Skip to main content
Panduan

Panduan

Iklan dan Data Anda

Kami menyedari bahawa pengiklanan digital boleh menjadi rumit dan tidak telus, tetapi kami fikir ia tidak semestinya begitu. Kami berusaha untuk menyampaikan amalan iklan kami secara ringkas dan langsung.

Privasi dan keselamatan semasa menggunakan TikTok

Di TikTok, kami tahu bahawa kreativiti dan ekspresi bersifat peribadi. Ini boleh dikatakan sama seperti privasi. Oleh sebab itulah kami memperkasa komuniti kami dengan pelbagai kawalan bagi mengurus kehadiran dalam talian mereka dan membuat keputusan tentang pengalaman TikTok yang paling sesuai untuk mereka. Kami juga sedar bahawa apabila seseorang menyertai komuniti kami, mereka mengamanahkan maklumat mereka kepada kami. Kami amat prihatin tentang melindungi maklumat tersebut dan mendidik pengguna kami tentang alat privasi dan keselamatan yang tersedia kepada mereka.