใช้ TikTok ในการแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้กับผู้ใช้งาน นอกเหนือจากห้องสมุดข้อมูลที่มีให้กับผู้ใช้งานในศูนย์โควิด-19 ของเราแล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงคุณค่าสำหรับชุมชนของเรา โดยองค์การอนามัยโลกได้ใช้บัญชีใช้งาน TikTok ของหน่วยงานเพื่อสร้างวิดีโอที่เน้นคำแนะนำและข้อเท็จจริงที่สำคัญ  ค้นพบที่ @who

  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นที่สนใจในการแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

การร่วมมือของเรากับทีมเฮโล (Team Halo) ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกยังคงโพสต์วิดีโอบน TikTok เพื่อให้โลกได้รับรู้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทีมนี้ตอบคำถามทุกประเภทจากชุมชนของเรา ตั้งแต่คำถามว่าขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีนมีอะไรบ้างจนถึงวิธีการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน เป็นการช่วยให้ผู้คนได้รับรู้ข้อมูล

นอกจากนี้ TikTok ยังมอบพื้นที่โฆษณาที่โดดเด่นในหน้าฟีดให้กับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ชุมชนของเราอยู่อย่างปลอดภัย รับรู้ข่าวสาร และเชื่อมต่อกัน

แหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนของเรา

TikTok ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และวัคซีนที่มีซึ่งค้นพบได้ในแอปของเราโดยตรง และในศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของเรา ชุมชนของเราสามารถค้นหาคำตอบจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization/WHO) สำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสนี้และวัคซีนรวมถึงเคล็ดลับในการรักษาตัวให้ปลอดภัยจากไวรัสนี้

แม้ว่าแหล่งข้อมูลนี้จะไม่ใช่เหตุผลหลักที่ผู้ใช้งานเข้ามาที่ TikTok แต่เราต้องการให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ามกลางคอนเทนต์สร้างสรรค์ต่างๆ ที่กำลังให้ความเพลิดเพลิน ศูนย์ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้จากหน้าค้นพบ การค้นหาและแบนเนอร์บนวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19และวัคซีน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 

เราเชื่อว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือนคือคอนเทนต์ที่น่าติดตามและให้ข้อมูล เราจึงยังคงเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับความสนใจของชุมชนของเรา ต่อไปนี้

TikTok มีพันธกิจที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำพาความสุข และคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะมีความต้องการความสุขและความคิดบวกมากเท่าขณะนี้ เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทั้งโลก แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ความกังวลที่มีร่วมกันของเราสามารถทำให้เราใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เรารู้สึกขอบคุณที่ผู้ใช้งานของเรามีน้ำใจทั้งต่อตนเองและซึ่งกันและกัน

การต่อสู้กับข้อมูลทางการแพทย์ที่บิดเบือน

หลักเกณฑ์ชุมชนของ TikTok ห้ามไม่ให้มีคอนเทนต์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด รวมถึงข้อมูลที่บิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 และวัคซีน รวมถึงการต่อต้านการฉีดวัคซีนในวงกว้างขึ้น นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้มีการซื้อโฆษณาที่สนับสนุนการต่อต้านการฉีดวัคซีน แม้ว่า PSAS หรือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 จะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีไปหากก่อให้เกิดประโยชน์ทางสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ TikTok ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา ประชาสังคม และงานสาธารณสุขเพื่อพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบังคับใช้ รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของคอนเทนต์

TikTok ใช้วิธีการเชิงรุกและแบบองค์รวมเพื่อตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือน

  • นับตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2020 มีผู้เข้าชมศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของเรามากกว่า 5 พันล้านครั้งทั่วโลก นอกจากนี้ เราได้ลบวิดีโอมากกว่า 250,000 รายการสำหรับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด โดยลบออกในเชิงรุกมากกว่า 81% ลบออกภายใน 24 ชั่วโมง 80% และอื่นๆ กว่า 63% ที่เป็นการลบออกโดยไม่มีการเปิดดู
  • เรามีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษที่ทำการระบุและลบคอนเทนต์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด รวมถึงบัญชีใช้งานที่แพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือน โดยผู้ใช้งานของเราสามารถรายงานข้อมูลที่บิดเบือนให้เราทราบจากแอปของเรา
  • พันธมิตรตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราช่วยให้เราสามารถประเมินความถูกต้องของคอนเทนต์ รวมถึงPolitifact Lead Stories SciVerify และ AFP  หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่สามารถสรุปได้ เราจะจำกัด การเผยแพร่คอนเทนต์นั้นในหน้าฟีด For You ของทุกคนเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของข้อมูลที่บิดเบือน
  • เราทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มตรวจจับภัยคุกคามระดับชั้นนำของวงการในการระบุเครือข่ายและพฤติกรรมที่น่าสงสัย
  • เราใช้แนวทางหลายวิธีในการทำให้ข้อมูลต่อต้านการฉีดวัคซีนและข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่บิดเบือนค้นพบได้ยากขึ้น นอกเหนือจากการลบคอนเทนต์แล้ว เรายังเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนหรือไวรัสโควิด-19 ไปยังหลักเกณฑ์ชุมชนของเราและไม่เติมข้อความอัตโนมัติในการค้นหาสำหรับแฮชแท็กต่อต้านการฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ใช้งาน TikTok ที่เลือกจะค้นหาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรน่าเราจะแสดงการแจ้งเตือนในแอปที่ให้การเข้าถึงโดยตรงไปที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น พร้อมเตือนผู้ใช้งานให้รายงานคอนเทนต์ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนของเรา

การปกป้องทีมของเราทั่วโลก

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานของเราและโลกรอบตัวเรา ด้วยความคิดนี้เราจึงได้ริเริ่มนโยบายการทำงานจากที่บ้านสำหรับทีมของเราทั่วโลก และหยุดการเดินทางข้ามประเทศเพื่อธุรกิจ โดยเรายังคงประเมินสภาพรอบตัวในปัจจุบัน และจะปรับเปลี่ยนมาตรการของเราตามเหมาะสมร่วมกับการรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เชื่อถือได้