Skip to main content
Tematy

Tematy

wsparcie tragicznych wydarzeń

Czym jest tragiczne zdarzenie? Tragiczne zdarzenia to ważne, niepokojące i często nieoczekiwane incydenty, skutkujące szkodą, stratą lub cierpieniem osób bądź społeczności. Pojęcie to obejmuje zarówno katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia…