Legal

Servicevillkor

(om du som användare är bosatt i EES, Schweiz och Storbritannien)

Senast uppdaterad: juli 2020

1. Din relation till oss

Välkommen till TikTok.

TikTok är en ledande plattform för att skapa och dela videor i kortformat (”plattformen”). Här läser du de servicevillkor (”villkoren”) som reglerar relationen och utgör ett avtal mellan dig och oss och anger de allmänna villkoren som gäller för din åtkomst till och användning av plattformen och våra relaterade webbplatser (till exempel tiktok.com), tjänster, appar, produkter och annat innehåll som vi anger att vi tillhandahåller enligt dessa villkor (gemensamt kallade för ”tjänsterna”). 

Tjänsterna tillhandahålls av företaget som erbjuder tjänsterna i din region (”TikTok”, ”vi” eller “oss”):  

 • De som är bosatta i EES och Schweiz: Tjänsterna tillhandahålls av TikTok Technology Limited, som är registrerat i Irland, med huvudkontor på 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland och företagsnummer 635755.
 • De som är bosatta i Storbritannien: Tjänsterna tillhandahålls av TikTok Information Technologies UK Limited som är registrerat i England, med huvudkontor på Wework, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH och företagsnummer 10165711.

Tjänsteleverantören kan ändras om du flyttar till ett annat land och fortsätter att använda våra tjänster. Tjänsterna tillhandahålls för privat, icke-kommersiellt bruk. I dessa villkor avser ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig som användare av tjänsterna.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Ta dig tid att läsa igenom villkoren noggrant och om du inte godkänner dem ska du inte registrera dig, gå in på eller använda någon av tjänsterna.

2. Beskrivning av tjänsterna 

Tjänsterna och plattformen är avsedda enbart för personer som är 13 år eller äldre. 

Du kan använda tjänsterna och plattformen via TikToks mobilappar (”app”) och via TikToks webbplats (”webbplats”). Vissa funktioner är bara tillgängliga i appen. Dessutom är det möjligt att inte alla tjänster eller funktioner är tillgängliga i ditt land eller din region. Olika funktioner kan vara tillgängliga i olika versioner av tjänsterna. Vissa funktioner är inte tillgängliga för användare under en viss ålder. 

Med tjänsterna kan du skapa, publicera och dela kortformatvideor och titta på videor som andra användare har skapat, samt interagera med dessa videor och med andra användare. 

Skapa och dela videor: I synnerhet:

 • Du kan spela in eller importera videor i tjänsterna. 
 • Du kan redigera videor och förbättra dem med filter och ytterligare element. 
 • Du kan även inkludera innehåll från andra användare i dina videor, förutsatt att de som skapat de andra videorna tillåter användningen av sitt innehåll för detta ändamål. Andra användare kan använda ditt innehåll i sina videor om du tillåter användningen av ditt innehåll för detta ändamål.
 • Du kan publicera videor i tjänsterna, så att andra användare kan titta på dina videor. Videorna som du publicerar offentligt finns i appen och på webbplatsen.
 • Du kan dela dina videor eller videor från andra som har aktiverat delning, genom olika meddelandetjänster och på tredje parters sociala medieplattformar (t.ex. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter), i enlighet med vars och ens servicevillkor.
 • Du kan ange en videobeskrivning, taggar och olika integritetsinställningar när du publicerar en video.
 • Du kan skriva en kort biografitext och lägga till en profilbild i din offentliga användarprofil.
 • Du kan liveströmma, använda liveströmningsfunktioner, köpa mynt och byta mynt mot gåvor (”liveströmningsprogrammet”), med förbehåll för villkoren i vår policy för virtuella objekt

Titta på videor: Du kan titta på videor från andra som använder tjänsterna. I synnerhet:

 • Du kan titta på videor i tjänsterna som andra användare har delat offentligt eller som har lagts upp av användare som du följer.
 • Tjänsten ger dig en anpassad För dig-sida, där tjänsten väljer ut videor att visa för dig, baserat på vad tjänsten anser att du kanske är intresserad av. Mer information får du i vår integritetspolicy
 • I tjänsten får du olika sätt att hitta innehåll för dig att titta på, t.ex en lista över andra användares videor som finns i deras profiler, en sökfunktion och en möjlighet att välja kategori.
 • Du kan titta på andra användares liveströmning.

Interagera med andra användare: Du kan interagera med användarnas innehåll och med andra användare. I synnerhet:

 • Direktmeddelanden: Du kan skicka direktmeddelanden till användare om de följer dig. 
 • Gilla: Du kan gilla videor. 
 • Kommentarer: Du kan kommentera andra användares videor, beroende på deras inställningar.
 • Följa: Du kan följa användare. Om användarna begränsar sin profil kan du bara följa användare om de godkänner din begäran om att följa dem.
 • Funktionen Hitta vänner: Du kan hitta vänner via adressboken i telefonen eller via Facebook. 

Proffskonton: Du kan även uppgradera användarkontot till ett kostnadsfritt proffskonto. Med proffskontot får du tillgång till ytterligare funktioner, till exempel aggregerad statistik om ditt innehåll. Om du deltar i TikTok Creator Marketplace (”Marketplace”), kan du använda menyn i proffskontot för att få tillgång till och hantera önskemål i samband med marketplace-funktionerna. 

Begränsningar i tjänsterna: Vi försöker tillhandahålla tjänsterna utan betydande avbrott och att kontinuerligt förbättra tjänsterna. Det kan ändå hända att tjänsten på grund av planerat eller icke planerat avbrott, underhåll eller tekniska svårigheter helt eller delvis är otillgänglig under vissa tider.

3. Godkännande av villkoren

Genom att registrera dig, gå in på eller använda tjänsterna samtycker du till att du kan och att du med TikTok ingår ett juridiskt bindande kontrakt som består av dessa villkor, att du är 13 år eller äldre och att du godkänner dessa villkor och samtycker till att följa dem. 

Din tillgång till och användning av våra tjänster omfattas även av våra community riktlinjer och vår policy om virtuella objekt. Villkoren i dem hittar du direkt på plattformen eller där plattformen är tillgänglig för nedladdning i din mobilenhets appbutik. Vi hänvisar till dessa ytterligare riktlinjer och policies som därmed ingår i detta juridiskt bindande kontrakt mellan dig och oss.

Du ska även läsa vår integritetspolicy, eftersom den reglerar hur vi använder dina personuppgifter.  

Om du går in på eller använder tjänsterna på ett företags eller en enhets vägnar (a), så innefattar ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig och företaget eller enheten i fråga, (b) framhåller och garanterar du att du är en auktoriserad representant för företaget eller enheten, att du har behörighet att binda enheten till dessa villkor och samtycker till dessa villkor på enhetens vägnar och att (c) ditt företag eller din enhet bär juridiskt och ekonomiskt ansvar för att du går in på eller använder tjänsterna samt för att andra som är kopplade till din enhet, inklusive eventuella medarbetare, ombud eller leverantörer, går in på eller använder ditt konto.

Även om vi alltid kommer att ha en kopia av våra gällande villkor på plattformen (inklusive datumet ”Senast uppdaterad”) bör du alltid skriva ut eller spara en lokal kopia av villkoren, så att du har dem tillgängliga. 

4. Ändringar i villkoren och tjänsterna

Vi förnyar, ändrar och förbättrar tjänsterna hela tiden. Det kan även hända att vi ibland ändrar dessa villkor, till exempel när vi uppdaterar funktioner i tjänsterna eller om det förekommer ändringar i lagar och bestämmelser som påverkar dessa villkor eller tjänster. 

Vi varslar i rimlig tid, t.ex. med ett meddelande på plattformen, om väsentliga ändringar i dessa villkor eller i tjänsterna som kan vara till väsentlig nackdel för dig eller som väsentligen kan begränsa din tillgång till eller användning av våra tjänster. Trots det bör du ändå regelbundet ta en titt på villkoren för att se om det förekommer sådana ändringar. Vi uppdaterar även datumet ”Senast uppdaterad” överst i dessa villkor för att visa det datum då den senast aktualiserade versionen av villkoren började gälla. Eftersom vi inte tillåter att tjänsterna används av personer som inte samtycker till att följa våra villkor, innebär din fortsatta tillgång till och användning av tjänsterna efter datumet för de nya villkoren att du godkänner dessa nya villkor. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du sluta gå in på eller använda tjänsterna och avsluta ditt konto (om tillämpligt).

Det är möjligt att vi inte kan meddela dig i förväg om ändringar i villkoren eller tjänsterna som vi kan behöva göra av säkerhetsskäl eller på grund av juridiska eller regleringsmässiga skäl, men vi meddelar dig så snart det är möjligt.

5. Ditt konto hos oss

Du behöver skapa ett konto hos oss för att få tillgång till eller använda vissa av våra tjänster. Du måste ge korrekta och aktuella uppgifter när du skapar kontot. För att informationen ska vara aktuell och fullständig är det viktigt att du upprätthåller och genast uppdaterar uppgifterna och eventuell annan information som du ger oss. Du kan även när som helst få tillgång till villkoren på plattformen. Det är viktigt att du håller lösenordet till konto hemligt och att du inte ger det till någon tredje part. Om du vet eller misstänker att någon tredje part känner till ditt lösenord eller har gått in på ditt konto ska du meddela oss omedelbart på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback.

6. Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att med eller utan varsel, när som helst tillfälligt eller permanent stänga eller säga upp ditt användarkonto eller att införa begränsningar för din tillgång till vissa delar av eller alla tjänsterna, av vilket skäl som helst eller inga skäl alls, inklusive: 

 • om vi rimligtvis anser att du bryter mot eller har objektiva grunder att förvänta sådant brott mot villkoren, inklusive avtal, policies eller riktlinjer som ingår i dem (till exempel våra communityriktlinjer), eller mot någon gällande lag eller bestämmelse, 
 • om det förekommer aktiviteter på ditt konto som vi anser orsaka eller kunna orsaka skador för oss eller försvaga oss eller våra tjänster eller gör intrång på eller bryter mot någon tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter), 
 • som reaktion på en begäran från polisen eller andra myndigheter, i enlighet med giltiga rättsliga processer, 
 • på grund av oväntade tekniska eller säkerhetsmässiga frågor eller problem eller 
 • om kontot är inaktivt under långa perioder. 

Om vi permanent stänger eller säger upp ditt användarkonto kommer vi att meddela dig i förväg, så att du har tid att gå in på och spara informationen och innehållet, såvida vi ej har skäl att tro att fortsatt tillgång till kontot kommer att skada oss eller våra tjänster eller bryta mot krav från brottsbekämpande eller andra myndigheter avseende lagar eller bestämmelser eller tredje parts rättigheter.  

Med förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha kan tillgången till ditt användarnamn, lösenord och eventuell relaterad information eller relaterat innehåll kopplat till kontot, avbrytas eller avslutas om ditt konto stängs eller sägs upp tillfälligt eller permanent. Eftersom vi inte garanterar att innehållet är permanent tillgängligt bör du säkerhetskopiera eventuellt värdefullt innehåll. 

Om du inte vill använda våra tjänster längre kan du använda funktionerna på plattformen till att begära att kontot tas bort. Du kan även kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback. Vi ger dig mer hjälp och råd om hur du tar bort kontot. Observera att om du väljer att ta bort kontot kan du inte återaktivera det eller hämta något innehåll eller någon information som du har lagt till.

7. Din användning av tjänsterna

Dessa villkor och alla gällande lagar och bestämmelser gäller för din tillgång till och användning av tjänsterna. Du får inte:

 • gå in på eller använda tjänsterna om du inte är 13 år eller äldre, eller om du på något annat sätt inte kan samtycka till dessa villkor,
 • kopiera, ändra, justera, översätta, omvända, nedmontera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna, inklusive filer, tabeller eller dokumentation (eller någon del av dessa) eller fastställa eller försöka fastställa eventuella källkoder, algoritmer, metoder eller teknik som ingår i plattformen eller eventuella härledda verk från den försåvitt vi ej uttryckligen har tillåtit sådana aktiviteter i förväg,
 • helt eller delvis distribuera, licensiera, överföra eller sälja någon av tjänsterna eller några verk som har härletts från dem,
 • marknadsföra, hyra ut eller leasa tjänsterna mot en avgift eller använda plattformen till att annonsera eller försöka värva kunder kommersiellt försåvitt vi ej uttryckligen har tillåtit sådana aktiviteter i förväg, 
 • utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd använda tjänsterna för kommersiella eller otillåtna ändamål, inklusive till att kommunicera eller underlätta kommersiell annonsering eller försök att värva kunder eller att skicka skräppost,
 • ingripa eller försöka ingripa i hur tjänsterna fungerar, störa plattformen, vår webbplats eller några nätverk som är kopplade till tjänsterna, eller på något sätt kringgå åtgärder som vi kan använda till att förhindra eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • inkorporera plattformen eller någon del av den i något annat program eller någon annan produkt, i vilket fall vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra tillhandahålla någon tjänst, avsluta konton eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • använda automatiska system eller program, oavsett om dessa drivs av tredje part eller på annat sätt, för att extrahera data från tjänsten för kommersiella ändamål (”skärmskrapning”),
 • imitera någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt vanställa information om din identitet eller koppling till en annan person eller enhet, inklusive att ge intryck av att något av det material du laddar upp, publicerar, överför, distribuerar eller gör tillgängligt på annat sätt kommer från tjänsterna,
 • skrämma eller trakassera andra eller främja sexuellt explicit material, våld eller diskriminering på bas av ras, kön, religion, medborgarskap, handikapp, sexuell läggning eller ålder,
 • använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan tillstånd från TikTok, eller skapa en falsk identitet i tjänsterna,
 • använda tjänsterna på ett sätt som kan ge upphov till en intressekonflikt för dig eller oss eller som kan underminera syftet med tjänsterna, till exempel byta positiva omdömen med andra användare eller skriva eller be om lockande sådana omdömen.
 • använda tjänsterna för att antingen med avsikt, omdömeslöst eller vårdslöst ladda upp, överföra, distribuera, lagra eller göra tillgängligt på annat sätt.
  • material som bryter eller kan bryta mot tillämpliga lagar eller som gör intrång på någon annans rättigheter, 
  • virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material eller material som kan orsaka teknisk skada, 
  • oombedd eller otillåten marknadsföring, värvning av kunder, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra förbjudna slags försök till att locka kunder, 
  • material som inkräktar eller kan inkräkta på annans copyright, varumärken eller andra immateriella rättigheter,
  • material som inkräktar eller kan inkräkta på någon annan levande eller avliden persons namn- och bildrättigheter 
  • material som är ärekränkande, obscent, stötande, pornografiskt, hatiskt eller provocerande, 
  • material som utgör, uppmuntrar till eller ger instruktioner för brott, farliga aktiviteter eller självskadebeteende, 
  • material som med avsikt är avsett att provocera eller vara bortstötande, särskilt trollbeteende och mobbning, eller är avsett att trakassera, skada, skrämma, bekymra, besvära eller uppröra andra, 
  • material som innehåller något slags hot, inklusive hot om fysiskt våld, 
  • material som är rasistiskt eller diskriminerande, inklusive diskriminering på bas av någons ras, religion, ålder, kön, funktionshinder eller sexualitet, 
  • svar, reaktioner, kommentarer, åsikter, analys eller rekommendationer som du inte har korrekt tillstånd för eller som du på annat sätt inte är behörig att avge, 
  • material som efter TikToks eget gottfinnande är anstötligt eller som begränsar eller hindrar en annan persons användning av tjänsterna eller som kan utsätta TikTok, tjänsterna eller dess användare för något slags skada eller skadeståndsansvar.

Förutom det som anges ovan ska din tillgång och användning av tjänsterna alltid följa våra communityriktlinjer.

Vi förbehåller oss rätten att med eller utan varsel, när som helst tillfälligt eller permanent ta bort eller avbryta tillgången till innehåll om vi efter eget gottfinnande anser att innehållet bryter eller kan bryta mot dessa villkor eller våra communityriktlinjer, tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter), gällande lagar eller bestämmelser eller på annat sätt är skadligt för tjänsterna, våra användare eller tredje part. 

8. Immateriella rättigheter

Vi respekterar immateriella rättigheter och ber att även du gör det. Som ett villkor för att du ska få tillgång till och använda tjänsterna samtycker du till att inte göra intrång på någon annans immateriella rättigheter då du använder tjänsterna. Du samtycker till exempel till att inte till tjänsterna ladda upp innehåll som tillhör någon annan. 

9. Innehåll

TikTok-innehåll

 • På samma sätt som mellan dig och TikTok äger eller licensierar TikTok allt innehåll, all programvara, alla bilder, all text, all grafik, alla illustrationer och logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, all copyright, alla fotografier, allt ljud, alla videor, all musik på tjänsterna, i plattformen och appen samt utseendet och ”känslan” för tjänsterna, plattformen och appen, samt alla immateriella rättigheter i samband med dem (”TikTok-innehållet”), och det är underförstått att du eller dina licensgivare äger eventuellt användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som du laddar upp på eller överför genom tjänsterna. Det är strikt förbjudet att använda TikTok-innehåll eller annat material som är tillgängligt som en del av tjänsterna för ändamål som inte är uttryckligen godkända i dessa villkor. Du får inte ladda ned, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja sådant innehåll eller material för något som helst ändamål utan vårt eller, om så är tillämpligt, våra licensgivares uttryckliga skriftliga förhandstillstånd. Vi och våra licensgivare förbehåller oss absolut och ovillkorligen alla rättigheter som uppstår av eller i samband med tjänsterna och TikTok-innehållet som inte uttryckligen har överlåtits för och till detta innehåll och material.
 • Du bekräftar och samtycker till att vi kan generera intäkter, öka goodwill eller på annat sätt öka vårt värde från din användning av tjänsterna, inklusive, som exempel och utan begränsning, genom försäljning av annonser, sponsring, kampanjer, användardata och gåvor, och att du inte har någon som helst rätt att ta del av sådana intäkter, sådan goodwill eller sådant värde förutom enligt vad vi specifikt har tillåtit i dessa villkor eller i något annat avtal du ingår med oss. Du bekräftar dessutom att du, försåvitt vi ej specifikt har tillåtit i dessa villkor eller i annat avtal du ingår med oss: (i) inte har rätt att få någon inkomst eller annan ersättning från något användarinnehåll (som definieras nedan) eller din användning av något musikaliskt verk, några ljudinspelningar eller audiovisuella klipp som du får tillgång till i eller via tjänsterna, inklusive i något användarinnehåll som du skapat, samt att (ii) det är förbjudet för dig att använda några rättigheter att få ut ett penningvärde eller någon ersättning ur något användarinnehåll i tjänsterna eller i någon tredje parts tjänst (inklusive bl.a. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter eller annan social medieplattform) i den mån som detta användarinnehåll på något sätt har redigerats eller på annat sätt ändrats via tjänsterna (inklusive genom att använda TikTok-element (enligt definition nedan)). 
 • Med förbehåll för dessa villkor får du härmed en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att få tillgång till och använda tjänsterna, inklusive att ladda ned plattformen på en tillåten enhet, och att få tillgång till TikTok-innehåll enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk genom din användning av tjänsterna och enbart i enlighet med dessa villkor. TikTok förbehåller sig absolut och ovillkorligen alla rättigheter som inte uttryckligen här har överlåtits för tjänsterna och TikTok-innehållet. Du bekräftar och samtycker till att denna licens som du fått i samband med tjänsterna automatiskt upphör att gälla när ditt konto eller dessa villkor stängs eller sägs upp.
 • INGA RÄTTIGHETER SOM RÖR LJUDINSPELNINGAR (ELLER MUSIKALISKA VERK SOM INGÅR I DEM), SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL FRÅN ELLER VIA TJÄNSTERNA, LICENSIERAS TILL DIG I DESSA VILLKOR.
 • Du bekräftar och samtycker till att du på egen risk visar innehåll som andra tillhandahåller i tjänsterna. Innehållet i våra tjänster tillhandahålls enbart för allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du kan förlita dig på. Du ska be om råd av någon yrkeskunnig eller specialist innan du vidtar eller underlåter att vidta någon åtgärd baserat på innehållet i tjänsterna.
 • Vi gör eller ger inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier för att något TikTok-innehåll (inklusive användarinnehåll) är korrekt, komplett eller uppdaterat. Om tjänsterna innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, är dessa länkar enbart till för information. Vi har ingen insyn i eller kontroll över innehåll i eller som är tillgängligt på eller i de webbplatserna eller resurserna, och du bekräftar och samtycker till att vi inte ansvarar för sådant innehåll. Dessa länkar ska inte tolkas som ett godkännande från oss i fråga om de länkade webplatserna eller den information du kanske får på eller via dem. Du bekräftar att vi inte är skyldiga att sålla, övervaka, granska eller redigera något innehåll som du eller andra användare publicerar på plattformen (inklusive användarinnehåll).

Användargenererat innehåll

 • De som använder tjänsterna kan få tillstånd att ladda upp, publicera eller överföra (till exempel genom att strömma) eller på annat sätt meddela innehåll via tjänsterna, inklusive bland annat text, fotografier, användarvideor, ljudinspelningar och musikaliska verk som ingår i dem (inklusive videor som innehåller lokalt lagrade ljudinspelningar från ditt personliga musikbibliotek och ljud i omgivningen) som laddas upp på eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsterna (”användarinnehåll”). Du bekräftar och samtycker till att de som använder tjänsterna även kan extrahera allt eller någon del av användarinnehåll som har laddats upp eller på annat sätt gjorts tillgängligt av dig via tjänsterna, i syfte att producera ytterligare användarinnehåll, inklusive användarinnehåll gemensamt med andra användare som kombinerar och blandas med användarinnehåll som du och andra användare har genererat. 
 • De som använder tjänsterna kan även lägga över musik, grafik, dekaler, virtuella objekt (som definieras och förklaras ytterligare i policyn om virtuella objekt) och andra element som TikTok tillhandahåller (”TikTok-element”) i användarinnehållet och att överföra detta användarinnehåll via tjänsterna. Informationen och materialen i användarinnehållet som innefattar TikTok-element har inte verifierats eller godkänts av oss. Åsikter som uttrycks av andra användare av tjänsterna (inklusive genom  användning av virtuella gåvor) representerar inte våra åsikter eller värden.
 • När du får tillgång till eller använder en funktion som ger möjlighet att ladda upp eller överföra användarinnehåll via tjänsterna (inklusive via vissa tredje parters sociala medieplattformar som Instagram, Facebook, YouTube eller Twitter), eller att få kontakt med andra som använder tjänsterna, ska du följa de standarder som anges i avsnitt 7 ovan. Du kan även välja att ladda upp eller överföra ditt användarinnehåll, inklusive användarinnehåll som innefattar TikTok-element, på webbplatser som drivs av tredje parter. Om du väljer att göra så måste du följa deras riktlinjer för innehållet samt de standarder som anges ovan i detta avsnitt 9. Du garanterar att sådana eventuella bidrag följer dessa standarder och du blir ansvarig gentemot oss och kommer att ersätta oss för eventuella brott mot den garantin. Det innebär att du ansvarar för eventuella förluster eller skador som vi drabbas av som följd av att du bryter mot den garantin.
 • Allt användarinnehåll anses vara offentligt. Du får inte publicera användarinnehåll i eller via tjänsterna eller skicka oss något användarinnehåll som du anser vara hemligt eller som omfattas av någon annans patent. När du skickar användarinnehåll via tjänsterna samtycker du till och ger en utfästelse om att du äger detta användarinnehåll, eller att du har fått alla nödvändiga tillstånd (inklusive eventuella nödvändiga licenser) och ägaren till någon del av innehållet har godkänt eller auktoriserat dig att skicka in sådant användarinnehåll till tjänsterna, att överföra det från tjänsterna till annan tredje parts plattform och/eller att på annat sätt använda sådant användarinnehåll i eller via tjänsterna.
 • Om du bara äger rättigheterna i och till en ljudinspelning, men inte till de underliggande musikaliska verk som ingår i en sådan ljudinspelning, så får du inte ladda upp eller på annat sätt göra sådana ljudinspelningar tillgängliga via tjänsterna, försåvitt du ej har fått alla tillstånd (inklusive eventuella nödvändiga licenser) och ägaren till någon del av innehållet i fråga har godkänt eller auktoriserat dig att skicka in det till tjänsterna.
 • Förutom enligt vad som uttryckligen annars anges i dessa villkor äger du eller den som äger ditt användarinnehåll fortfarande copyrighten och eventuella immateriella rättigheter i användarinnehållet du skickar till oss, men genom att skicka användarinnehållet via tjänsterna beviljar du härmed (i) oss och våra närstående bolag, ombud, tjänsteleverantörer, partner och andra anknutna tredje parter en ovillkorlig oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, helt överförbar (inklusive underlicensierbar), ständig världsomfattande licens att använda, ändra, anpassa, reproducera, göra härledda verk av, publicera och/eller överföra och/eller distribuera samt att tillåta att andra som använder tjänsterna och andra tredje parter visar, får tillgång till, använder, laddar ned, ändrar, anpassar, reproducerar, gör härledda verk av, publicerar och/eller överför ditt användarinnehåll i format och på plattformar som är kända nu eller som uppfinns i framtiden, (ii) andra som använder tjänsten en ovillkorlig, oåterkallelig icke-exklusiv, royaltyfri, ständig världsomfattande licens att använda, ändra, anpassa, reproducera, göra härledda verk av, publicera och/eller överföra och/eller distribuera vissa delar av eller allt ditt användarinnehåll i format eller på plattformar som är kända nu eller som uppfinns i framtiden, i syfte att generera annat användarinnehåll eller visa ditt användarinnehåll för nöjes skull eller av andra privata, icke-kommersiella ändamål.
 • Dessutom ger du oss och våra närstående bolag, ombud, tjänsteleverantörer, partner och andra anknutna tredje parter en royaltyfri licens att använda ditt användarnamn, din bild, din röst och en avbild av dig för att identifiera dig som källa till ditt användarinnehåll.
 • För att undvika eventuella tvivel innefattar rättigheterna som beviljas i föregående stycken i detta avsnitt bland annat rätten att reproducera ljudinspelningar (och att göra mekaniska reproduktioner av de musikaliska verk som ingår i sådana ljudinspelningar) och att spela upp och kommunicera ljudinspelningarna (och de musikaliska verken i dem) offentligt, på royaltyfri basis. Det innebär att du ger oss rätt att använda ditt användarinnehåll utan att behöva betala royalty till dig eller någon tredje part, inklusive bland annat någon som äger copyright till en ljudinspelning (t.ex. ett skivbolag), någon som äger copyright till ett musikaliskt verk (t.ex. en musikförläggare), en organisation som värnar om artisters rättigheter (t.ex. ASCAP, BMI, SESAC osv.) (en ”PRO”, [= Performing Rights Organisation], ett ljudinspellnings-PRO (t.ex. SoundExchange), eventuella fackföreningar eller skrån samt tekniker, producenter eller andra royaltydeltagare som eventuellt är inblandade (medvetet eller inte) i skapandet av användarinnehåll.

Specifika regler för musikaliska verk och för inspelningsartister. Om du är kompositör eller upphovsman till ett musikaliskt verk och tillhör en PRO ska du meddela din PRO om den royaltyfria licens till ditt användarinnehåll som du beviljar oss via dessa villkor. Du ansvarar själv för att se till att du följer relevant PRO:s rapporteringsskyldigheter och eventuella andra av denna PRO:s villkor som gäller för dig. Om du har överlåtit dina rättigheter till en musikförläggare, så måste du få tillstånd av denne för att kunna bevilja den/de royaltyfria licensen/licenserna i ditt användarinnehåll som anges i dessa villkor, alternativt be att musikförläggaren samtycker till dessa villkor med oss. Det faktum att du är upphovsman till ett musikaliskt verk (t.ex. att du skrev en låt) innebär inte automatiskt att du har rätt att ge oss licenserna enligt dessa villkor. Om du är inspelningsartist med kontrakt från ett skivbolag, så ansvarar du själv för att se till att du använder tjänsterna på ett sätt som efterlever eventuella kontraktsmässiga skyldigheter du har gentemot skivbolaget, inklusive om du skapar nya inspelningar via tjänsterna som skivbolaget kan göra anspråk på.

Through-To-The-Audience-rättigheter (ända till publiken). Alla rättigheter till ditt användarinnehåll som anges i dessa villkor tillhandahålls enligt principen Through-to-the-Audience, vilket innebär att de som äger eller driver tredjepartstjänster inte har något separat ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part som en följd av eller i samband med att ditt användarinnehåll är tillgängligt via sådan tredjepartstjänst.

Avstående från rättigheter till användarinnehåll. När du publicerar användarinnehåll på eller via tjänsterna avsäger du dig dina rättigheter att på förhand inspektera eller godkänna eventuellt marknadsförings- eller kampanjmaterial i samband med sådant användarinnehåll. Du kan även avstå (i den mån som tillåts i tillämplig lag) från vissa eller alla rättigheter i fråga om integritet, publicitet eller andra liknande rättigheter i samband med ditt användarinnehåll eller en del av det. Härmed avstår du (i den mån som tillåts i tillämplig lag) från och samtycker till att aldrig göra anspråk på någon eller alla moraliska rättigheter du kan ha till eller i samband med en del av användarinnehållet som du laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsterna, eller att stödja, upprätthålla eller tillåta åtgärder baserat på sådana moraliska rättigheter.

Du godkänner och samtycker till att vi under vissa omständigheter även har rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att något användarinnehåll som du har publicerat eller laddat upp i våra tjänster utgör ett brott mot vederbörandes immateriella rättigheter eller rätt till privatliv.

Vi eller auktoriserade tredje parter förbehåller oss rätt att klippa, skära ned, redigera eller vägra publicera ditt innehåll, helt efter vårt eller deras eget gottfinnande. Vi har rätt att ta bort, förvägra eller blockera inlägg du gör på vår plattform om vi anser att inlägget inte följer innehållsstandarderna i avsnitt 7 (din användning av våra tjänster) ovan. Dessutom har vi rätt, men ingen skyldighet, att efter vårt eget gottfinnande ta bort, förvägra eller blockera användarinnehåll (i) som enligt vår mening bryter mot dessa villkor eller (ii) som en reaktion på klagomål från andra användare eller tredje parter, med eller utan varsel och utan att vara skyldiga att ersätta dig för detta. Därför rekommenderar vi att du sparar kopior av användarinnehåll som du publicerar i tjänsterna på din/dina personliga enhet(er), för den möjlighet att du vill säkerställa permanent tillgång till kopior av användarinnehållet. Vi garanterar inte att något användarinnehåll är korrekt, fullständigt, lämpligt eller håller viss kvalitet och ansvarar under inga som helst omständigheter för något som helst användarinnehåll.

Du har själv kontroll över om ditt användarinnehåll görs offentligt tillgängligt i tjänsterna för alla dem som använder tjänsterna, eller enbart för dem som du har godkänt. För att ändra en standardmässig inställning för hur ditt användarinnehåll görs tillgängligt för andra användare ska du gå in på integritetsinställningarna i tjänsterna och följa de enkla och tydliga stegen som förklaras där.

Vi åtar oss inget ansvar i fråga om innehåll eller information som skickas in av dem som använder tjänsterna och som publiceras av oss eller å våra vägnar i någon av tjänsterna, eller på annan plats av tredje parter.

Om du hittar olämpligt innehåll som bryter mot våra communityriktlinjer eller har andra problem du vill ta upp ska du skicka en rapport till oss

Även om vår personal hela tiden arbetar på att utveckla och utvärdera våra egna produktidéer och funktioner är vi stolta över att vi noga beaktar intressen, feedback, kommentarer och förslag som vi får från vårt användarcommunity. Om du väljer att bidra genom att skicka oss eller våra medarbetare idéer för produkter, tjänster, funktioner, ändringar, förbättringar, innehåll, vidareutveckling, teknik, innehållserbjudanden (till exempel, ljud, visuella spel eller annat slags innehåll), kampanjer, strategier eller namn på produkter/funktioner eller relaterad dokumentation, konst, datakod, diagram eller annat material (kallas gemensamt ”feedback), så gäller följande villkor, oavsett vad som eventuellt anges i den medföljande dokumentationen, så att både du och vi tydligt förstår statusen för denna feedback. Om du skickar feedback till oss, så samtycker du därför till följande:

 • vi har ingen skyldighet att granska, beakta eller genomföra din feedback eller att av någon anledningen skicka tillbaka någon del av eller all din feedback,
 • du ger feedback på en offentlig basis och vi har ingen skyldighet att hålla någon feedback som du skickat in hemlig eller undvika att använda eller publicera den på något sätt och
 • du ger oss oåterkalleligt en ovillkorlig, icke-exklusiv, royaltyfri, helt överförbar (inklusive underlicensierbar) ständig världsomfattande och obegränsad licens att anpassa, reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, ändra, offentligt visa (inklusive enligt principen through-to-the-audience), sprida till allmänheten, tillgängliggöra, offentligt visa och på annat sätt använda din feedback och härledningar av den, för vilket som helst ändamål och utan begränsning, gratis och utan att på något sätt ge dig erkänsla för det, inklusive genom att göra, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och marknadsföra kommersiella produkter och tjänster där din feedback ingår eller har konkretiserats, helt eller delvis och i ursprunglig form eller med ändringar,.

10. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla TikTok, dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, medarbetare, ombud och rådgivare skadeslösa från och mot anspråk, ersättningsskyldigheter, kostnader, skador, förluster och utgifter (inklusive bland annat advokatkostnader och -utgifter) som uppstår till följd av eller i samband med att du (eller någon som använder ditt konto för någon av tjänsterna) har brutit mot dessa villkor, inklusive bland annat brott mot dina skyldigheter, utfästelser eller garantier.

11. UNDANTAG FRÅN GARANTIERNA

INGET I DESSA VILLKOR SKA PÅVERKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM DU: (I) INTE KAN ÄNDRA ELLER AVSTÅ FRÅN I KONTRAKT OCH (II) ALLTID HAR LAGLIG RÄTT TILL SOM KONSUMENT.

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG FORM OCH VI GER DIG INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM DEM. I SYNNERHET GÖR VI INGA UTFÄSTELSER OCH GARANTERAR INTE FÖR DIG ATT:

 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA BEHOV,
 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA UTAN STÖRNINGAR, SKE I RÄTT TID, VARA SÄKER ELLER FELFRI,
 • INFORMATION SOM DU FÅR SOM RESULTAT AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG ELLER FELFRI OCH
 • DRIFT- ELLER FUNKTIONSFEL I NÅGON PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

I DEN MÅN SOM TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG GÄLLER INGA VILLKOR, UTFÄSTELSER, GARANTIER, UTLÅTANDEN ELLER ANDRA VILLKOR (INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR I FRÅGA OM NÖJAKTIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR AVSETT ÄNDAMÅL ELLER MOTSVARANDE AV BESKRIVNING) FÖR TJÄNSTERNA, FÖRUTOM I DEN MÅN SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN. VI KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN VARSEL AV AFFÄRSMÄSSIGA ELLER OPERATIVA SKÄL ÄNDRA, TILLFÄLLIGT AVBRYTA, ÅTERTA ELLER BEGRÄNSA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR HELA ELLER EN DEL AV VÅR PLATTFORM.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

INGET I DESSA VILLKOR SKA UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM INTE GÅR ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DETTA INNEFATTAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV VÅR ELLER VÅRA MEDARBETARES, OMBUDS ELLER UNDERLEVERANTÖRERS VÅRDSLÖSHET ELLER AV BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIGA FÖRVRÄNGNINGAR.

 • MED FÖRBEHÅLL FÖR STYCKET OVAN HAR VI INGET ANSVAR GENTEMOT DIG – VARE SIG ENLIGT AVTAL ELLER AV SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA SKÄL (INKLUSIVE FÖR VÅRDSLÖSHET), ENLIGT LAG ELLER AV ANDRA SKÄL, ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TILLHANDAHÅLLANDE ELLER MOTTAGANDE AV TJÄNSTERNA – FÖR: (I) UTEBLIVNA VINSTER, (II) FÖRLUST AV GOODWILL, (III) UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, (IV) FÖRLUST AV DATA, (V) FÖRLUST AV AFFÄRER, (VI) STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN, (VII) FÖRLUST AV VERKSAMHETENS RYKTE ELLER (VIII) INDIREKTA ELLER FÖLJDFÖRLUSTER, OAVSETT DERAS NATUR. 
 • MED FÖRBEHÅLL FÖR FÖRSTA STYCKET I DETTA AVSNITT 12 ÄR VÅRT TOTALA ANSVAR – VARE SIG ENLIGT AVTAL ELLER AV SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA SKÄL (INKLUSIVE FÖR VÅRDSLÖSHET), ENLIGT LAG ELLER AV ANDRA SKÄL, ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TILLHANDAHÅLLANDE ELLER MOTTAGANDE AV TJÄNSTERNA – BEGRÄNSAT TILL DET HÖGRE AV: (I) DET BELOPP DU HAR BETALAT TILL TIKTOK UNDER DE 12 MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR DITT KRAV GENTEMOT TIKTOK ELLER (II) 100,00 EUR. 
 • DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT MED FÖRBEHÅLL FÖR FÖRSTA STYCKET I DETTA AVSNITT 12 HAR VI – ENLIGT AVTAL ELLER AV SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA SKÄL (INKLUSIVE FÖR VÅRDSLÖSHET), ENLIGT LAG ELLER AV ANDRA SKÄL – INGET ANSVAR FÖR ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET, FÖRLUSTER, UTGIFTER (INKLUSIVE JURIDISKA AVGIFTER), KOSTNADER, KRAV ELLER SKADOR SOM DU ELLER NÅGON ANNAN DRABBAS AV PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED: ATT DU HAR FÖRLITAT DIG PÅ ATT ANNONSER ÄR KOMPLETTA, KORREKTA ELLER FÖREKOMMER, ELLER SOM  RESULTAT AV NÅGON RELATION ELLER TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON ANNONSÖR ELLER SPONSOR VARS ANNONSER VISAS I TJÄNSTERNA; ÄNDRINGAR SOM VI KANSKE GÖR I TJÄNSTERNA ELLER FÖR ATT VI PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT SLUTAR TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA (ELLER NÅGON FUNKTION I TJÄNSTERNA); BORTTAGANDE ELLER KORRUPTION AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA INNEHÅLL OCH ANDRA KOMMUNIKATIONSDATA SOM UPPRÄTTHÅLLS ELLER SKICKAS AV ELLER VIA DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA; ATT DU HAR UNDERLÅTIT ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT KONTOINFORMATION TILL OSS; ELLER ATT DU UNDERLÅTER ATT HÅLLA DITT LÖSENORD ELLER DINA KONTOUPPGIFTER SÄKRA OCH HEMLIGA.

MÄRK ATT VI BARA TILLHANDAHÅLLER VÅR PLATTFORM FÖR HUSHÅLL OCH PRIVAT BRUK. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA PLATTFORMEN FÖR KOMMERSIELLA ELLER AFFÄRSMÄSSIGA ÄNDAMÅL, FÖRSÅVITT VI EJ HAR GETT UTTRYCKLIGT SKRIFTLIGT TILLSTÅND TILL DET.  

OM DEFEKT DIGITALT INNEHÅLL SOM VI HAR TILLHANDAHÅLLIT SKADAR EN ENHET ELLER DIGITALT INNEHÅLL SOM TILLHÖR DIG OCH DETTA BEROR PÅ ATT VI HAR UNDERLÅTIT ATT UTÖVA RIMLIG OMSORG OCH RIMLIGA FÄRDIGHETER, KOMMER VI ANTINGEN ATT REPARERA SKADAN (I VILKET FALL DU ÄR SKYLDIG ATT FÖLJA VÅRA ANVISNINGAR FÖR LEVERANS AV DIN ENHET TILL OSS ELLER VÅR TJÄNSTELEVERANTÖR) ELLER BETALA EN RIMLIG ERSÄTTNING. VI ANSVARAR ÄNDÅ INTE FÖR SKADOR SOM DU KUNDE HA UNDVIKIT GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT ANVÄNDA EN UPPDATERING SOM DU BLEV ERBJUDEN UTAN KOSTNAD, ELLER FÖR SKADOR SOM ORSAKADES AV ATT DU INTE KORREKT FÖLJDE INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA ELLER ANVÄNDE DE MINSTA SYSTEMKRAVEN SOM VI HAR ANGETT.

DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GENTEMOT DIG GÄLLER OAVSETT OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE ELLER BORDE HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN ATT NÅGON SÅDAN FÖRLUST UPPSTÅR.

DU ANSVARAR FÖR EVENTUELLA MOBILAVGIFTER SOM KAN GÄLLA FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST, INKLUSIVE SMS- OCH DATAAVGIFTER. OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR STORA DESSA KOSTNADER ÄR SKA DU FRÅGA DIN TJÄNSTELEVERANTÖR INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN. 

13. Övriga villkor

 • Tillämplig lag och jurisdiktion. 
  • Om du är bosatt i EES och Schweiz. Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk (inklusive utomkontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår som följd av eller i samband med det som behandlas i dem, regleras av Irlands lagar, med förbehåll enbart för eventuellt tillämpliga tvingande lagar i det land där du är bosatt. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor samt andra liknande lagar, bestämmelser eller stadgor som gäller i någon annan jurisdiktion, gäller inte. Du och TikTok samtycker till att de irländska domstolarna ska ha icke-exklusiv domsrätt för att avgöra tvister eller anspråk (inklusive utomkontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår som följd av eller i samband med villkoren eller det som behandlas i dem och deras utformning, med förbehåll enbart för eventuellt tillämplig tvingande lag i det land där du är bosatt eller lagvalsregler som inte kan ändras genom avtal. Alternativt kan du anhängiggöra tvisten inför ett alternativt tvistelösningsorgan via EU-kommissionens tvistelösningsplattform online (ODR).
  • Om du är bosatt i Storbritannien.  Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk (inklusive utomkontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår som följd av eller i samband med det som behandlas i dem, regleras av Englands och Wales lagar. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor samt andra liknande lagar, bestämmelser eller stadgor som gäller i någon annan jurisdiktion, gäller inte. Du och TikTok samtycker till att domstolarna i England och Wales ska ha icke-exklusiv domsrätt för att avgöra tvister eller anspråk (inklusive utomkontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår som följd av eller i samband med villkoren eller det som behandlas i dem och deras utformning. Alternativt kan du anhängiggöra tvisten inför ett alternativt tvistelösningsorgan via EU-kommissionens tvistelösningsplattform online (ODR).
 • Öppen källkod. Apparna innehåller viss programvara med öppen källkod. Varje del av programvaran med öppen källkod omfattas av sina egen tillämpliga licensvillkor, som du hittar i vår policy om öppen källkod.
 • Hela avtalet. Dessa villkor (inklusive de ytterligare villkoren nedan) utgör hela avtalet mellan dig och TikTok och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och TikTok och eventuella tidigare allmänna villkor som reglerade tjänsten före det datum ”Senast uppdaterad” som anges ovan.
 • Inget avstående. Vår underlåtenhet att åberopa eller genomföra någon bestämmelse i dessa villkor (och att använda någon annan rättighet eller något rättsmedel enligt dessa villkor) ska inte tolkas som att vi avstår från någon bestämmelse eller rättighet enligt dessa villkor och ska inte förhindra eller begränsa vidare användning av den rättigheten eller det rättsmedlet eller andra rättigheter eller rättsmedel.
 • Säkerhet. Du ansvarar för att konfigurera din IT, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till vår plattform. Du bör använda ditt eget virusprogram. 
 • Avskiljbarhet. Om en domstol med domsrätt i frågan förklarar att en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar ska bestämmelsen tas bort från villkoren utan att det påverkar resten av villkoren, och de resterande bestämmelserna i villkoren ska fortsätta att vara i kraft och verkställbara.
 • Frågor? Kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback
 • Följder av uppsägning. Om det juridiskt bindande avtalet mellan dig och oss sägs upp, ska följande bestämmelser i villkoren kvarstå efter uppsägningen: 
  • vår rätt att använda och publicera feedback enligt vad som beskrivs i avsnitt 9,
  • andra användares rätt att vidarebefordra användarinnehåll och annan information som du har delat via tjänsterna, i den mån du gjorde det före uppsägningen,
  • alla belopp du är skyldig TikTok,
  • avsnitten 10, 11, 12 och 13. 

Ytterligare villkor – Appbutiker

Följande ytterligare villkor ska gälla, i den mån det tillåts av tillämplig lag: 

Meddelande om Apple. Genom att gå in på plattformen via en enhet som har tillverkats av Apple, Inc. (”Apple”) bekräftar och samtycker du specifikt till att:

 • Dessa villkor är mellan TikTok och dig. Apple är inte part i dessa villkor.
 • Den licens du härmed beviljas är begränsad till personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att installera plattformen på Apple-enheten eller –enheterna, som har tillåtits av Apple och som du äger eller har kontroll över för personligt, icke-kommersiellt bruk, med förbehåll för reglerna i Apples servicevillkor för App Store.
 • Apple ansvarar inte för plattformen eller innehållet i den och har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster i förhållande till plattformen.
 • I händelse av att plattformen inte efterlever en eventuell tillämplig garanti kan du meddela Apple, varvid Apple betalar tillbaka det pris du eventuellt betalat för köp av  plattformen. I den mån som högst tillåts enligt tillämplig lag har Apple ingen som helst annan garantiskyldighet i fråga om plattformen. 
 • Apple ansvarar inte för att hantera dina eller en tredje parts eventuella anspråk avseende plattformen eller ditt innehav och din användning av plattformen, inklusive bland annat (a) anspråk i fråga om produktansvar, (b) anspråk om att plattformen inte efterlever något tillämpligt lagstadgat eller föreskrivet krav och (c) anspråk som uppstår enligt konsumentskydds- eller liknande lagstiftning.
 • I händelse av eventuella anspråk från tredje part om att plattformen eller ditt innehav eller din användning av plattformen bryter mot sådan tredje parts immateriella rättigheter, ansvarar inte Apple för utredning, försvar, förlikning eller upphävande av detta anspråk, som gäller intrång på immateriella rättigheter.
 • Du framhåller och garanterar att (a) du inte befinner dig i ett land som omfattas av embargo från amerikanska myndigheter eller som amerikanska staten har betecknat som ett ”terroriststödjande” land och att (b) du inte finns med på någon amerikansk myndighets lista över förbjudna eller begränsade parter.
 • Apple och dess dotterbolag är externa förmånstagare i fråga om dessa villkor och när du samtycker till dessa villkor och bestämmelser har Apple rätt (och anses ha samtyckt till rätten) att verkställa dessa villkor gentemot dig, i sin egenskap av extern förmånstagare.
 • TikTok tillåter uttryckligen att flera användare använder plattformen via familjedelningsfunktionen eller någon annan funktion som tillhandahålls av Apple.

Windows Phone Store. Genom att ladda ned plattformen från Windows Phone Store (eller dess efterföljare) som drivs av Microsoft Inc. eller dess närstående bolag, bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • Du kan installera och använda en kopia av plattformen på upp till fem (5) Windows Phone-aktiverade enheter som är kopplade till det Microsoft-konto du använder för att få tillgång till Windows Phone Store. Förutom detta förbehåller vi oss rätten att tillämpa ytterligare villkor eller debitera ytterligare avgifter.
 • Du bekräftar att Microsoft Corporation, din telefontillverkare och nätverksoperatör inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster i förhållande till plattformen.

Amazon Appstore. Genom att ladda ned plattformen från Amazon Appstore (eller dess efterföljare) som drivs av Amazon Digital Services, Inc. eller dess närstående bolag (”Amazon”), bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • villkoren i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore ska gälla för din användning av plattformen som du laddade ned från Amazon Appstore, om det förekommer konflikt mellan (a) användarvillkoren för Amazon Appstore eller andra villkor som Amazon utser som standardmässiga licensvillkor för slutanvändare av Amazon Appstore (”villkor i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore”) och (b) de andra allmänna villkoren i dessa villkor, samt att:
 • Amazon inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet i relation till TikToks eller din (eller någon annan användares) efterlevnad eller icke-efterlevnad i enlighet med dessa villkor eller  villkoren i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore.

Google Play. Genom att ladda ned plattformen från Google Play (eller dess efterföljare) som drivs av Google, Inc. eller dess närstående bolag (”Google”), bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • villkoren för Google Play ska gälla för din användning av plattformen som du laddade ned från Google Play om det förekommer stridigheter mellan (a) servicevillkoren för Google Play och Google Plays verksamhets- och programpolicies eller andra villkor som Google utser som standardmässiga licensvillkor för slutanvändare av Google Play (som alla gemensamt kallas ”Google Play-villkoren”) och (b) andra bestämmelser i dessa villkor, samt att:
 • Google inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet i relation till TikToks eller din (eller någon annan användares) efterlevnad eller icke-efterlevnad i enlighet med dessa villkor eller Google Play-villkoren.

 

Servicevillkor

(om du som användare är bosatt i Indien)

Senast uppdaterad: Februari 2020

 

Allmänna villkor   

1. Din relation till oss

Välkommen till TikTok (”plattformen”) som tillhandahålls av Bytedance (India) Technology Private Limited. TikTok är vårt varumärke för att tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna. När du använder dessa tjänster i Indien ska du förstå ”TikTok”, ”vi” eller ”oss” som inbördes jämlika termer.

Du läser dessa servicevillkor (”villkoren”), som är ett elektroniskt kontrakt enligt bestämmelserna i Information Technology Act of 2000 tillsammans med dess Rules, och som därmed reglerar relationen och utgör ett avtal mellan dig och oss och anger de allmänna villkoren som gäller för din åtkomst till och användning av plattformen och våra relaterade webbplatser, tjänster, appar, produkter och annat innehåll (gemensamt kallade för ”tjänsterna”). Våra tjänster tillhandahålls för privat, icke-kommersiellt bruk. I dessa villkor avser ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig, som användare av tjänsterna.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss och därför ska du ta dig tid att läsa igenom dem noggrant. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att:

(a) du har juridisk befogenhet att ingå ett bindande avtal,

(b) du inte är en dömd sexbrottsling,

(c) ditt konto inte tidigare har inaktiverats på grund av brott mot våra villkor, policies eller standarder och

(d) du kommer att efterleva dessa villkor och alla tillämpliga nationella och internationella lagar och bestämmelser.

2. Godkännande av villkoren

Genom att gå in på eller använda våra tjänster bekräftar du att du kan ingå ett juridiskt bindande kontrakt med TikTok, att du godkänner dessa villkor och samtycker till att följa dem. Din tillgång till och användning av våra tjänster omfattas även av vår integritetspolicy och våra communityriktlinjer. Villkoren i dem hittar du direkt på plattformen eller, om plattformen är tillgänglig för nedladdning, i din mobilenhets appbutik, och de ingår genom hänvisning i detta dokument. Genom att använda tjänsterna samtycker du till villkoren i integritetspolicyn.

Om du går in på eller använder tjänsterna i en viss jurisdiktion, där det finns separata ytterligare villkor, samtycker du härmed till de ytterligare villkoren som gäller för användare i varje jurisdiktion, enligt vad som beskrivs nedan. Vid konflikt mellan bestämmelserna i Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt som är relevanta för den jurisdiktion där du använder tjänsterna och resten av dessa villkor, så ersätts och regleras det av den berörda jurisdiktionens Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt. Om du inte godkänner dessa villkor ska du sluta gå in på eller använda tjänsterna.

Om du går in på eller använder tjänsterna å ett företags eller en enhets vägnar, så (a) innefattar ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig och företaget eller enheten i fråga och (b) framhåller och garanterar du att du är en auktoriserad representant för företaget eller enheten och att du har behörighet att binda enheten till dessa villkor och du samtycker till dessa villkor å enhetens vägnar, och därmed (c) bär ditt företag eller din enhet juridiskt och ekonomiskt ansvar för att du går in på eller använder tjänsterna samt för att andra som är kopplade till din enhet, inklusive eventuella medarbetare, ombud eller leverantörer, går in på eller använder ditt konto.

Du kan godkänna villkoren genom att få tillgång till eller använda våra tjänster. Du förstår och samtycker till att vi kommer att anse att din tillgång till eller användning av tjänsterna utgör ett godkännande av villkoren från tidpunkten för tillgången eller användningen.

Du bör skriva ut eller spara en lokal kopia av villkoren.

3. Ändringar i villkoren

Vi ändrar dessa villkor ibland, till exempel när vi uppdaterar funktioner i våra tjänster, när vi kombinerar flera appar eller tjänster som drivs av oss eller våra närstående bolag i en enda kombinerad tjänst eller app eller när det förekommer lagstadgade ändringar. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga försök att meddela alla användare om väsentliga ändringar i dessa villkor, till exempel genom meddelande på plattformen, men du bör ändå ta en titt på villkoren regelbundet för att se om det har förekommit sådana ändringar. Vi uppdaterar även datumet för ”Senast uppdaterad” överst i dessa villkor. Det anger det datum då villkoren började gälla. Din fortsatta tillgång till och användning av tjänsterna efter datumet för de nya villkoren utgör ditt godkännande av dessa nya villkor. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du sluta gå in på eller använda tjänsterna.

4. Ditt konto hos oss

Du behöver skapa ett konto hos oss för att få tillgång till eller använda vissa av våra tjänster. Du måste ge korrekta och aktuella uppgifter när du skapar kontot.  Det är viktigt att du upprätthåller och genast uppdaterar uppgifterna och eventuell annan information du ger oss för att informationen ska vara aktuell och fullständig.

Det är viktigt att då håller lösenordet till konto hemligt och att du inte ger det till någon tredje part. Om du vet eller misstänker att någon tredje part känner till ditt lösenord eller har gått in på ditt konto ska du meddela oss omedelbart på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback.

Du samtycker till att du ensam ansvarar (gentemot oss och andra) för aktiviteten på ditt konto. Du måste ge korrekta och aktuella uppgifter om dig själv när du skapar kontot och bara skapa ett enda konto, för strikt personligt bruk.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst inaktivera ditt användarkonto och ta bort eller inaktivera innehåll som du laddar upp eller delar, inklusive om du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor, eller om det förekommer aktiviteter på ditt konto som vi efter eget gottfinnande anser kunna vara skadliga för eller försämra tjänsterna eller göra intrång på eller bryta mot någon tredje parts rättigheter eller bryta mot gällande lagar eller bestämmelser.

Integritetsskydd är något vi tar på största allvar och därför omfattas all information som är kopplad till ditt konto av dataskydd och säkerhetsåtgärder av den höga standard som krävs i Information Technology Act 2000 och dess regler. Vår aktuella integritetspolicy finns här.

Om du inte vill använda våra tjänster igen och vill att ditt konto ska tas bort ska du kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback. Vi ger dig mer hjälp och råd om processen. Om du väljer att ta bort kontot kan du inte återaktivera det eller hämta något innehåll eller någon information som du har lagt till.

5. Din tillgång till och användning av tjänsterna

Dessa villkor och alla gällande lagar och bestämmelser gäller för din tillgång till och användning av tjänsterna.  Du får inte:

 • gå in på eller använda tjänsterna om du inte är helt kapabel och har juridisk kapacitet att samtycka till dessa villkor,
 • på något sätt utföra olagliga, missledande, diskriminerande eller bedrägliga handlingar medan du har tillgång till eller använder våra tjänster, 
 • utan tillstånd kopiera, ändra, justera, översätta, omvända, nedmontera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller något innehåll i dem, inklusive filer, tabeller eller dokumentation (eller någon del av dessa) eller fastställa eller försöka fastställa eventuella källkoder, algoritmer, metoder eller teknik som ingår i tjänsterna eller eventuella härledda verk från dem,
 • helt eller delvis distribuera, licensiera, överföra eller sälja någon av tjänsterna eller några verk som har härletts från dem,
 • marknadsföra, hyra ut eller leasa tjänsterna mot avgift eller använda tjänsterna till att annonsera eller försöka värva kunder kommersiellt,
 • utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd använda tjänsterna för kommersiella eller otillåtna ändamål, inklusive kommunicera eller underlätta kommersiell annonsering eller försök att värva kunder eller att skicka skräppost,
 • ingripa i eller försöka ingripa i hur tjänsterna fungerar, störa vår webbplats eller några nätverk som är kopplade till tjänsterna, eller på något sätt kringgå åtgärder som vi kan använda till att förhindra eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • inkorporera plattformen eller någon del av den i något annat program eller någon annan produkt. I så fall förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande vägra tillhandahålla någon tjänst, avsluta konton eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • använda automatiska skript för att samla in information från eller på något annat sätt interagera med tjänsterna,
 • imitera någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt vanställa information om din identitet eller koppling till annan person eller enhet, inklusive att ge intryck av att något av innehållet du laddar upp, publicerar, överför, distribuerar eller gör tillgängligt på annat sätt kommer från tjänsterna,
 • skrämma eller trakassera andra eller främja sexuellt explicit material, våld eller diskriminering på bas av ras, kön, religion, medborgarskap, handikapp, sexuell läggning eller ålder,
 • använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan tillstånd från TikTok, eller skapa en falsk identitet i tjänsterna,
 • använda tjänsterna på ett sätt som kan ge upphov till en intressekonflikt eller som kan underminera syftet med tjänsterna, till exempel byta positiva omdömen med andra användare eller skriva eller be om falska omdömen,
 • använda tjänsterna till att ladda upp, överföra, distribuera, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra: filer som innehåller virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material eller material som kan orsaka teknisk skada; oombedd eller otillåten marknadsföring, värvning av kunder, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra förbjudna slags försök att locka kunder; en tredje parts privata information, inklusive adresser, telefonnummer, e-postadresser, siffror och funktioner i personliga id-handlingar (t.ex. sjukförsäkringsnummer, passnummer) eller kreditkortsnummer; material som inkräktar eller kan inkräkta på annans copyright, varumärken eller andra immateriella rättigheter; material som är ärekränkande, obscent, stötande, pornografiskt, hatiskt eller provocerande; material som utgör, uppmuntrar till eller ger instruktioner för brott, farliga aktiviteter eller självskadebeteende; material som med avsikt är avsett att provocera eller vara bortstötande, särskilt trollbeteende och mobbning, eller är avsett att trakassera, skada, skrämma, bekymra, besvära eller uppröra andra; material som innehåller något slags hot, inklusive hot om fysiskt våld; material som är rasistiskt eller diskriminerande, inklusive diskriminering på bas av någons ras, religion, ålder, kön, funktionshinder eller sexualitet,
 • svar, reaktioner, kommentarer, åsikter, analys eller rekommendationer som du inte har korrekt tillstånd för eller som du på annat sätt inte är behörig att ge, eller
 • material som efter TikToks eget gottfinnande är anstötligt eller som begränsar eller hindrar en annan persons användning av tjänsterna eller som kan utsätta TikTok, tjänsterna eller dess användare för något slags skada eller skadeståndsansvar.

Förutom det som anges ovan ska din tillgång och användning av tjänsterna alltid följa våra communityriktlinjer.

Vi förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan varsel ta bort eller inaktivera tillgången till innehåll efter vårt eget gottfinnande, oavsett av vilket skäl eller inget angivet skäl. Vissa av skälen till att vi kan ta bort eller inaktivera tillgången till innehåll kan innefatta att vi anser att innehållet är anstötligt, bryter mot dessa villkor eller våra communityriktlinjer eller på annat sätt är skadligt för tjänsterna eller våra användare. Våra automatiska system analyserar ditt innehåll för att tillhandahålla relevanta produktfunktioner just för dig, till exempel anpassade sökresultat, skräddarsydd marknadsföring och spårning av skräppost och skadlig programvara. Analysen äger rum när innehållet skickas, mottas och lagras.

6. Immateriella rättigheter

Vi respekterar immateriella rättigheter och ber att även du gör det. Som ett villkor för att du ska få tillgång till och använda tjänsterna samtycker du till att inte använda tjänsterna till att göra intrång på annans immateriella rättigheter. Vi förbehåller vi oss rätten att med eller utan varsel och när som helst samt efter vårt eget gottfinnande blockera tillgången till och/eller stänga konton för användare som bryter mot eller som anklagas för att ha gjort intrång på copyright eller andra immateriella rättigheter.

Dessutom tillhör all juridisk rätt, äganderätt, alla intressen i och den immateriella egendom som ingår i plattformen och tjänsterna (oavsett om dessa rättigheter har registrerats eller ej och varhelst i världen rättigheterna kan finnas) enbart TikTok, och inget i dessa villkor ger dig rätt att på något som helst sätt använda några av TikToks handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn eller andra distinkta varumärkesdetaljer utan uttryckligt och skriftligt förhandstillstånd.

7. Innehåll

A. TikTok-innehåll

På samma sätt som mellan dig och TikTok äger eller licensierar TikTok allt innehåll, all programvara, alla bilder, all text, all grafik, alla illustrationer och logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, all copyright, alla fotografier, allt ljud, alla videor, all musik på tjänsterna samt utseendet och ”känslan” för tjänsterna, samt alla immateriella rättigheter i samband med dem (”TikTok-innehållet”), och det är underförstått att du eller dina licensgivare äger eventuellt användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som du laddar upp på eller överför via tjänsterna. Det är strikt förbjudet att använda TikTok-innehåll eller material i tjänsterna för ändamål som inte är uttryckligen godkända i dessa villkor. Du får inte ladda ned, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja sådant innehåll för något som helst ändamål utan vårt eller, om så är tillämpligt, våra licensgivares skriftliga förhandstillstånd. Vi och våra licensgivare förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i och för deras innehåll.

Du bekräftar och samtycker till att vi kan generera intäkter, öka goodwill eller på annat sätt öka vårt värde från ditt användande av tjänsterna, inklusive, som exempel och utan begränsning, genom försäljning av annonser, sponsring, kampanjer, användardata och gåvor (som definieras i policyn om virtuella objekt), och att du inte har någon som helst rätt att ta del av sådana intäkter, sådan goodwill eller sådant värde försåvitt vi ej specifikt har tillåtit detta i dessa villkor eller i något annat avtal du ingår med oss. Du bekräftar dessutom att du, försåvitt vi ej specifikt har tillåtit detta i dessa villkor eller i något annat avtal du ingår med oss, (i) inte har rätt att få någon inkomst eller annan ersättning från något användarinnehåll (som definieras nedan) eller din användning av något musikaliskt verk, några ljudinspelningar eller audiovisuella klipp som du får tillgång till i eller via tjänsterna, inklusive i något användarinnehåll som du skapat samt att (ii) det är förbjudet för dig att använda några rättigheter att få ut ett penningvärde eller någon ersättning ur något användarinnehåll i tjänsterna eller i någon tredje parts tjänst (t.ex. kan du inte göra anspråk på penningvärde för användarinnehåll som har laddats upp på en social medieplattform som YouTube).

Med förbehåll för bestämmelserna i dessa villkor får du härmed en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att få tillgång till och använda tjänsterna, inklusive att ladda ned plattformen på en tillåten enhet, och att få tillgång till TikTok-innehåll enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk genom din användning av tjänsterna och enbart i enlighet med dessa villkor. TikTok förbehåller sig alla rättigheter som inte härmed uttryckligen har överlåtits för tjänsterna och TikTok-innehållet. Du bekräftar och samtycker till att TikTok får säga upp denna licens när som helst, av vilket som helst eller inget skäl alls.

INGA RÄTTIGHETER LICENSIERAS I FRÅGA OM LJUDINSPELNINGAR ELLER MUSIKALISKA VERK SOM INGÅR I DEM SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL FRÅN ELLER VIA TJÄNSTERNA.

Du bekräftar och samtycker till att när du visar innehåll som andra tillhandahåller i tjänsterna, så gör du det på egen risk. Innehållet i våra tjänster tillhandahålls enbart för allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du kan förlita dig på. Du ska be om råd av någon yrkeskunnig eller specialist innan du vidtar eller underlåter att vidta någon åtgärd baserat på innehållet i våra tjänster.

Vi gör eller ger inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier för att något TikTok-innehåll (inklusive användarinnehåll) är korrekt, komplett eller uppdaterat. Om våra tjänster innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, så är dessa länkar till enbart för information. Vi har ingen kontroll över innehållet på eller i dessa webbplatser eller resurser. Dessa länkar ska inte tolkas som godkännande från oss i fråga om de länkade webbplatserna eller den information du kanske får från dem. Du bekräftar att vi inte är skyldiga att sålla, övervaka, granska eller redigera något innehåll som du eller andra användare publicerar i tjänsterna (inklusive användarinnehåll).

B. Användargenererat innehåll

De som använder tjänsterna kan få tillstånd att ladda upp, publicera eller överföra (till exempel genom att strömma) eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll genom tjänsterna, inklusive bland annat text, fotografier, användarvideor, ljudinspelningar och musikaliska verk som ingår i dem, inklusive videor som innehåller lokalt lagrade ljudinspelningar från ditt personliga musikbibliotek och ljud i omgivningen (”användarinnehåll”). De som använder tjänsterna även kan extrahera allt eller någon del av användarinnehåll som har skapats av annan användare, i syfte att producera ytterligare användarinnehåll, inklusive gemensamt användarinnehåll med andra användare, som kombinerar och blandas med användarinnehåll som fler än en användare har genererat. De som använder tjänsterna kan även lägga över musik, grafik, dekaler, virtuella objekt (som definieras och förklaras ytterligare i ”policyn om virtuella objekt“) och andra element som TikTok tillhandahåller (”TikTok-element”) i detta användarinnehåll och att överföra detta användarinnehåll via tjänsterna. Informationen och materialen i användarinnehållet som innefattar TikTok-element har inte verifierats eller godkänts av oss. Åsikter som uttrycks av andra användare av tjänsterna uttrycker (inklusive genom att använda virtuella gåvor) representerar inte våra åsikter eller värden.

När du får tillgång till eller använder en funktion som ger möjlighet att ladda upp eller överföra användarinnehåll via tjänsterna (inklusive via vissa tredje parters sociala medieplattformar som Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) eller har  kontakt med andra som använder tjänsterna, så ska du följa de standarder som anges i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster” ovan. Du kan även välja att ladda upp eller överföra ditt användarinnehåll, inklusive användarinnehåll som innefattar TikTok-element, på webbplatser som drivs av tredje parter. Om du väljer att göra det, så måste du följa deras riktlinjer för innehållet samt de standarder som anges ovan i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster”.

Du garanterar att sådana eventuella bidrag följer dessa standarder och du blir ansvarig gentemot oss och kommer att ersätta oss för eventuella brott mot den garantin. Det innebär att du ansvarar för eventuella förluster eller skador som vi drabbas av som följd av att du bryter mot den garantin.

Allt användarinnehåll anses vara offentligt och icke-patentskyddat. Du får inte publicera användarinnehåll i eller via tjänsterna eller skicka oss något användarinnehåll som du anser vara hemligt eller patentskyddat. När du skickar användarinnehåll via tjänsterna samtycker du till och ger en utfästelse om att du äger det användarinnehållet eller att du har fått alla nödvändiga tillstånd, godkännanden eller  auktorisering av ägaren till någon del av innehållet att skicka in det till tjänsterna, att överföra det från tjänsterna till någon annan tredje parts plattform och/eller att börja använda något innehåll från tredje part.

Om du bara äger rättigheterna i och till en ljudinspelning men inte till de underliggande musikaliska verken som ingår i en sådan ljudinspelning får du inte publicera sådana ljudinspelningar i tjänsterna, försåvitt du ej har fått alla tillstånd, godkännanden eller auktorisering av ägaren till någon del av innehållet i fråga om att skicka in det till tjänsterna.

Du eller den som äger ditt användarinnehåll bibehåller copyrighten i det användarinnehåll som sänds till oss, men genom att skicka användarinnehållet via tjänsterna beviljar du härmed oss en ovillkorlig oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, helt överförbar, ständig världsomfattande licens att använda, ändra, anpassa, reproducera, göra härledda verk av, publicera och/eller överföra och/eller distribuera samt att tillåta att andra som använder tjänsterna och andra tredje parter att visa, få tillgång till, använda, ladda ned, ändra, anpassa, reproducera, göra härledda verk av, publicera och/eller överföra ditt användarinnehåll i format och på plattformar som är kända nu eller som uppfinns i framtiden.

Dessutom ger du oss en royaltyfri licens att använda ditt användarnamn, din bild, din röst och en avbild av dig för att identifiera dig som källa till ditt användarinnehåll.

För att undvika eventuella tvivel innefattar de rättigheter som beviljas i föregående stycken i detta avsnitt bland annat rätten att reproducera ljudinspelningar (och att göra mekaniska reproduktioner av de musikaliska verk som ingår i sådana ljudinspelningar) och att spela upp och kommunicera ljudinspelningarna (och de musikaliska verken i dem) offentligt, på royaltyfri basis. Det innebär att du ger oss rätt att använda ditt användarinnehåll utan att behöva betala royalty till någon tredje part, inklusive bland annat innehavaren av copyright till en ljudinspelning (t.ex. ett skivbolag), innehavaren av copyright till ett musikaliskt verk (t.ex. en musikförläggare), en organisation som värnar om artisters rättigheter (t.ex. ASCAP, BMI, SESAC osv.) (en ”PRO” [= Performing Pights Organisation], ett ljudinspelnings-PRO (t.ex. SoundExchange), eventuella fackföreningar eller skrån samt tekniker, producenter eller andra royaltydeltagare som är inblandade i skapandet av användarinnehåll.

Vi varken godkänner, stöder, representerar eller garanterar att användargenererat innehåll är fullständigt, sant, korrekt eller tillförlitligt och godkänner inte några åsikter som uttrycks i innehållet. Du förstår att du genom att använda tjänsterna kan exponeras för innehåll som kan vara stötande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt eller, i vissa fall, inlägg som är felmärkta eller missvisande på annat sätt. Ansvaret för allt innehåll vilar helt på den person som var upphov till innehållet.

Specifika regler för musikaliska verk och för inspelningsartister. Om du är kompositör eller upphovsman till ett musikaliskt verk och tillhör en PRO ska du meddela din PRO om den royaltyfria licens till ditt användarinnehåll som du beviljar oss genom dessa villkor. Du ansvarar själv för att se till att du följer relevant PRO:s rapporteringsskyldigheter. Om du har överlåtit dina rättigheter till en musikförläggare, så måste du få tillstånd av denne för att kunna bevilja sådana royaltyfria licenser i ditt användarinnehåll enligt vad som anges i dessa villkor, alternativt be att musikförläggaren samtycker till dessa villkor med oss. Det faktum att du är upphovsman till ett musikaliskt verk (t.ex. att du skrev en låt) innebär inte automatiskt att du har rätt att erbjuda oss licenser enligt dessa villkor. Om du är inspelningsartist och har avtal med ett skivbolag, så ansvarar du själv för att se till att din användning av tjänsterna stämmer med de avtalsmässiga skyldigheter som du eventuellt har gentemot skivbolaget, inklusive om du skapar nya inspelningar via tjänsterna som skivbolaget kan göra anspråk på.

Through-To-The-Audience-rättigheter (ända till publiken). Alla rättigheter till ditt användarinnehåll som anges i dessa villkor tillhandahålls enligt principen through-to-the-audience, vilket innebär att de som äger eller driver tredjepartstjänster inte har något separat ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för användarinnehåll som har publicerats eller använts på en sådan tredjepartstjänst via våra tjänster.

Avstående från rättigheter till användarinnehåll. När du publicerar användarinnehåll på eller genom tjänsterna avsäger du dig dina rättigheter att på förhand inspektera eller godkänna eventuellt marknadsförings- eller kampanjmaterial i samband med sådant användarinnehåll. Du kan även avstå från vissa eller alla rättigheter i fråga om integritet, publicitet eller andra liknande rättigheter i samband med ditt användarinnehåll eller en del av det. I den mån som moraliska rättigheter inte är överförbara eller överlåtbara avstår du härmed från och samtycker till att aldrig göra anspråk på någon eller alla moraliska rättigheter eller att stöda, upprätthålla eller tillåta några åtgärder baserat på moraliska rättigheter som du kan ha i samband med något användarinnehåll som du publicerar i eller via tjänsterna.

Under vissa omständigheter har vi även har rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att något användarinnehåll som du har publicerat eller laddat upp i våra tjänster utgör ett brott mot vederbörandes immateriella rättigheter eller rätt till privatliv.

Vi eller auktoriserade tredje parter förbehåller oss rätt att klippa, skära ned, redigera eller vägra publicera ditt innehåll, helt efter vårt eller deras eget gottfinnande. Vi har rätt att ta bort, förvägra eller blockera inlägg du gör i våra tjänster om vi anser att inlägget inte följer innehållsstandarderna i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster” ovan. Dessutom har vi rätt, men ingen skyldighet, att efter vårt eget gottfinnande ta bort, förvägra eller blockera användarinnehåll (i) som enligt vår mening bryter mot dessa villkor eller (ii) som reaktion på klagomål från andra användare eller tredje parter, med eller utan varsel och utan att vara skyldiga att ersätta dig för detta. Därför rekommenderar vi att du sparar kopior av användarinnehåll som du publicerar i tjänsterna på din eller dina personliga enhet eller enheter, för den möjlighet att du vill säkerställa permanent tillgång till kopior av användarinnehållet. Vi garanterar inte att något användarinnehåll är korrekt, fullständigt, lämpligt eller håller viss kvalitet och ansvarar under inga som helst omständigheter för något som helst användarinnehåll.

Du har kontroll över om ditt användarinnehåll görs offentligt tillgängligt i tjänsterna för alla dem som använder tjänsterna, eller enbart för dem som du godkänt. För att begränsa tillgången till ditt användarinnehåll bör du välja de integritetsinställningar som är tillgängliga i plattformen.

Vi åtar oss inget ansvar i fråga om innehåll som skickas in av användarna och som publiceras av oss eller av auktoriserade tredje parter.

Om du vill klaga på information eller material som andra användare har laddat upp ska du kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback.

TikTok vidtar rimliga åtgärder för att snabbt ta bort inkräktande material från tjänsterna om vi blir medvetna om det. TikTok har som policy att under lämpliga omständigheter och efter sitt eget gottfinnande inaktivera eller stänga konton för användare av tjänsterna som upprepade gånger gör intrång på andras copyright eller immateriella rättigheter.

Även om vår personal hela tiden arbetar på att utveckla och utvärdera våra egna produktidéer och funktioner är vi stolta över att vi noga beaktar intressen, feedback, kommentarer och förslag som vi får från vårt användarcommunity. Om du väljer att bidra genom att skicka oss eller våra medarbetare idéer för produkter, tjänster, funktioner, ändringar, förbättringar, innehåll, vidareutveckling, teknik, innehållserbjudanden (till exempel, ljud, visuella spel eller annat slags innehåll), kampanjer, strategier eller namn på produkter/funktioner eller relaterad dokumentation, konst, datakod, diagram eller annat material (kallas gemensamt ”feedback”), så gäller följande villkor, oavsett vad som eventuellt anges i den medföljande dokumentationen, så att vi kan undvika framtida missförstånd. Därför samtycker du till följande om du skickar feedback till oss:

i. TikTok har ingen skyldighet att granska, beakta eller genomföra din feedback eller att av någon anledningen skicka tillbaka någon del av eller all din feedback,

ii. du ger feedback på offentlig basis och vi har ingen skyldighet att hålla någon feedback som du skickat in hemlig eller att undvika att använda eller publicera den på något sätt och

iii. du ger oss oåterkalleligt ständigt och obegränsat världsomspännande tillstånd att reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, ändra, offentligt visa (inklusive enligt principen through-to-the-audience, sprida till allmänheten, tillgängliggöra, visa offentligt och på annat sätt använda din feedback och härledningar av den, för vilket som helst ändamål och utan begränsning, gratis och utan att på något sätt ge dig erkänsla för det, inklusive genom att göra, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och marknadsföra kommersiella produkter och tjänster där din feedback, helt eller delvis och i ursprunglig form eller med ändringar, ingår eller har konkretiserats.

8. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla TikTok, dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, medarbetare, ombud och rådgivare skadeslösa från och mot anspråk, ersättningsskyldigheter, kostnader och utgifter, inklusive bland annat advokatkostnader och -utgifter, som uppstår till följd av att du eller någon som använder ditt konto brutit mot dessa villkor, eller som uppstår på grund av att du brutit mot dina skyldigheter, utfästelser eller garantier enligt villkoren.

9. UNDANTAG FRÅN GARANTIERNA

INGET I DESSA VILLKOR SKA PÅVERKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER  SOM DU ENLIGT AVTAL INTE KAN SAMTYCKA TILL ATT ÄNDRA ELLER AVSTÅ FRÅN, OCH SOM DU ENLIGT LAG ALLTID ÄR BERÄTTIGAD TILL SOM KONSUMENT. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG FORM OCH VI GER DIG INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM DEM. I SYNNERHET GÖR VI INGA UTFÄSTELSER OCH GARANTERAR INTE FÖR DIG ATT:

 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA BEHOV,
 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA UTAN STÖRNINGAR, SKE I RÄTT TID, VARA SÄKER ELLER FELFRI,
 • INFORMATION SOM DU FÅR SOM RESULTAT AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG OCH
 • DRIFT- ELLER FUNKTIONSFEL I PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

INGA VILLKOR, GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR (INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR I FRÅGA OM NÖJAKTIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR AVSETT ÄNDAMÅL ELLER ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING) GÄLLER FÖR TJÄNSTERNA, FÖRSÅVITT INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN. VI KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN VARSEL AV AFFÄRSMÄSSIGA ELLER OPERATIVA SKÄL ÄNDRA, TILLFÄLLIGT AVBRYTA, ÅTERTA ELLER BEGRÄNSA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR HELA ELLER EN DEL AV VÅR PLATTFORM

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

INGET I DESSA VILLKOR SKA UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM INTE GÅR ATT UNDVIKA ELLER BEGRÄNSA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DETTA INNEFATTAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV VÅR ELLER VÅRA MEDARBETARES, OMBUDS ELLER UNDERLEVERANTÖRERS VÅRDSLÖSHET ELLER AV BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIGA FÖRVRÄNGNINGAR.

MED FÖRBEHÅLL FÖR STYCKET OVAN HAR VI INGET ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR:

∙ (I) (DIREKT ELLER INDIREKT) UTEBLIVNA VINSTER, (II) FÖRLUST AV GOODWILL, (III) UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, (IV) FÖRLUST AV DATA ELLER (V) INDIREKTA ELLER FÖLJDFÖRLUSTER. EVENTUELLA ANDRA FÖRLUSTER BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL TIKTOK UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA.

∙ EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU ÅDRAR DIG PÅ GRUND AV:

 • ATT DU HAR FÖRLITAT DIG PÅ ATT ANNONSER ÄR KOMPLETTA, KORREKTA ELLER FÖREKOMMER, ELLER SOM RESULTAT AV NÅGON RELATION ELLER TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON ANNONSÖR ELLER SPONSOR VARS ANNONSER VISAS I TJÄNSTEN,
 • ÄNDRINGAR VI KANSKE GÖR I TJÄNSTERNA ELLER FÖR ATT VI PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT SLUTAR TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA (ELLER NÅGON FUNKTION I TJÄNSTERNA),
 • BORTTAGANDE ELLER KORRUPTION AV INNEHÅLL ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA INNEHÅLL OCH ANDRA KOMMUNIKATIONSDATA SOM UPPRÄTTHÅLLS ELLER SKICKAS AV DIG ELLER GENOM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA,
 • NÅGON ANNAN ANVÄNDARES HANDLINGAR ELLER BETEENDE,
 • ATT DU HAR UNDERLÅTIT ATT MEDDELA OSS KORREKT KONTOINFORMATION,
 • ELLER ATT DU UNDERLÅTER ATT HÅLLA DITT LÖSENORD ELLER DINA KONTOUPPGIFTER SÄKRA OCH HEMLIGA.

MÄRK ATT VI BARA TILLHANDAHÅLLER VÅR PLATTFORM FÖR HUSHÅLL OCH PRIVAT BRUK. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA PLATTFORMEN FÖR KOMMERSIELLA ELLER AFFÄRSMÄSSIGA ÄNDAMÅL OCH VI ÄR INTE SKYLDIGA ATT ERSÄTTA DIG FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRER, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ANSEENDE, STÖRNINGAR I AFFÄRER ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER.

OM DEFEKT DIGITALT INNEHÅLL SOM VI HAR MEDDELAT SKADAR EN ENHET ELLER DIGITALT INNEHÅLL SOM TILLHÖR DIG OCH DETTA BEROR PÅ ATT VI HAR UNDERLÅTIT ATT UTÖVA RIMLIG OMSORG OCH RIMLIGA FÄRDIGHETER, SÅ KOMMER VI ANTINGEN ATT REPARERA SKADAN ELLER BETALA EN ERSÄTTNING. VI ANSVARAR ÄNDÅ INTE FÖR SKADOR SOM DU KUNDE HA UNDVIKIT GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT ANVÄNDA EN UPPDATERING SOM DU BLEV ERBJUDEN UTAN KOSTNAD, ELLER FÖR SKADOR SOM BERODDE PÅ ATT DU INTE KORREKT FÖLJDE INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA ELLER INTE ANVÄNDE DE MINSTA SYSTEMKRAVEN SOM VI HAR ANGETT.

DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GENTEMOT DIG GÄLLER OAVSETT OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE ELLER BORDE HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDAN FÖRLUST UPPSTÅR.

DU ANSVARAR FÖR EVENTUELLA MOBILAVGIFTER SOM KAN GÄLLA FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST, INKLUSIVE SMS- OCH DATAAVGIFTER. OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR STORA DESSA KOSTNADER ÄR, SÅ SKA DU FRÅGA DIN TJÄNSTELEVERANTÖR INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN.

I DEN MÅN SOM LAGEN MAXIMALT TILLÅTER ÄR TVISTER DU EVENTUELLT HAR MED TREDJE PART SOM FÖLJD AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, INKLUSIVE TILL EXEMPEL OCH UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON OPERATÖR, COPYRIGHTINNEHAVARE ELLER ANNAN ANVÄNDARE, DIREKT MELLAN DIG OCH DEN TREDJE PARTEN OCH DU FRISKRIVER OSS OCH VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG FRÅN OCH MOT ALLA SLAGS KÄNDA ELLER OKÄNDA ANSPRÅK, KRAV OCH SKADESTÅND (FAKTISKA ELLER PÅFÖLJANDE) SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL SÅDANA TVISTER.

11. Övriga villkor

a. Tillämplig lag och jurisdiktion. Med förbehåll för Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt regleras dessa villkor, deras innehåll och utformning, av lagarna i Indien. Eventuella tvister som uppstår som följd av eller i samband med dessa villkor, inklusive eventuella frågor om villkorens existens, giltighet eller uppsägning, ska hänvisas och slutligen lösas genom skiljedom enligt bestämmelserna i The Arbitration and Conciliation Act 1996 och eventuella periodiska ändringar. Skiljeförfarandet ska äga rum i Delhi.

Skiljedomstolen ska ha tre (3) skiljedomare. Skiljeförfarandets språk ska vara engelska.

b. Öppen källkod. Plattformen innehåller viss programvara med öppen källkod. Varje del av programvaran med öppen källkod omfattas av sina egna tillämpliga licensvillkor, som du hittar i vår policy om öppen källkod.

Hela avtalet. Dessa villkor (inklusive de ytterligare villkoren nedan) utgör hela det juridiska avtalet mellan dig och TikTok, som reglerar din användning av tjänsterna och ersätter helt eventuella tidigare avtal mellan dig och TikTok avseende tjänsterna.

d. Länkar. Du får länka till din startsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får inte länka på ett sätt som låter förstå att det förekommer något slags förbindelse, godkännande eller stöd från vår sida där inget sådant finns. Du får inte upprätta en länk till våra tjänster i någon webbplats som du inte äger. Webbplatsen som du länkar till ska på alla sätt efterleva innehållsstandarderna som anges ovan i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster”. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel återta länkningstillståndet.

e. Åldersgräns. Tjänsterna är enbart för personer som är 13 år eller äldre (med ytterligare gränser som anges i Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt). Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du är äldre än den ålder som här anges. Om vi blir medvetna om att tjänsterna används av någon som är yngre än den relevanta åldern enligt ovan kommer vi att avsluta den användarens konto.

f. Inget avstående. Vår underlåtenhet att åberopa eller genomföra någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som att vi avstår från någon bestämmelse eller rättighet.

g. Säkerhet. Vi garanterar inte att våra tjänster kommer att vara säkra eller fria från buggar eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din IT, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till våra tjänster. Du bör använda ditt eget virusprogram.

h. Avskiljbarhet. Om en domstol med domsrätt i frågan förklarar att en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig ska bestämmelsen tas bort från villkoren utan att det påverkar resten av villkoren, och de resterande bestämmelserna i villkoren ska fortsätta att vara i kraft och verkställbara.

Klagomålsinstans i Indien

Om någon som använder vår produkt har efterlevnads- eller andra problem kan personen klaga genom att skicka e-post till adressen nedan. Klagomålet ska ange: (i) relevant kontoinnehavares användarnamn, (ii) det specifika innehållet eller videon som är upphov till problemet och (iii) orsaken eller orsakerna till begäran om borttagande.

I enlighet med Information Technology Act 2000 och dess regler finns kontaktuppgifterna till klagomålsinstansen nedan:

Anuj Bhatia

E-post: grievance.officer@tiktok.com

Alternativt kan du även rapportera stötande innehåll genom att använda funktionen för att rapportera innehåll i appen.

Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt

Indien. Följande ytterligare villkor gäller om du använder våra tjänster i Indien. I händelse av konflikt mellan följande ytterligare villkor och bestämmelserna i huvudtexten för dessa villkor, gäller följande villkor.

 • Godkännande av villkoren. Genom att samtycka till dessa villkor och genom att få tillgång till och använda våra tjänster, bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor och ger ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor och vår integritetspolicy och våra communityriktlinjer.
 • Din tillgång till och användning av våra tjänster. Du får inte använda tjänsterna till att ladda upp, överföra, distribuera, lagra eller på annat sätt (inklusive för att skapa och/eller strömma innehåll) göra användarinnehåll tillgängligt om innehållet:
 • är obscent, pornografiskt eller av pedofil natur,
 • berör eller uppmuntrar till penningtvätt eller hasardspel eller någon annan aktivitet som på något sätt är olaglig,
 • på något sätt skadar minderåriga,
 • bedrar eller vilseleder mottagaren om meddelandenas ursprung eller meddelar information som är grovt anstötligt eller hotande till sin natur eller
 • utgör ett hot mot Indiens enhet, integritet, försvar, säkerhet eller självständighet, landets vänskapliga relationer till främmande makt eller allmänna ordning eller utlöser uppvigling, som leder till ett påtagligt brott eller förhindrar utredning av ett brott eller utgör en skymf mot någon annan nation.
 • Användargenererat innehåll Härmed avstår du oåterkalleligt från att invända eller göra andra anspråk inför myndighet, inklusive copyrightmyndighet, i samband med de rättigheter som beviljas och licensieras till oss enligt dessa villkor, inklusive eventuella rättigheter enligt bestämmelserna i avsnitt 30A i (indiska) Copyright Act 1957 eller annan tillämplig lag. Du beviljar avståendet ovan till TikTok och alla våra koncernbolag, närstående bolag och efterträdare i fråga om ägande och intressen, oavsett om de existerar nu eller i framtiden.
 • Ersättning. Om du behöver betala ersättning till oss enligt dessa villkor eller något domstolsbeslut ska du inhämta alla nödvändiga godkännanden och samtycken från tillsynsmyndigheter för att betala dessa belopp till oss.

 


Servicevillkor

(om du som användare är bosatt i USA, EES, Schweiz eller Indien)

Senast uppdaterad: februari 2020

 

Allmänna villkor – Alla användare

1. Din relation till oss

Välkommen till TikTok (”plattformen”) som tillhandahålls av TikTok Pte. Ltd. eller något av dess närstående bolag (”TikTok”, ”vi” eller ”oss”).

Du läser servicevillkoren (”villkoren”), som reglerar relationen och utgör ett avtal mellan dig och oss och anger de allmänna villkor som gäller för din åtkomst till och användning av plattformen och våra relaterade webbplatser, tjänster, appar, produkter och innehåll (gemensamt kallade för ”tjänsterna”). Våra tjänster tillhandahålls för privat, icke-kommersiellt bruk. I dessa villkor avser ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig, som användare av tjänsterna.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Ta dig tid att läsa dem noggrant.

2. Godkännande av villkoren

Genom att gå in på eller använda våra tjänster bekräftar du att du kan ingå ett juridiskt bindande kontrakt med TikTok, att du godkänner dessa villkor och samtycker till att följa dem. Din tillgång till och användning av våra tjänster omfattas även av vår integritetspolicy och våra communityriktlinjer. Villkoren i dem hittar du direkt på plattformen eller, om plattformen är tillgänglig för nedladdning, i din mobilenhets appbutik, och de ingår häri genom hänvisning. Genom att använda tjänsterna samtycker du till villkoren i integritetspolicyn.

Om du går in på eller använder tjänsterna i en jurisdiktion där det finns separata ytterligare villkor, samtycker du härmed till de ytterligare villkor som gäller för användare i varje jurisdiktion, enligt vad som beskrivs nedan, och i händelse av en motstridighet mellan bestämmelserna i Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt som är relevanta för den jurisdiktion där du använder tjänsterna och resten av dessa villkor, ersätter och reglerar Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt dessa. Om du inte godkänner dessa villkor ska du sluta gå in på eller använda tjänsterna.

Om du går in på eller använder tjänsterna å ett företags eller en enhets vägnar (a) innefattar ”du/dig” och ”din/ditt/dina” dig och företaget eller enheten i fråga, (b) framhåller och garanterar du att du är en auktoriserad representant för företaget eller enheten och att du har behörighet att binda enheten till dessa villkor och du samtycker till dessa villkor å enhetens vägnar och (c) bär ditt företag eller din enhet juridiskt och ekonomiskt ansvar för att du går in på eller använder tjänsterna samt för att andra som är kopplade till din enhet, inklusive eventuella medarbetare, ombud eller leverantörer, går in på eller använder ditt konto.

Du kan godkänna villkoren genom att få tillgång till eller använda våra tjänster. Du förstår och samtycker till att vi kommer att anse att din tillgång till eller användning av tjänsterna utgör ett godkännande av villkoren från tidpunkten för tillgången eller användningen.

Du bör skriva ut eller spara en lokal kopia av villkoren.

3. Ändringar i villkoren

Vi ändrar dessa villkor ibland, till exempel när vi uppdaterar funktioner i våra tjänster, när vi kombinerar flera appar eller tjänster som drivs av oss eller våra närstående bolag i en enda kombinerad tjänst eller app eller om det förekommer lagstadgade ändringar. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga försök att meddela alla användare om väsentliga ändringar i dessa villkor, till exempel genom ett meddelande på plattformen, men du bör ändå regelbundet ta en titt på villkoren för att se om det har förekommit sådana ändringar. Vi uppdaterar även datumet ”Senast uppdaterad” överst i dessa villkor. Det anger det datum då villkoren började gälla. Din fortsatta tillgång till och användning av tjänsterna efter datumet för de nya villkoren innebär att du godkänner dessa nya villkor. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du sluta gå in på eller använda tjänsterna.

4. Ditt konto hos oss

Du behöver skapa ett konto hos oss för att få tillgång till eller använda vissa av våra tjänster. Du måste ge korrekta och aktuella uppgifter när du skapar kontot.  Det är viktigt att du upprätthåller och genast uppdaterar uppgifterna och eventuell annan information du ger oss för att informationen ska vara aktuell och fullständig.

Det är viktigt att då håller lösenordet till konto hemligt och att du inte ger det till någon tredje part. Om du vet eller misstänker att någon tredje part känner till ditt lösenord eller har gått in på ditt konto ska du meddela oss omedelbart på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback.

Du samtycker till att du ensam ansvarar (gentemot oss och andra) för aktiviteten på ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst inaktivera ditt användarkonto, inklusive om du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om det förekommer aktiviteter på ditt konto som vi efter vårt eget gottfinnande anser kunna vara skadliga för eller försämra tjänsterna eller göra intrång på eller bryta mot någon tredje parts rättigheter eller bryta mot gällande lagar eller bestämmelser.

Om du inte vill använda våra tjänster igen och vill att ditt konto ska tas bort ska du kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback. Vi ger dig mer hjälp och råd om processen. Om du väljer att ta bort kontot kan du inte återaktivera det eller hämta något innehåll eller någon information som du har lagt till.

5. Din tillgång till och användning av tjänsterna

Dessa villkor och alla gällande lagar och bestämmelser gäller för din tillgång till och användning av tjänsterna.  Du får inte:

 • gå in på eller använda tjänsterna om du inte är helt kapabel och har juridisk behörighet att samtycka till dessa villkor,
 • utan tillstånd kopiera ändra, justera, översätta, omvända, nedmontera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller något innehåll i dem, inklusive filer, tabeller eller dokumentation (eller någon del av dessa) eller fastställa eller försöka fastställa eventuella källkoder, algoritmer, metoder eller teknik som ingår i tjänsterna eller eventuellt härledda verk från dem,
 • helt eller delvis distribuera, licensiera, överföra eller sälja någon av tjänsterna eller några verk som har härletts från dem,
 • marknadsföra, hyra ut eller leasa tjänsterna mot en avgift eller använda tjänsterna till att annonsera eller försöka värva kunder kommersiellt,
 • utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd använda tjänsterna för kommersiella eller otillåtna ändamål, inklusive till att kommunicera eller underlätta kommersiell annonsering eller försök att värva kunder eller att skicka skräppost,
 • ingripa i eller försöka ingripa i hur tjänsterna fungerar, störa vår webbplats eller några nätverk som är kopplade till tjänsterna, eller på något sätt kringgå åtgärder som vi kan använda till att förhindra eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • inkorporera plattformen eller någon del av den i något annat program eller någon annan produkt. I så fall förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande vägra tillhandahålla någon tjänst, avsluta konton eller begränsa tillgången till tjänsterna,
 • använda automatiska skript för att samla in information från eller på något annat sätt interagera med tjänsterna,
 • imitera någon person eller felaktigt ange eller på annat sätt vanställa information om din identitet eller koppling till en annan person eller enhet, inklusive att ge intryck av att något av det material som du laddar upp, publicerar, överför, distribuerar eller gör tillgängligt på annat sätt kommer från tjänsterna,
 • skrämma eller trakassera andra eller främja sexuellt explicit material, våld eller diskriminering på bas av ras, kön, religion, medborgarskap, handikapp, sexuell läggning eller ålder,
 • använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan tillstånd från TikTok, eller skapa en falsk identitet i tjänsterna,
 • använda tjänsterna på ett sätt som kan ge upphov till en intressekonflikt eller som kan underminera syftet med tjänsterna, till exempel byta omdömen med andra användare eller skriva eller be om falska omdömen,
 • använda tjänsterna till att ladda upp, överföra, distribuera, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra: filer som innehåller virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material eller material som kan orsaka teknisk skada; oombedd eller otillåten marknadsföring, värvning av kunder, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra förbjudna slags försök till att locka kunder; en tredje parts privata information, inklusive adresser, telefonnummer, e-postadresser, siffror och funktioner i personliga id-handlingar (t.ex. sjukförsäkringsnummer, passnummer) eller kreditkortsnummer; material som inkräktar eller kan inkräkta på annans copyright, varumärken eller andra immateriella rättigheter; material som är ärekränkande, obscent, stötande, pornografiskt, hatiskt eller provocerande; material som utgör, uppmuntrar till eller ger instruktioner för brott, farliga aktiviteter eller självskadebeteende; material som med avsikt är avsett att provocera eller vara bortstötande, särskilt trollbeteende och mobbning, eller är avsett att trakassera, skada, skrämma, bekymra, besvära eller uppröra andra; material som innehåller något slags hot, inklusive hot om fysiskt våld; material som är rasistiskt eller diskriminerande, inklusive diskriminering på bas av någons ras, religion, ålder, kön, funktionshinder eller sexualitet,
 • svar, reaktioner, kommentarer, åsikter, analys eller rekommendationer som du inte har korrekt tillstånd för eller som du på annat sätt inte är behörig att ge eller
 • material som efter TikToks eget gottfinnande är anstötligt eller som begränsar eller hindrar en annan persons användning av tjänsterna eller som kan utsätta TikTok, tjänsterna eller dess användare för något slags skada eller skadeståndsansvar.

Förutom det som anges ovan ska din tillgång och användning av tjänsterna alltid följa våra communityriktlinjer.

Vi förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan varsel ta bort eller inaktivera tillgången till innehåll efter vårt eget gottfinnande, oavsett skäl, eller utan angivet skäl. Vissa av skälen till att vi kan ta bort eller inaktivera tillgången till innehåll kan innefatta att vi anser att innehållet är anstötligt, bryter mot dessa villkor eller våra communityriktlinjer eller på annat sätt är skadligt för tjänsterna eller våra användare. Våra automatiska system analyserar ditt innehåll för att tillhandahålla relevanta produktfunktioner just för dig, till exempel anpassade sökresultat, skräddarsydd marknadsföring och spårning av skräppost och skadlig programvara. Analysen äger rum när innehållet skickas, mottas och lagras.

6. Immateriella rättigheter

Vi respekterar immateriella rättigheter och ber att även du gör det. Som villkor för att du ska få tillgång till och använda tjänsterna samtycker du till att inte använda tjänsterna till att göra intrång på någon annans immateriella rättigheter. Vi förbehåller vi oss rätten att med eller utan varsel och när som helst samt efter vårt eget gottfinnande blockera tillgången till och/eller stänga konton för användare som bryter mot eller som anklagas för att ha gjort intrång på copyright eller andra immateriella rättigheter.

7. Innehåll

A. TikTok-innehåll

På samma sätt som mellan dig och TikTok äger eller licensierar TikTok allt innehåll, all programvara, alla bilder, all text, all grafik, alla illustrationer och logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, all copyright, alla fotografier, allt ljud, alla videor, all musik på tjänsterna samt utseendet och ”känslan” för tjänsterna, samt alla immateriella rättigheter i samband med dem (”TikTok-innehållet”), och det är underförstått att du eller dina licensgivare äger eventuellt användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som du laddar upp på eller överför via tjänsterna. Det är strikt förbjudet att använda TikTok-innehåll eller material i tjänsterna för ändamål som inte är uttryckligen godkända i dessa villkor. Du får inte ladda ned, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja sådant innehåll för något som helst ändamål utan vårt eller, om så är tillämpligt, våra licensgivares skriftliga förhandstillstånd. Vi och våra licensgivare förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i och för deras innehåll.

Du bekräftar och samtycker till att vi kan generera intäkter, öka goodwill eller på annat sätt öka vårt värde från ditt användande av tjänsterna, inklusive, som exempel och utan begränsning, genom försäljning av annonser, sponsring, kampanjer, användardata och gåvor (som definieras och förklaras ytterligare i policyn om virtuella objekt), och att du inte har någon som helst rätt att ta del av sådana intäkter, sådan goodwill eller sådant värde förutom enligt vad vi specifikt har tillåtit i dessa villkor eller i något annat avtal du ingår med oss. Du bekräftar dessutom att du, förutom enligt vad vi specifikt har tillåtit i dessa villkor eller i något annat avtal du ingår med oss, (i) inte har någon rätt att få någon inkomst eller annan ersättning från något användarinnehåll (som definieras nedan) eller din användning av något musikaliskt verk, några ljudinspelningar eller audiovisuella klipp som du får tillgång till i eller via tjänsterna, inklusive i något användarinnehåll som du skapat samt att (ii) det är förbjudet för dig att använda några rättigheter att få ut ett penningvärde eller någon ersättning ur något användarinnehåll i tjänsterna eller i någon tredje parts tjänst (t.ex. kan du inte göra anspråk på penningvärde för användarinnehåll som har laddats upp på en social medieplattform som YouTube).

Med förbehåll för de allmänna villkoren i dessa villkor får du härmed en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att få tillgång till och använda tjänsterna, inklusive att ladda ned plattformen på en tillåten enhet, och att få tillgång till TikTok-innehåll enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk genom din användning av tjänsterna och enbart i enlighet med dessa villkor. TikTok förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har överlåtits häri för tjänsterna och TikTok-innehållet. Du bekräftar och samtycker till att TikTok får säga upp denna licens när som helst, oavsett av vilket eller inget angivet skäl.

INGA RÄTTIGHETER LICENSIERAS I FRÅGA OM LJUDINSPELNINGAR ELLER MUSIKALISKA VERK SOM INGÅR I DEM SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL FRÅN ELLER VIA TJÄNSTERNA.

Du bekräftar och samtycker till att när du visar innehåll som andra tillhandahåller i tjänsterna, så gör du det på egen risk. Innehållet i våra tjänster tillhandahålls enbart för allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du kan förlita dig på. Du ska be om råd av någon yrkeskunnig eller specialist innan du vidtar eller underlåter att vidta någon åtgärd baserat på innehållet i våra tjänster.

Vi gör eller ger inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier för att något TikTok-innehåll (inklusive användarinnehåll) är korrekt, komplett eller uppdaterat. Om våra tjänster innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter är dessa länkar till enbart för information. Vi har ingen kontroll över innehållet på eller i dessa webbplatser eller resurser. Dessa länkar ska inte tolkas som ett godkännande från oss i fråga om de länkade webbplatserna eller den information du kanske får från dem. Du bekräftar att vi inte är skyldiga att sålla, övervaka, granska eller redigera något innehåll som du eller andra användare publicerar i tjänsterna (inklusive användarinnehåll).

B. Användargenererat innehåll

De som använder tjänsterna kan få tillstånd att ladda upp, publicera eller överföra (till exempel genom att strömma) eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll via tjänsterna, inklusive bland annat text, fotografier, användarvideor, ljudinspelningar och musikaliska verk som ingår i dem, inklusive videor som innehåller lokalt lagrade ljudinspelningar från ditt personliga musikbibliotek och ljud i omgivningen (”användarinnehåll”). De som använder tjänsterna även kan extrahera allt eller någon del av användarinnehåll som har skapats av en annan användare, i syfte att producera ytterligare användarinnehåll, inklusive gemensamt användarinnehåll med andra användare, som kombinerar och blandas med användarinnehåll som fler än en användare har genererat. De som använder tjänsterna kan även lägga över musik, grafik, dekaler, virtuella objekt (som definieras och förklaras ytterligare i ”policyn om virtuella objekt“) och andra element som TikTok tillhandahåller (”TikTok-element”) i detta användarinnehåll och att överföra detta användarinnehåll via tjänsterna. Informationen och materialen i användarinnehållet som innefattar TikTok-element har inte verifierats eller godkänts av oss. Åsikter som uttrycks av andra användare av tjänsterna (inklusive genom att använda virtuella gåvor) representerar inte våra åsikter eller värden.

När du får tillgång till eller använder en funktion som ger möjlighet att ladda upp eller överföra användarinnehåll via tjänsterna (inklusive via vissa tredje parters sociala medieplattformar som Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) eller att kontakta andra som använder tjänsterna, ska du följa standarderna som anges i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster ovan”. Du kan även välja att ladda upp eller överföra ditt användarinnehåll, inklusive användarinnehåll som innefattar TikTok-element, på webbplatser som drivs av tredje parter. Om du väljer att göra det,  så måste du följa deras riktlinjer för innehållet samt standarderna som anges ovan i avsnittet ”Din tillgång till och användning av våra tjänster”.

Du garanterar att sådana eventuella bidrag följer de standarderna, och du blir ansvarig gentemot oss och kommer att ersätta oss för eventuella brott mot den garantin. Det innebär att du ansvarar för eventuella förluster eller skador som vi drabbas av som följd av att du bryter mot den garantin.

Allt användarinnehåll anses vara offentligt och icke-patentskyddat. Du får inte publicera användarinnehåll i eller via tjänsterna eller skicka oss något användarinnehåll som du anser vara hemligt eller patentskyddat. När du skickar användarinnehåll via tjänsterna samtycker du till och ger en utfästelse om att du äger det användarinnehållet eller att du har fått alla nödvändiga tillstånd, godkännanden eller auktorisation av ägaren till någon del av innehållet i fråga om att skicka in det till tjänsterna, att överföra det från tjänsterna till någon annan tredje parts plattform och/eller börja använda något innehåll från tredje part.

Om du bara äger rättigheterna i och till en ljudinspelning men inte till de underliggande musikaliska verken som ingår i en sådan ljudinspelning får du inte publicera sådana ljudinspelningar i tjänsterna, försåvitt du inte har fått alla tillstånd  godkännanden eller auktorisation av ägaren till någon del av innehållet i fråga om att skicka in det till tjänsterna.

Du eller den som äger ditt användarinnehåll fortfarande copyrighten i användarinnehållet du skickar till oss, men genom att skicka användarinnehållet via tjänsterna beviljar du härmed oss en ovillkorlig oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, helt överförbar, ständig världsomfattande licens att använda, ändra, anpassa, reproducera, göra härledda verk av, publicera och/eller överföra och/eller distribuera samt att tillåta att andra som använder tjänsterna och andra tredje parter visar, får tillgång till, använder, laddar ned, ändrar, anpassar, reproducerar, gör härledda verk av, publicerar och/eller överför ditt användarinnehåll i format och på plattformar som är kända nu eller som uppfinns i framtiden.

Dessutom ger du oss en royaltyfri licens att använda ditt användarnamn, din bild, din röst och en avbild av dig för att identifiera dig som källa till ditt användarinnehåll.

För att undvika eventuella tvivel innefattar rättigheterna som beviljas i föregående stycken i detta avsnitt bland annat rätten att reproducera ljudinspelningar (och att göra mekaniska reproduktioner av de musikaliska verk som ingår i sådana ljudinspelningar) och att spela upp och kommunicera ljudinspelningarna (och de musikaliska verken i dem) offentligt, på royaltyfri basis. Det innebär att du ger oss rätt att använda ditt användarinnehåll utan att behöva betala royalty till någon tredje part, inklusive, bland annat, någon som äger copyright till en ljudinspelning (t.ex. ett skivbolag), någon som äger copyright till ett musikaliskt verk (t.ex. en musikförläggare), en organisation som värnar om artisters rättigheter (t.ex. ASCAP, BMI, SESAC osv.) (en ”PRO”, [=Performing Rights Organisation], ett ljudinspelnings-PRO (t.ex. SoundExchange), eventuella fackföreningar eller skrån samt tekniker, producenter eller andra royaltydeltagare som är inblandade i skapandet av användarinnehåll.

Specifika regler för musikaliska verk och för inspelningsartister. Om du är kompositör eller upphovsman till ett musikaliskt verk och tillhör en PRO ska du meddela din PRO om den royaltyfria licens till ditt användarinnehåll som du beviljar oss genom dessa villkor. Du ansvarar själv för att se till att du följer PRO:s tillämpliga rapporteringsskyldigheter. Om du har överlåtit dina rättigheter till en musikförläggare måste du får tillstånd av denne för att kunna bevilja royaltyfri(a) licens(er) till ditt användarinnehåll enligt dessa villkor, alternativt be att musikförläggaren samtycker till dessa villkor med oss. Det faktum att du är upphovsman till ett musikaliskt verk (t.ex. att du skrev en låt) innebär inte automatiskt att du har rätt att ge och licenserna som anges i dessa villkor. Om du är inspelningsartist med kontrakt från ett skivbolag ansvarar du själv för att se till att du använder tjänsterna på ett sätt som efterlever eventuella kontraktsmässiga skyldigheter du har gentemot skivbolaget, inklusive om du skapar nya inspelningar via tjänsterna som skivbolaget kan göra anspråk på.

Through-To-The-Audience-rättigheter (ända till publiken). Alla rättigheter till ditt användarinnehåll som anges i dessa villkor tillhandahålls på enligt principen  through-to-the-audience, vilket innebär att de som äger eller driver tredjepartstjänster inte har något separat ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för användarinnehåll som via tjänsterna har publicerats eller använts på en sådan tredjepartstjänst 

Avstående från rättigheter till användarinnehåll. När du publicerar användarinnehåll på eller via tjänsterna avsäger du dig dina rättigheter att på förhand inspektera eller godkänna eventuellt marknadsförings- eller kampanjmaterial i samband med sådant användarinnehåll. Du kan även avstå från vissa eller alla rättigheter i fråga om integritet, publicitet eller andra liknande rättigheter i samband med ditt användarinnehåll eller en del av det. I den mån moraliska rättigheter inte är överförbara eller överlåtbara avstår du härmed från och samtycker till att aldrig göra anspråk på någon eller alla moraliska rättigheter eller att stöda, upprätthålla eller tillåta åtgärder baserade på moraliska rättigheter som du kan ha i samband med något användarinnehåll som du publicerar i eller via tjänsterna.

Under vissa omständigheter har vi även rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att något användarinnehåll som du har publicerat eller laddat upp i våra tjänster utgör ett brott mot vederbörandes immateriella rättigheter eller rätt till privatliv.

Vi eller auktoriserade tredje parter förbehåller oss rätt att klippa, skära ned, redigera eller vägra publicera ditt innehåll, helt efter vårt eller deras eget gottfinnande. Vi har rätt att ta bort, förvägra eller blockera inlägg du gör i våra tjänster om vi anser att inlägget inte följer innehållsstandarderna i avsnittet Din tillgång till och användning av våra tjänster ovan. Dessutom har vi rätt, men ingen skyldighet, att efter vårt eget gottfinnande ta bort, förvägra eller blockera användarinnehåll (i) som enligt vår mening bryter mot dessa villkor eller (ii) som reaktion på klagomål från andra användare eller tredje parter, med eller utan varsel och utan att vara skyldiga att ersätta dig för detta. Därför rekommenderar vi att du sparar kopior av användarinnehåll som du publicerar i tjänsterna på din eller dina personliga enhet eller enheter, för den möjlighet att du vill säkerställa permanent tillgång till kopior av användarinnehållet. Vi garanterar inte att något användarinnehåll är korrekt, fullständigt, lämpligt eller håller viss kvalitet och ansvarar under inga som helst omständigheter för något som helst användarinnehåll.

Du har kontroll över om ditt användarinnehåll görs offentligt tillgängligt i tjänsterna för alla dem som använder tjänsterna, eller enbart för dem som du godkänt. För att begränsa tillgången till ditt användarinnehåll bör du välja integritetsinställningarna som är tillgängliga i plattformen.

Vi åtar oss inget ansvar i fråga om innehåll som skickas in av användarna och som publiceras av oss eller av auktoriserade tredje parter.

Om du hittar olämpligt innehåll som bryter mot våra communityriktlinjer eller har andra problem du vill ta upp ska du skicka en rapport till oss.

TikTok vidtar rimliga åtgärder för att snabbt ta bort inkräktande material från tjänsterna om vi blir medvetna om det. TikTok har som policy att under lämpliga omständigheter och efter sitt eget gottfinnande inaktivera eller stänga konton för användare av tjänsterna som upprepade gånger gör intrång på andras copyright eller immateriella rättigheter.

Även om vår personal hela tiden arbetar på att utveckla och utvärdera våra egna produktidéer och funktioner är vi stolta över att vi noga beaktar intressen, feedback, kommentarer och förslag som vi får från vårt användarcommunity. Om du väljer att bidra genom att skicka oss eller våra medarbetare idéer för produkter, tjänster, funktioner, ändringar, förbättringar, innehåll, vidareutveckling, teknik, innehållserbjudanden (till exempel, ljud, visuella spel eller annat slags innehåll), kampanjer, strategier eller namn på produkter/funktioner eller relaterad dokumentation, konst, datakod, diagram eller annat material (kallas gemensamt ”feedback”), gäller följande villkor, oavsett vad som eventuellt anges i den medföljande dokumentationen, så att vi kan undvika framtida missförstånd. Därför samtycker du till följande om du skickar feedback till oss:

i. TikTok har ingen skyldighet att granska, beakta eller genomföra din feedback eller att av någon anledningen skicka tillbaka någon del av eller all din feedback,

ii. du ger feedback på en offentlig basis och vi har ingen skyldighet att hålla någon feedback som du skickat in hemlig eller att undvika att använda eller publicera den på något sätt och

iii. du ger oss oåterkalleligt ett ständigt och obegränsat världsomspännande tillstånd att reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, ändra, offentligt visa (inklusive på through-to-the-audience-basis), kommunicera till allmänheten, tillgängliggöra, visa offentligt och på annat sätt använda din feedback och härledningar av den, för vilket som helst ändamål och utan begränsning, gratis och utan att på något sätt ge dig erkänsla för det, inklusive genom att göra, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och marknadsföra kommersiella produkter och tjänster där din feedback ingår eller har konkretiserats, helt eller delvis och i ursprunglig form eller med ändringar.

8. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla TikTok, dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, medarbetare, ombud och rådgivare skadeslösa från och mot anspråk, ersättningsskyldigheter, kostnader och utgifter, inklusive bland annat advokatkostnader och -utgifter, som uppstår till följd av att du eller någon som använder ditt konto har brutit mot dessa villkor, eller som uppstår på grund av att du har brutit mot dina skyldigheter, utfästelser eller garantier enligt villkoren.

9. UNDANTAG FRÅN GARANTIERNA

INGET I DESSA VILLKOR SKA PÅVERKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER  SOM DU INTE KAN SAMTYCKA TILL ATT ÄNDRA ELLER AVSTÅ FRÅN I KONTRAKT OCH SOM DU ENLIGT LAG ALLTID ÄR BERÄTTIGAD TILL SOM KONSUMENT. 

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG FORM OCH VI GER DIG INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM DEM. I SYNNERHET GÖR VI INGA UTFÄSTELSER OCH GARANTERAR INTE FÖR DIG ATT:

 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA BEHOV,
 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA UTAN STÖRNINGAR, SKE I RÄTT TID, VARA SÄKER ELLER FELFRI, 
 • INFORMATION SOM DU FÅR SOM ETT RESULTAT AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG OCH
 • DRIFT- ELLER FUNKTIONSFEL I NÅGON PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

INGA VILLKOR, GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR (INKLUSIVE EVENTUELLT UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR I FRÅGA OM NÖJAKTIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR AVSETT ÄNDAMÅL ELLER ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING) GÄLLER FÖR TJÄNSTERNA, FÖRSÅVITT DET INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN. VI KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN VARSEL AV AFFÄRSMÄSSIGA ELLER OPERATIVA SKÄL ÄNDRA, TILLFÄLLIGT AVBRYTA, ÅTERTA ELLER BEGRÄNSA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR HELA ELLER EN DEL AV VÅR PLATTFORM

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

INGET I DESSA VILLKOR SKA UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM INTE GÅR ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DETTA INNEFATTAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV VÅR ELLER VÅRA MEDARBETARES, OMBUDS ELLER UNDERLEVERANTÖRERS VÅRDSLÖSHET ELLER AV BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIGA FÖRVRÄNGNINGAR.

MED FÖRBEHÅLL FÖR STYCKET OVAN HAR VI INGET ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR:

(I) (DIREKT ELLER INDIREKT) UTEBLIVNA VINSTER, (II) FÖRLUST AV GOODWILL, (III) UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, (IV) FÖRLUST AV DATA ELLER (V) INDIREKTA ELLER FÖLJDFÖRLUSTER. EVENTUELLA ANDRA FÖRLUSTER BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL TIKTOK UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA.

EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU ÅDRAR DIG PÅ GRUND AV:

 • ATT DU HAR FÖRLITAT DIG PÅ ATT ANNONSER ÄR KOMPLETTA, KORREKTA ELLER FÖREKOMMER, ELLER SOM RESULTAT AV NÅGON RELATION ELLER TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON ANNONSÖR ELLER SPONSOR VARS ANNONSER VISAS I TJÄNSTEN,
 • ÄNDRINGAR VI KANSKE GÖR I TJÄNSTERNA ELLER FÖR ATT VI PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT SLUTAR TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA (ELLER NÅGON FUNKTION I TJÄNSTERNA),
 • BORTTAGANDE ELLER KORRUPTION AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA INNEHÅLL OCH ANDRA KOMMUNIKATIONSDATA SOM UPPRÄTTHÅLLS ELLER SKICKAS AV ELLER VIA DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA,
 • ATT DU HAR UNDERLÅTIT ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT KONTOINFORMATION TILL OSS,
 • ELLER ATT DU UNDERLÅTER ATT HÅLLA DITT LÖSENORD ELLER DINA KONTOUPPGIFTER SÄKRA OCH HEMLIGA.

MÄRK ATT VI BARA TILLHANDAHÅLLER VÅR PLATTFORM FÖR HUSHÅLL OCH PRIVAT BRUK. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA PLATTFORMEN FÖR NÅGRA KOMMERSIELLA ELLER AFFÄRSMÄSSIGA ÄNDAMÅL OCH VI ÄR INTE SKYLDIGA ATT ERSÄTTA DIG FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRER, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ANSEENDE, STÖRNINGAR I AFFÄRSVERKSAMHET ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER.

OM DEFEKT DIGITALT INNEHÅLL SOM VI HAR TILLHANDAHÅLLIT SKADAR EN ENHET ELLER DIGITALT INNEHÅLL SOM TILLHÖR DIG OCH DETTA BEROR PÅ ATT VI HAR UNDERLÅTIT ATT UTÖVA RIMLIG OMSORG OCH RIMLIGA FÄRDIGHETER, SÅ KOMMER VI ANTINGEN ATT REPARERA SKADAN ELLER BETALA EN ERSÄTTNING. VI ANSVARAR ÄNDÅ INTE FÖR SKADOR SOM DU KUNDE HA UNDVIKIT GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT ANVÄNDA EN UPPDATERING SOM DU BLEV ERBJUDEN UTAN KOSTNAD, ELLER FÖR SKADOR SOM ORSAKADES AV ATT DU INTE KORREKT FÖLJDE INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA ELLER ANVÄNDE DE MINSTA SYSTEMKRAVEN SOM VI HAR ANGETT.

DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GENTEMOT DIG GÄLLER OAVSETT OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE ELLER BORDE HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN ATT NÅGON SÅDAN FÖRLUST UPPSTÅR.

DU ANSVARAR FÖR EVENTUELLA MOBILAVGIFTER SOM KAN GÄLLA FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST, INKLUSIVE SMS- OCH DATAAVGIFTER. OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR STORA DESSA KOSTNADER ÄR SKA DU FRÅGA DIN TJÄNSTELEVERANTÖR INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN.

I DEN MÅN SOM LAGEN MAXIMALT TILLÅTER ÄR EVENTUELLA TVISTER DU HAR MED NÅGON TREDJE PART SOM FÖLJD AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, INKLUSIVE TILL EXEMPEL OCH UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON OPERATÖR, COPYRIGHTINNEHAVARE ELLER ANNAN ANVÄNDARE, DIREKT MELLAN DIG OCH DEN TREDJE PARTEN, OCH DU FRISKRIVER OSS OCH VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG FRÅN OCH MOT ALLA SLAGS KÄNDA ELLER OKÄNDA ANSPRÅK, KRAV OCH SKADESTÅND (FAKTISKA ELLER PÅFÖLJANDE) SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL SÅDANA TVISTER.

11. Övriga villkor

a. Tillämplig lag och jurisdiktion. Med förbehåll för Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt regleras dessa villkor, deras innehåll och utformning, av lagarna i Singapore. Eventuella tvister som uppstår som en följd av eller i samband med dessa villkor, inklusive eventuella frågor om villkorens existens, giltighet eller uppsägning, ska hänvisas och slutligen lösas genom skiljedom som administreras av Singapore International Arbitration Centre (”SIAC”) enligt de för närvarande gällande bestämmelserna Singapore International Arbitration Centres skiljedomsregler (”SIAC-reglerna”), där dessa regler ska anses ingå i denna punkt genom hänvisning. Skiljedomsförfarandets säte ska vara Singapore. Skiljedomstolen ska ha tre (3) skiljedomare. Skiljeförfarandets språk ska vara engelska.

b. Öppen källkod. Plattformen innehåller viss programvara med öppen källkod. Varje del av programvaran med öppen källkod omfattas av sina egen tillämpliga licensvillkor som du hittar i vår policy om öppen källkod.

c. Hela avtalet. Dessa villkor (inklusive de ytterligare villkoren nedan) utgör hela det juridiska avtalet mellan dig och TikTok och reglerar din användning av tjänsterna och ersätter helt eventuella tidigare avtal mellan dig och TikTok i fråga om tjänsterna.

d. Länkar. Du får länka till din startsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får inte länka på ett sätt som låter förstå att det förekommer något slags förbindelse, godkännande eller stöd från vår sida där inget sådant finns. Du får inte upprätta en länk till våra tjänster i någon webbplats som du inte äger. Webbplatsen som du länkar till ska på alla sätt efterleva innehållsstandarderna som anges ovan i avsnittet Din tillgång till och användning av våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel återta länkningstillståndet.

e. Åldersgräns. Tjänsterna är enbart för personer som är 13 år eller äldre (med ytterligare gränser som anges i Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt). Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du är äldre än den ålder som här angetts. Om vi blir medvetna om att tjänsterna används av någon som är yngre än denna ålder kommer vi att avsluta den användarens konto.

f. Inget avstående. Vår underlåtenhet att åberopa eller genomföra någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som att vi avstår från någon bestämmelse eller rättighet.

g. Säkerhet. Vi garanterar inte att våra tjänster kommer att vara säkra eller fria från buggar eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din IT, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till våra tjänster. Du bör använda ditt eget virusprogram.

h. Avskiljbarhet. Om en domstol med domsrätt i frågan förklarar att en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig ska bestämmelsen tas bort från villkoren utan att det påverkar resten av villkoren och de resterande bestämmelserna i villkoren ska fortsätta att vara i kraft och verkställbara.

i. Frågor? Kontakta oss på: https://www.tiktok.com/legal/report/feedback

Ytterligare villkor – Appbutiker

Följande ytterligare villkor ska gälla, i den mån som tillämplig lag tillåter, då du får tillgång till plattformen med specifika enheter:

Meddelande om Apple.

 • Dessa villkor är mellan TikTok och dig. Apple är inte part i dessa villkor.
 • Licensen du härmed har beviljats är begränsad till en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att installera plattformen på Apple-enheten eller –enheterna som har tillåtits av Apple som du äger eller har kontroll över för personligt, icke-kommersiellt bruk, med förbehåll för reglerna i Apples servicevillkor för App Store.
 • Apple ansvarar inte för plattformen eller innehållet i den och har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster i förhållande till plattformen.
 • I händelse av att plattformen inte efterlever en eventuell tillämplig garanti kan du meddela Apple så betalar Apple tillbaka eventuellt pris du betalat för att köpa plattformen. I den mån som maximalt tillåts enligt tillämplig lag har Apple ingen som helst annan garantiskyldighet i fråga om plattformen.
 • Apple ansvarar inte för att hantera dina eller en tredje parts eventuella anspråk i fråga om plattformen eller att du innehar eller använder plattformen, inklusive bland annat (a) anspråk i fråga om produktansvar, (b) anspråk om att plattformen inte efterlever något tillämpligt juridiskt eller lagstadgat krav och (c) anspråk som uppstår enligt konsumentskydds- eller liknande lagstiftning.
 • I händelse av eventuella tredje parters anspråk om att plattformen eller ditt innehav eller din användning av plattformen bryter mot en sådan tredje parts immateriella rättigheter, ansvarar inte Apple för utredning, försvar, lösning eller upphävande av detta anspråk, som gäller intrång på immateriella rättigheter.
 • Du framhåller och garanterar att (a) du inte befinner dig i ett land som omfattas av embargo från amerikanska myndigheter eller som den amerikanska staten har betecknat som ett ”terroriststödjande” land och (b) du inte finns med på någon amerikansk myndighets lista över förbjudna eller begränsade parter.
 • Apple och dess dotterbolag är externa förmånstagare i fråga om dessa villkor och när du samtycker till de allmänna villkoren i dessa villkor har Apple rätt (och anses ha samtyckt till rätten) att verkställa dessa villkor gentemot dig, i sin egenskap av extern förmånstagare.
 • TikTok tillåter uttryckligen att flera användare använder plattformen via familjedelningsfunktionen eller någon annan funktion som tillhandahålls av Apple.

Windows Phone Store. Genom att ladda ned plattformen från Windows Phone Store (eller dess efterföljare) som drivs av Microsoft, Inc. eller dess närstående bolag, bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • Du kan installera och använda en kopia av plattformen på upp till fem (5) Windows Phone-aktiverade enheter som är kopplade till det Microsoft-konto du använder för att gå tillgång till Windows Phone Store. Förutom detta förbehåller vi oss rätten att tillämpa ytterligare villkor eller att debitera ytterligare avgifter.
 • Du bekräftar att Microsoft Corporation, din telefontillverkare och nätverksoperatör inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster i förhållande till plattformen.

Amazon Appstore. Genom att ladda ned plattformen från Amazon Appstore (eller dess efterföljare) som drivs av Amazon Digital Services, Inc. eller dess närstående bolag (”Amazon”), bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • villkoren i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore ska gälla för din användning av plattformen som du laddade ned från Amazon Appstore om det förekommer stridigheter mellan (a) användarvillkoren för Amazon Appstore eller andra villkor som Amazon utser som standardmässiga licensvillkor för slutanvändare av Amazon Appstore (”villkor i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore”) och (b) de andra allmänna villkoren i dessa villkor och att:
 • Amazon inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet i relation till TikToks eller din (eller någon annan användares) efterlevnad eller icke-efterlevnad i enlighet med dessa villkor eller  villkoren i licensavtalet för slutanvändare av Amazon Appstore.

Google Play.  Genom att ladda ned plattformen från Google Play (eller dess efterföljare) som drivs av Google, Inc. eller dess närstående bolag (”Google”), bekräftar och samtycker du uttryckligen till att:

 • villkoren för Google Play ska gälla för din användning av plattformen som du laddade ned från Google Play om det förekommer konflikt mellan (a) servicevillkoren för Google Play och Google Plays verksamhets- och programpolicies eller andra villkor som Google utser som standardmässiga licensvillkor för slutanvändare av Google Play (som alla gemensamt kalas för ”Google Play-villkoren”) och (b) andra bestämmelser i dessa villkor och
 • härmed bekräftar du att Google inte har något ansvar eller någon ersättningsskylighet i relation till TikToks eller din (eller någon annan användares) efterlevnad eller icke-efterlevnad i enlighet med dessa villkor eller Google Play-villkoren.

Ytterligare villkor – Jurisdiktionsspecifikt

Brasilien. Följande ytterligare villkor gäller om du använder våra tjänster i Brasiien. I händelse av konflikt mellan följande ytterligare villkor och bestämmelserna i huudexten för dessa villkor, gäller följande villkor.

 • Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa villkor, deras innhåll och utformning, regleras av lagarna i Brasilien. Vi och du avtalar att domstolarna i Brasilien ska ha exklusiv domsrätt.
 • Samtycke från förälder eller målsman. Om du är över 16 år men under 18 intygar du att du har samtycke från din förälder eller målsman för att använda tjänsterna eller för att kunna registrera dig för ett konto i tjänsterna.

Indien. Följande ytterligare villkor gäller om du använder våra tjänster i Indien. I händelse av konflikt mellan följande ytterligare villkor och bestämmelserna i huudtexten för dessa villkor, gäller följande villkor.

 • Godkännande av villkoren. Genom att samtycka till dessa villkor och genom att få tillgång till och använda våra tjänster, bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor och ger ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor och vår integritetsolicy och våra communityriktlinjer.
 • Din tillgång till och användning av våra tjänster. Du får inte använda tjänsterna till att ladda upp, överföra, distribuera, lagra eller på annat sätt (inklusive för att skapa och/eller strömma innehåll) göra användarinnehåll tillgängligt om innehållet:
 • är obscent, pornografiskt eller av pedofilnatur,
 • rör eller uppmuntrar till penningtvätt eller hasardspel eller någon annan aktivitet som på något sätt är olaglig,
 • på något sätt skadar minderåriga,
 • bedrar eller vilseleder mottagaren om ursprunget för meddelandena eller medelar information som är grovt anstötligt eller hotande till sin natur eller
 • utgör ett hot mot Indiens enhet, integritet, försvar, säkerhet eller självstänighet, landets vänskapliga relationer till främmande makt eller allmänn ordning, eller utlöser uppvigling som ldeder till påtagligt brott eller förhindrar utredningen av ett brott eller utgör en skymf mot någon annan nation.
 • Användargenererat innehåll Härmed avstår du oåterkalleligt från att invända eller göra andra anspråk inför myndighet, inklusive copyrightmyndighet, i samband med rättigheterna som beviljas och licensieras till oss enligt dessa villkor, inklusive eventuella rättigheter enligt bestämmelserna i avsnitt 30A i (indiska) Copyright Act 1957 eller annan tillämplig lag. Du beviljar ovannämnda avstående till TikTok och alla våra koncernbolag, närstående bolag och efterträdare i fråga om ägande och intressen, oavsett om de existerar nu eller i framtiden.
 • Ersättning. Om du behöver betala ersättning till oss enligt dessa villkor eller något domstolsbeslut ska du inhämta alla nödvändiga godkännanden och samtycken från tillsynsmyndigheter för att betala dessa belopp till oss.

Indonesien. Följande ytterligare villkor gäller om du använder våra tjänster i Indonesien. I händelse av konflikt mellan följande ytterligare villkor och bestämmelserna i huvudtexten för dessa villkor, gäller följande villkor.

 • Godkännande av villkoren. Genom att delta i tjänsterna framhåller du att du är minst 21 år eller gift eller inte lyder under förmyndarskap. Om du är under 21 år och ogift måste kontot öppnas under din förälders eller målsmans eller dina föräldrars eller målsmäns namn. Du intygar och garanterar dessutom att du har fått samtycke från din förälder eller målsman eller dina föräldrar eller målsmän, om du inte anger annat. Genom att samtycka godkänner din förälder eller målsman eller dina föräldrar eller målsmän och tar på sig ansvaret för: (i) alla dina handlingar i samband med din tillgång till tjänsterna, (ii) alla avgifter som är kopplade till din användning av tjänsterna (om tillämpligt), (iii) att du följer dessa villkor och (iv) att säkerställa att ditt deltagande i tjänsterna i alla fall inte leder till brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser i fråga om skydd av barn. Om du inte har samtycke från föräldrar eller målsman och de inte vill öppna ett konto under sitt namn, så måste du sluta gå in på tjänsterna.”
 • Ansvarsbegränsning. Ingen ansvarsbegränsning som anges i avsnitt 10 (Ansvarsbegränsning) ovan ska gälla i händelse av att du drabbas av en förlust eller skada som ett resultat av avsiktlig fel eller vårdslöshet.
 • Åldersgräns. Tjänsterna är avsedda enbart för personer som är 14 år eller äldre och som är i Indonesien.
 • Språk. Dessa villkor har utarbetats på engelska och indonesiska. Om det förekommer oförenligheter eller olika tolkningar mellan den engelska och indonesiska texten ska den engelska texten ha företräde och den relevanta indonesiska texten ska anses ha ändrats automatiskt så att den är förenlig med och motsvarar den engelska texten. Vardera parten bekräftar att den har läst dessa villkor och förstår innehållet i dem och att de har ingått dessa villkor av fri vilja och utan påtryckningar. Du bekräftar att du helt förstår ordalydelsen och innehållet i dessa villkor och du samtycker till att du inte kommer att använda bestämmelserna enligt den indonesiska lagen nr 24 av år 2009 om flagga, språk, statligt emblem eller nationalsång eller några av de genomförande bestämmelserna för att ogiltiggöra dessa villkor.

Förenade arabemiraten. Följande ytterligare villkor gäller om du använder våra tjänster i Förenade Arabemiraten (”UAE”). I händelse av konflikt mellan följande ytterligare villkor och bestämmelserna i huvudtexten för dessa villkor, gäller följande villkor.

 • Godkännande av villkoren: Genom att samtycka till dessa villkor och genom att få tillgång till och använda våra tjänster, bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor, de ytterligare villkoren häri, och ger ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor, integritetspolicyn, communityriktlinjerna och alla andra policies eller avtal som det hänvisas till här.