Skip to main content
מדריכים

מדריכים

פרסומות והנתונים שלך

אנו מכירים בכך שפרסום דיגיטלי לעיתים יכול להיות מסובך ולא שקוף, אבל אנחנו לא חושבים שזה חייב להיות כך. אנו שואפים לתקשר את שיטות הפרסום שלנו בצורה פשוטה וישירה.

פרטיות ואבטחה ב-TikTok

אנו ב-TikTok יודעים שיצירתיות והבעה הם דברים אישיים. וכך גם פרטיות. מסיבה זו אנו מעניקים לחברי הקהילה שלנו מגוון אמצעי בקרה המאפשרים לנהל את הנוכחות המקוונת שלהם ולבחור את חוויית TikTok שמתאימה להם. כמו כן אנו יודעים שכאשר מישהו מצטרף לקהילה שלנו, הוא מפקיד בידינו את פרטיו. אנו מקפידים מאוד להגן על פרטים אלה ומיידעים את המשתמשים שלנו לגבי כלי הפרטיות והאבטחה העומדים לרשותם.