Skip to main content
Ämnen

COVID-19

Amidst global concerns around the coronavirus (COVID-19) pandemic, we want to share some of the steps we're taking to help the TikTok community stay safe and informed.

Stöd till vårt community under covid-19

Det är många som har frågor om covid-19-pandemin och vi vill dela med oss av de åtgärder som vi vidtar för att hjälpa TikTok-communityt med säkerhet och information. TikTok har åtagit sig att ge vårt community tillgång till folkhälsoinformation och resurser. Samtidigt vill vi göra vår del för att stötta familjer, sjukvårdspersonal och andra som påverkats mycket av pandemin.

Stöd till samhällen i behov

Vi befinner oss alla i en tid av osäkerhet och det är viktigare än någonsin att samlas och hjälpa dem som behöver det.

 • TikToks Health Heroes Relief Fund:  Sjukvårdspersonalen är den globala pandemins hjältar och vi är mycket engagerade i att stötta deras insatser genom att bidra med 150 miljoner dollar till sjukvårdspersonal, sjukvårdsmaterial och bidrag till stresshantering. I det ingår 15 miljoner dollar till CDC Foundation, som ska stödja personal vid sjukhus med stora behov i USA och 10 miljoner dollar till Världshälsoorganisationens (WHO) solidaritetsfond för covid-19 som förser sjukvårdspersonal med material, ger stödbehandlingar samt fokuserar på allmänhälsa och yrken inom medicin och sjukvård.
 • TikToks Community Relief Fund För att ge stöd till samhällen som har drabbats av krisen och fått skador relaterat till hälsa och ekonomi, har Tiktok gett 40 miljoner dollar till lokala organisationer som representerar TikToks mångfaldiga användarcommunity. Det handlar exempelvis om musiker, konstnärer, sjuksköterskor, pedagoger och familjer som har hittat varandra på plattformen. Några av de organisationer vi har donerat pengar till är MusiCares för att stödja yrkesmusiker vars levebröd har påverkats väsentligt, Gavi, Vaccine Alliance, för att stödja vaccinationer i Afrika, National Restaurant Association Educational Foundational för att stödja personal i tjänstesektorn när deras bransch går igenom osäkra tider, National Parent Teacher Association (PTA) för att hjälpa till med pengar till distansutbildning, måltider och stöd för psykisk ohälsa till över 150 PTA-organisationer i USA och After-School All-Stars (ASAS) för att ge gratis mat till familjer samt gratis/ rabatterad skolmat i 60 städer i USA.
 • TikToks Creative Learning Fund: TikTok bidrar med 50 miljoner dollar i form av stipendium till pedagoger, yrkesexperter och icke-vinstdrivande organisationer vars kunskap i vardagen
  kan hjälpa till att sprida information och bra kursmaterial i ett distansbaserat och lättåtkomligt format.
 • Hjälp till små och medelstora företag för återuppbyggnad: För att hjälpa små och medelstora företagen skänker vi 100 miljoner i annonskostnader för att hjälpa företag att komma på fötterna igen.

Partnerskap för större påverkan

Vi är som starkast när vi arbetar tillsammans, vilket är anledningen till att vi har gått samman med flera lokala och globala organisationer som använder TikTok för att kunna dela pålitlig information med användare. Förutom att göra det möjligt att se COVID-information från lokala folkhälsoorganisationer är Världshälsoorganisationen (WHO) en värdefull resurs för vår community och de använder sitt TikTok-konto för att skapa videos som lyfter fram viktiga tips och fakta: Du hittar dem på @who

 • Lokala hälsomyndigheter som är intresserade av att dela pålitlig information kan kontakta oss här.

Genom vårt partnerskap med Team Halo fortsätter forskare i hela världen att lägga upp videouppdateringar på TikTok, för att visa världen de framsteg som görs på vaccin.
Den här gruppen hälsoexperter svarar på alla slags frågor från vårt community, allt från vilka steg som man tar för att utveckla ett vaccin till hur de testas så att man vet att de är säkra –vilket hjälper människor att hålla sig informerade. Dessutom donerar TikTok viktigt annonsutrymme i flödet till betrodda organisationer och lokala hälsomyndigheter för att människor i vårt community ska vara trygga, hålla sig informerade och känna sig delaktiga.

Resurser för vårt community

TikTok samarbetar med folkhälsoexperter för att erbjuda tillförlitlig information om COVID-19 och vaccin direkt i vår app. Vi erbjuder banderoller i videos och påminnelser i sökningar som har att göra med COVID-19 och COVID-19-vaccin. Användarna kan trycka på dessa resurser för att visa de lokala folkhälsoorganisationernas webbplatser där det finns mer information om COVID-19 och COVID-19-vaccin.

Även om den här resursen inte är anledningen till att användare söker sig till TikTok vill vi ändå se till att den är lättillgänglig bland allt det kreativa innehåll som finns. Vi anser att ett av de bästa sätten att motverka desinformation är genom engagerande och informativt innehåll. Vi fortsätter därför att samarbeta med folkhälsoexperter för att skapa innehåll som vårt community vill ha.

TikTok har en mission att inspirera till kreativitet och att sprida glädje. Behovet av glädje och positiva budskap har kanske aldrig känts större än under den här tiden. Det är en svår tid för hela världen men det är
också en möjlighet när vi alla delar samma oro att föra oss närmare varandra. Vi uppskattar att våra användare är snälla mot sig själva och mot andra.

Motverka medicinsk desinformation

TikToks Community-riktlinjer förbjuder innehåll som är falskt eller missvisande, inklusive desinformation om covid-19  och vaccin och desinformation om anti-vaccin. Vi tillåter inte heller betalda annonser som har ett anti-vaccin-budskap, men offentliga meddelanden som uppmanar till att ta vaccin mot covid-19 kan tillåtas från fall till fall om de ligger i allmänhetens intresse. TikTok samarbetar med experter i flera  branscher, civilsamhället och sjukvården för att ta fram våra regler och efterlevnadsstrategier för att hålla oss ajour med det  innehåll som utvecklas. TikTok har en proaktiv helhetssyn för att motverka desinformation.

 • Vi erbjuder tillgång till tillförlitlig information om COVID-19 och vaccin i vår app.
 • Vi har särskilt utbildade team som jobbar med att identifiera och ta bort falskt eller missvisande innehåll samt konton som sprider desinformation. Våra användare kan även rapportera
  desinformation till oss direkt i appen.
 • Våra partners som faktakontrollerar innehåll hjälper oss värdera att innehållet är sant. Några av våra partners är bland andra Politifact, Lead Stories, SciVerify och AFP. Om faktakontrollen inte kan avgöra om innehållet är sant kommer vi begränsa spridningen av innehållet i ”För dig”-flödet för att minska risken för att sprida desinformation.
 • Vi samarbetar med marknadsledande säkerhetsplattformar för att upptäcka hot, identifiera nätverk och misstänkt aktivitet.
 • Vi vidtar flera olika åtgärder för att göra det svårare att hitta anti-vaccinationsdesinformation och desinformation om covid-19. Förutom att vi tar bort innehåll så omdirigerar vi sökningar som är kopplade till vaccin eller desinformation om covid-19 till våra Community-riktlinjer och sökning på hashtaggar om anti-vaccin kompletteras inte automatiskt.

För TikTok-användare som vill söka efter hashtaggar kopplade till coronaviruset visas ett meddelande i appen som leder till WHO:s hemsida eller lokala hälsomyndigheter samtidigt som vi påminner användare om att rapportera innehåll som bryter mot våra Community-regler.

Skydd av vårt globala team

Som ett globalt företag prioriterar vi säkerheten för våra anställda och för vår omvärld. För att göra det har vi infört en policy för hemarbete för våra globala team och avbrutit resor mellan länder. Vi fortsätter att utvärdera situationen och i samband med vägledning från betrodda hälsomyndigheter kan vi justera våra åtgärder efter behov.