Skip to main content
בקרת בטיחות ופרטיות

בקרת בטיחות ופרטיות

דיווח

מה קורה כשאני מגיש/ה דיווח? טיקטוק נוקטת בגישה פרואקטיבית במטרה לשמור על בטיחות הקהילה שלנו. אנו משתמשים בהערכה אוטומטית ובהערכה אנושית כדי לזהות ולנקוט בפעולה נגד הפרות של= הנחיות הקהילה…