സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം

ഉറവിടങ്ങൾ

സുരക്ഷിതവും വിവരണാത്മകവുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുരക്ഷാ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചേർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കൂ.

COVID-19

കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള  പിന്തുണകൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്-19) സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ആഗോളതലത്തിൽ വ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ...

പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ടിക് ടോക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച്...

ഇന്ത്യക്കായുള്ള ഉപദ്രവ വിരുദ്ധ കേന്ദ്രം അഥവാ ആൻറി ബുള്ളി ഹബ്

ഓൺലൈൻ ബുള്ളീയിംഗ് അഥവാ ഉപദ്രവം പല രൂപങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു. ഒരു ട്രോളിംഗ് വീഡിയോ മുതൽ അനാവശ്യമായ കമൻറ് വരെ ഇതിലുൾപ്പെടും....

രക്ഷിതാക്കൾക്കായി

ഹലോ, രക്ഷിതാക്കളേ! ഈ പേജിൽ TikTok-നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കൗമാരപ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് ആപ്പിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും മികച്ച അനുഭവം...