ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೇಂದ್ರ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತವಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವೆನಿಸುವ ಆನ್

COVID-19

COVID-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರಕರೋನಾ ವೈರಸ್ (COVID-19) ಕುರಿತಾದ  ಜಾಗತಿಕ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ, ಟಿಕ್‌ ಟಾಕ್ ಸಮುದಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ...

ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರೋನವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ...

ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ ಕೇಂದ್ರ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೋಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನಗತ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್...

ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ

ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೋಷಕರೇ! ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ TikTok ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ...