Skip to main content
Mga Hilisgutan

Mga Hilisgutan

Pagpugong sa Sekswal nga Pag-abuso sa Bata sa TikTok

Dili legal ang sexualized nga content sa mga bata ug pwedeng mosangpot sa pagkapriso. Ang TikTok dunay zero tolerance para sa sekswal nga pag-abuso sa bata ug sexualized nga content sa mga menor de edad (bisan kinsang tawo nga wala pay 18 ang edad).

Integridad sa Eleksyon

TikTok ang panimalay sa kalingawan, koneksyon, ug ekspresyon. Samtang kana kanunay nagpasabut nga gaan ang kasingkasing nga mamugnaong pagpahayag, mahimo usab nga mag-uban ang mga hilisgutan nga naka-apekto sa kinabuhi sa among komunidad, lakip ang content nga adunay kalabutan sa politika o eleksyon. Gikalipay namo ang tanan nga ekspresyon nga angay sa among Community Guidelines, nga gilaraw aron matabangan kami nga mapadayon ang TikTok nga luwas ug maabiabihon nga lugar alang sa tanan.