Skip to main content
Topik

Topik

Sokongan peristiwa tragik

Apakah itu peristiwa tragik? Peristiwa tragik ialah peristiwa yang ketara, menyedihkan dan selalunya tidak disangka-sangka yang mengakibatkan bahaya, kehilangan atau penderitaan kepada individu dan komuniti. Peristiwa ini boleh merangkumi kedua-dua…