Safety Center


Integriteit voor de Amerikaanse verkiezingen

TikTok is een thuisbasis voor entertainment, verbinding en expressie voor 100 miljoen Amerikanen. Hoewel deze expressie vaak luchtig en creatief is, kan het ook gaan over onderwerpen die impact hebben op de levens van onze community, zoals politieke content of content over de verkiezingen. Wij verwelkomen alle expressie die past binnen onze communityrichtlijnen, die zijn opgesteld om ons te helpen TikTok veilig en uitnodigend te houden voor iedereen. 

TikTok is niet dé hub voor het laatste nieuws, en wij accepteren geen betaalde politieke reclame. In plaats daarvan richten wij ons op het ondersteunen van onze gebruikers door middel van voorlichting en informatie van de overheid over belangrijke onderwerpen voor het grote publiek, zoals de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Deze pagina is een van de vele manieren waarop wij transparant willen zijn over wat wij doen om onze community te beschermen tegen content die vals of misleidend kan zijn. Ons doel is dat TikTok een plek kan blijven voor authentieke content. 

Samenwerking met experts

Wij denken we via samenwerking onze inspanningen kunnen versterken om ons platform te beschermen tegen schade en misbruik. Daarom werken wij met een reeks experts en organisaties om ons te helpen de veiligheid op TikTok te bevorderen. Hieronder bevinden zich organisaties zoals de National Association of State Election Directors, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, en onze Content Advisory Council, een externe groep toonaangevende experts die zeer waardevolle feedback geven op ons beleid en onze praktijken rondom desinformatie over de verkiezingen, haatzaaiende taal, en meer.

Via onze samenwerkingen met factcheckende organisaties, waaronder Politifact, Science Feedback, en Lead Stories, proberen wij de mogelijkheden voor het verspreiden van desinformatie op ons platform te beperken. Deze organisaties werken parallel aan ons interne onderzoeks- en beheerdersteam om desinformatie in verband met de verkiezingen te detecteren.

Daarnaast werken wij samen met overheidsorganisaties zoals de National Association of Secretaries of State en BallotReady om onze community toegang te bieden tot informatie over de Amerikaanse verkiezingen van 2020.

Tools en educatieve materialen aanbieden aan onze community 

Volgens ons is het aanbieden van juiste informatie en educatieve materialen een belangrijke manier om desinformatie te bestrijden. Onze gids in de app over de Amerikaanse verkiezingen van 2020 helpt TikTok-gebruikers officiële informatie te vinden over het kiesproces, de kandidaten en meer. Gebruikers kunnen naar de gids navigeren via video's over de verkiezingen, en via video's van geverifieerde politieke accounts.

Daarnaast publiceren wij op veel hashtag-pagina's rondom de verkiezingen kennisgevingen om mensen eraan te herinneren zich aan onze communityrichtlijnen te houden, feiten te verifiëren, en content te rapporteren die volgens hen onze beleidslijnen overtreedt. Wij hebben het voor gebruikers eenvoudig gemaakt om misleidende content meteen via onze app te rapporteren. Deze rapporten worden doorgestuurd naar een speciaal team in de VS dat de betreffende content beoordeelt op basis van onze beleidslijnen rondom desinformatie.

Om onze community te helpen kritisch te blijven over de content die ze creëren en de content die ze consumeren, hebben wij daarnaast educatieve TikTok-video’s ontwikkeld die gebruikers de tools aanreiken om slimmere digitale burgers te worden. 

Onze beleidslijnen handhaven 

Op verschillende manieren proberen wij onze gebruikers te beschermen en de verspreiding van schadelijke content en schadelijk gedrag te beperken. Ons doel is namelijk een leuke en uitnodigende app-omgeving uitdragen. 

Onze aanpak: Content verwijderen die onze communityrichtlijnen schendt

Motivering: Als wij content opmerken die onze communityrichtlijnen schendt, inclusief desinformatie die schadelijk is voor personen, onze community of het grote publiek, verwijderen wij die om de app-omgeving veilig en authentiek te houden.

Met betrekking tot de verkiezingen: Enkele voorbeelden van wat wij zouden verwijderen zijn: valse claims die bedoeld zijn het vertrouwen in openbare instituties te ondermijnen, zoals claims over verkiezingsfraude als gevolg van stemmen per post, of claims dat jouw stem niet telt; content die een verkeerde datum voor verkiezingen vermeldt; pogingen om kiezers te intimideren of de opkomst bij verkiezingen te beperken; en meer.


Onze aanpak: Zoekresultaten en hashtags omleiden naar onze communityrichtlijnen

Motivering: Content en termen in verband met content die onze communityrichtlijnen schenden kunnen op ons hele platform worden aan banden worden gelegd om veiligheid binnen de app te bevorderen.

Met betrekking tot de verkiezingen: Dit kan betekenen dat wij termen omleiden die verband houden met haatzaaiende taal, het aanzetten tot geweld of desinformatie over verkiezingsfraude, zoals het zogenaamde ‘ballot harvesting’, waarbij stembiljetten worden opgehaald door derden.


Onze aanpak: Vindbaarheid van content verminderen, onder meer door zoekresultaten om te leiden of content niet aan te bevelen via de feed For You van elke willekeurige gebruiker

Motivering: Ons aanbevelingssysteem is ontworpen met veiligheid als uitgangspunt. Bepaalde content – waaronder spam, video's in het beoordelingsproces, of beoordeelde content die zaken toont die schokkend kunnen zijn voor een groot publiek dat zich niet heeft aangemeld voor dergelijke content – komt mogelijk niet in aanmerking voor aanbeveling.

Met betrekking tot de verkiezingen: Hieronder valt beoordeelde content die ongeverifieerde claims deelt, zoals vroegtijdig een overwinning uitroepen voordat uitslagen bevestigd zijn; speculatie over de gezondheid van een kandidaat; claims met betrekking tot stembureaus op de dag van de verkiezingen die nog niet zijn geverifieerd; en meer. *Met ingang van de laatste weken voor de verkiezingen zullen we het zekere voor het onzekere nemen en de vindbaarheid verlagen van twijfelachtige content die ongeverifieerde claims deelt terwijl die nog door onze partners wordt beoordeeld, of als factchecking niet overtuigend is.


Onze aanpak: Geen beperkingen voor dit soort content op het platform 

Motivering: Bepaalde content – die educatief, wetenschappelijk, artistiek of nieuwswaardig wordt geacht – kan waardevol zijn voor het algemeen belang. Wij definiëren algemeen belang als iets waar het publiek als geheel belang bij heeft, en wij geloven dat het welzijn van het publiek erkenning en bescherming verdient. Nieuwswaardige content die gebruikers aanzet tot geweld staan wij niet toe.

Met betrekking tot de verkiezingen: Wij ondernemen mogelijk geen actie tegen inbreukmakende content die nieuwswaardig wordt geacht. Zo ondernemen wij bijvoorbeeld geen actie tegen content die geweld toont tijdens een demonstratie, hoewel wij gewelddadige content niet toestaan. 


Onze aanpak: Het account blokkeren voor toekomstige livestreaming

Motivering: TikTok LIVE biedt mensen verdere mogelijkheden voor authentieke verbinding met hun publiek, maar gebruikers moeten minimaal 16 jaar zijn om te livestreamen en van hen wordt verwacht dat ze het vertrouwen met hun community behouden. Degenen die onze communityrichtlijnen schenden kan toegang tot deze functie worden ontzegd.

Met betrekking tot de verkiezingen: Een schending kan een livestream omvatten die aanzet tot geweld, of haatzaaiende ideologieën, samenzweringen of desinformatie promoot. 


Onze aanpak: Het account en bijbehorende content verwijderen.

Motivering: Van gebruikers die ons zero tolerance-beleid (herhaaldelijk) schenden kunnen wij het account blokkeren, omdat zij hebben laten zien dat zij de gedragscode van het platform structureel verkeerd opvatten.

Met betrekking tot de verkiezingen: Accounts waarvan bijvoorbeeld duidelijk is dat ze worden gebruikt om desinformatie over verkiezingen te verspreiden zullen worden geblokkeerd.


Onze aanpak: Het apparaat blokkeren, inclusief alle gekoppelde accounts, en de mogelijkheid blokkeren om via dat apparaat toekomstige accounts te aan te maken.

Motivering: Wij passen apparaatblokkades toe voor de zwaarste overtreders die onze beleidslijnen hebben geschonden en die hebben laten zien dat ze weigeren zich aan onze communityrichtlijnen en servicevoorwaarden te houden.

Met betrekking tot de verkiezingen: Apparaten met meerdere accounts die ons zero tolerance-beleid schenden, zoals een netwerk dat betrokken is in gecoördineerd niet-authentiek gedrag of inmenging in verkiezingen. 

Beschermen tegen buitenlandse inmenging 

Wij werken samen met de Department of Homeland Security's Countering Foreign Influence Task Force (CFITF) om de dreiging en gevaren van buitenlandse inmenging in verkiezingen tegen te gaan. Wij werken ook met een aantal toonaangevende platforms voor dreigingsevaluatie om niet-authentieke activiteit beter te kunnen detecteren en onze beveiliging ertegen te versterken. 

Een opfrisser van onze beleidslijnen

Ter ondersteuning van onze missie om creativiteit te inspireren en plezier te brengen, publiceren wij communityrichtlijnen waarin we duidelijk beschrijven welk soort content en gedrag niet is toegestaan op TikTok. Deze beleidslijnen gelden voor iedereen die TikTok gebruikt en voor alle content die ze posten. Hieronder volgt een selectie van deze richtlijnen die meestal van toepassing zijn op content in verband met verkiezingen.

Misleidende informatie 

Content die de bedoeling heeft om leden van onze community te bedriegen of te misleiden, schaadt onze op vertrouwen gebaseerde community. We staan dergelijke content niet toe op ons platform. Dit omvat activiteiten zoals spammen, imitatie en nepnieuwscampagnes. Hoewel wij onze gebruikers aanmoedigen om respectvolle discussies te voeren over belangrijke onderwerpen, staan wij geen desinformatie toe die schadelijk is voor personen, onze community of het grote publiek.

Post geen:

 • desinformatie die aanzet tot haat of vooroordelen;
 • content die communityleden misleidt over verkiezingen of andere burgerlijke processen; 
 • nepnieuws of pogingen tot phishing;
 • digitale vervalsingen (synthetische media of gemanipuleerde media) die gebruikers misleiden door de waarheid over gebeurtenissen te verdraaien en die schadelijk zijn voor het onderwerp van de video of de samenleving.

Neem geen deel aan gecoördineerde niet-authentieke activiteiten (zoals het creëren van accounts) om invloed uit te oefenen op de publieke opinie door personen, onze community of het grote publiek te misleiden over de identiteit, de locatie of het doel van het account

Imitatie

Wij staan niet toe dat gebruikers andere personen of organisaties imiteren om het publiek te misleiden. Als wij meldingen van imitatie bevestigen, verwijderen wij de accounts die in overtreding zijn. Wij staan uitzonderingen toe voor parodie-, commentaar- of fanaccounts, zolang het account anderen niet misleidt wat betreft zijn identiteit of doel op TikTok.

Post niet als iemand anders of als een andere organisatie door op een misleidende manier iemands naam, biografische gegevens of profielfoto te gebruiken

Spam

Content of activiteit die als doel heeft op een kunstmatige manier de populariteit op het platform te vergroten, is verboden. Wij verbieden ook alle pogingen om de mechanismen van het platform te manipuleren om de interactiemetrics te verhogen. 

Het is niet toegestaan om meerdere TikTok-accounts in te zetten onder valse of frauduleuze voorwendselen, zoals gecoördineerde pogingen om niet-authentieke activiteit te genereren, commerciële spam te verspreiden, of anderszins een opgeschaalde schending van TikTok-beleid te coördineren.

Haatzaaiende taal 

We tolereren geen content die aanvallend is voor of aanzet tot geweld tegen een persoon of groep personen op basis van beschermde kenmerken. We staan geen content toe die haatzaaiende taal bevat en verwijderen deze van ons platform. Ook schorsen of verwijderen wij accounts die meerdere keren content met haatzaaiende taal hebben getoond. 

Post geen content die ontmenselijkt of aanzet tot geweld of haat tegen personen of groepen, gebaseerd op de hierboven genoemde kenmerken, die onder meer, maar niet uitsluitend: 

 • beweert dat ze fysiek of moreel inferieur zijn;
 • oproept tot of rechtvaardigen van geweld tegen hen;
 • beweert dat ze crimineel zijn;
 • op een negatieve manier naar hen verwijst als dieren, levenloze voorwerpen of andere niet-menselijke entiteiten; 
 • uitsluiting, segregatie of discriminatie tegen hen bevordert of rechtvaardigt.

Haatzaaiende ideologieën zijn onverenigbaar met de inclusieve en ondersteunende community van ons platform. Wij verwijderen content die haatzaaiende ideologieën promoot. 

Post geen: 

 • content die haatzaaiende ideologieën promoot door positieve uitingen over, of het tonen van logo's, symbolen, vlaggen, slogans, uniformen, saluten, bewegingen, portretten, illustraties, of namen van individuen in verband met deze ideologieën; 
 • content die ontkent dat goed gedocumenteerde en gewelddadige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden;
 • muziek of songteksten die haatzaaiende ideologieën promoten. 

Lees meer over onze pogingen om haatzaaiende taal, groepen en ideologieën tegen te gaan.

Politieke reclame 

Reclame mag niet verwijzen naar een kandidaat voor een publieke functie, een huidige of voormalige politiek leider, een politieke partij, een politieke organisatie, noch deze promoten of tegenwerken, of content bevatten over een kwestie op lokaal, regionaal of nationaal niveau van openbaar belang. Oproepen tot actie vanuit non-profitorganisaties of overheidsinstanties kunnen worden toegestaan, voor zover deze niet voortkomen uit partijpolitieke motieven.