Juridisch

Gebruiksvoorwaarden

(Als je een gebruiker bent die in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont)

Laatst bijgewerkt: juli 2020


1. Jouw relatie met ons

Welkom bij TikTok.

TikTok is een leidend platform voor het creëren en delen van korte video's (het “Platform”). Je leest op dit moment de gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”), die de relatie regelen en als een overeenkomst dienen tussen jou en ons en waarin de voorwaarden uiteen worden gezet waaronder je toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van het Platform en onze gerelateerde websites (zoals tiktok.com), diensten, applicaties, producten en andere content waarvan verklaard wordt dat ze geleverd worden onder deze Voorwaarden (samen, de “Diensten”). 

De Diensten worden ter beschikking gesteld door het bedrijf dat de Diensten aanbiedt in jouw regio (“TikTok”“wij”“ons”): 

 • Inwoners van de EER + Zwitserland: De Diensten worden aangeboden door TikTok Technology Limited, dat geregistreerd is in Ierland met statutaire zetel op 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland en ondernemingsnummer 635755.
 • Inwoners van het Verenigd Koninkrijk: De Diensten worden aangeboden door TikTok Information Technologies UK Limited, dat geregistreerd is in Engeland met statutaire zetel in WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH en ondernemingsnummer 10165711.

Het kan zijn dat jouw Dienstverlener verandert als je naar een ander land verhuist en gebruik blijft maken van onze Diensten. De Diensten worden aangeboden voor niet-commercieel privégebruik. Voor het doel van deze Voorwaarden word jij als de gebruiker van de Diensten ook aangeduid met “jou” en “jouw”.

De Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en ons. Neem de tijd om de Voorwaarden aandachtig door te lezen en als je er niet mee akkoord gaat, registreer je dan niet, verkrijg geen toegang tot en maak geen gebruik van de Diensten.

2. Omschrijving van de Diensten 

De Diensten en het Platform zijn uitsluitend bedoeld voor mensen van 13 jaar en ouder. 

Je kunt gebruikmaken van de Diensten en het Platform via de TikTok mobiele apps (“App”) en via de TikTok Website (“Website”). Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar via de App. Daarnaast kan het zijn dat niet alle Diensten of functies beschikbaar zijn in jouw land of regio. Verschillende versies van de Diensten kunnen verschillende functies hebben. Bepaalde functies zijn niet beschikbaar voor gebruikers onder een bepaalde leeftijd. 

De Diensten stellen je in staat om korte video's te maken, te publiceren en te delen en om video's te bekijken die andere gebruikers gemaakt hebben en op die video's en die andere gebruikers te reageren. 

Video's maken en delen: In het bijzonder:

 • Je kunt video's opnemen of importeren in de Diensten. 
 • Je kunt video's bewerken en ze verfraaien met filters en extra elementen. 
 • Je kunt ook content van andere gebruikers in jouw video opnemen, op voorwaarde dat de maker van die video toestemming geeft voor het gebruik van zijn of haar content voor zulke doeleinden. Andere gebruikers kunnen jouw content ook in hun video gebruiken als je toestemming geeft voor het gebruik van jouw content voor zulke doeleinden.
 • Je kunt video's publiceren in de Diensten zodat anderen jouw video's kunnen bekijken. Video's die je publiekelijk publiceert zijn beschikbaar in de App en op de Website.
 • Je kunt jouw video's of video's van anderen die delen toestaan, delen via verschillende berichtendiensten en op socialemediaplatforms van derden (bijvoorbeeld Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) in overeenstemming met de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.
 • Je kunt ook een videobeschrijving, tags en verschillende privacy-instellingen gebruiken wanneer je een video publiceert.
 • Je kunt een korte biografie en een profielfoto opnemen in jouw publieke gebruikersprofiel.
 • Onderhevig aan de voorwaarden van ons Virtual Items Beleid kun je livestreamen, livestreaming-functies gebruiken, coins kopen en coins inwisselen voor geschenken (het “Live Stream Programma”). 

Video's bekijken: Je kunt video's van andere gebruikers van de Dienst bekijken. In het bijzonder geldt:

 • Je kunt video's bekijken die andere gebruikers publiekelijk hebben gedeeld of van gebruikers die je volgt.
 • De Dienst heeft een aangepaste “For You”-pagina waarop de Dienst video's selecteert om aan jou te laten zien op basis van wat de Dienst denkt dat interessant voor jou kan zijn. Zie voor meer informatie het Privacybeleid
 • De Dienst biedt ook andere manieren om content te vinden die je kunt bekijken, zoals een lijst van video's van andere gebruikers op hun profiel, een zoekfunctie en de mogelijkheid om categorieën te kiezen.
 • Je kunt livestreams bekijken van andere gebruikers.

Reageren op andere gebruikers: Je kunt reageren op de content van andere gebruikers en op andere gebruikers zelf. In het bijzonder:

 • Directe berichten: Je kunt directe berichten sturen aan de gebruikers die jou volgen. 
 • Liken: Je kunt video's liken. 
 • Reacties: Afhankelijk van de instellingen van de gebruikers kun je reacties op hun video's plaatsen.
 • Volgen: Je kunt gebruikers volgen. Als gebruikers hun profiel afschermen kun je die gebruikers alleen volgen als zij jouw verzoek om hen te mogen volgen goedkeuren.
 • “Vrienden zoeken”-functie: Je kunt vrienden zoeken met de contacten op jouw telefoon en via Facebook. 

Pro Accounts: Je kunt jouw account ook upgraden naar een gratis “Pro Account”. Een Pro Account geeft je toegang tot extra functies, zoals geaggregeerde statistieken over jouw content. Als je deelneemt aan de TikTok Creator Marketplace (“Marketplace”), dan kun je het Pro Account-menu gebruiken om toegang te krijgen tot instellingen en verzoeken met betrekking tot Marketplace-functies te beheren. 

Beperkingen van de Diensten: Wij streven ernaar om de Dienst aan te bieden zonder beduidende onderbrekingen en om de Dienst voortdurend te verbeteren. Het kan echter zijn dat de dienst volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar is gedurende bepaalde perioden om redenen van geplande of niet-geplande uitvaltijden, voor onderhoud of in geval van technische problemen.

3. De Voorwaarden accepteren

Door je te registreren voor, toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je een wettelijk bindende overeenkomst aangaat met TikTok die bestaat uit de Voorwaarden, dat je daartoe in staat bent, dat je 13 jaar of ouder bent en dat je deze Voorwaarden accepteert en je eraan zult houden. 

Jouw toegang tot en gebruik van onze Diensten is ook onderhevig aan de Communityrichtlijnen en ons Virtual Items Beleid, waarvan je de voorwaarden op ons Platform kunt vinden, of waar het Platform beschikbaar is om te downloaden, in de app store die van toepassing is voor jouw apparaat. Deze aanvullende richtlijnen en dit beleid maken door middel van verwijzing onderdeel uit van dit wettelijk bindende contract tussen jou en ons.

Bekijk ook ons Privacybeleid omdat dit regelt hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Als je toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de Diensten namens een bedrijf of een entiteit, dan (a) betekent “jij” en “jouw” ook dat bedrijf of die entiteit, (b) verklaar je en garandeer je dat jij een gemachtigd vertegenwoordiger bent van dat bedrijf of die entiteit met de machtiging om de entiteit te binden aan deze Voorwaarden en dat je namens de entiteit akkoord gaat met deze Voorwaarden, en (c) dat jouw bedrijf of entiteit wettelijk en financieel verantwoordelijk is voor jouw toegang tot en gebruik van de Diensten en voor de toegang en het gebruik van jouw account door anderen die gelieerd zijn aan jouw entiteit, met inbegrip van werknemers, vertegenwoordigers of opdrachtnemers.

Hoewel wij te allen tijde een kopie van onze actuele Voorwaarden beschikbaar zullen stellen op het Platform (met inbegrip van de “Laatst bijgewerkt” datum), moet je een lokale kopie van de Voorwaarden afdrukken of opslaan voor jouw administratie. 

4. Veranderingen in de Voorwaarden

Wij zijn voortdurend bezig met het innoveren, veranderen en verbeteren van de Diensten. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld als we de functionaliteit van de Diensten veranderen of wanneer er wijzigingen zijn in de regelgeving die van invloed zijn op deze Voorwaarden of de Diensten. 

Wij nemen een redelijke voorafgaande periode in acht om Gebruikers in kennis te stellen door bijvoorbeeld een aankondiging te plaatsen op ons Platform over belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden of onze Diensten die jou in belangrijke mate kunnen benadelen of in belangrijke mate de toegankelijkheid van onze Diensten of het gebruik daarvan kunnen inperken. Je moet echter ook zelf regelmatig de Voorwaarden controleren om te zien of er zulke veranderingen zijn. Wij zullen ook de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan deze Voorwaarden bijwerken om de ingangsdatum van de meest recente versie van de Voorwaarden aan te geven. Omdat wij het gebruik van de Diensten door personen die niet akkoord gaan met onze Voorwaarden niet toestaan, betekent dit, dat als je doorgaat met toegang verkrijgen tot en gebruikmaken van de Dienst na de ingangsdatum van de nieuwe Voorwaarden, je akkoord gaat met zulke nieuwe Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden moet je stoppen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten en jouw account opzeggen (waar van toepassing).

Voor wijzigingen van de Voorwaarden die wij moeten maken om te voldoen aan beveiligings-, veiligheids-, juridische of regelgevende vereisten, kan het zijn dat wij je niet van tevoren in kennis kunnen stellen, maar wij laten het je dan zo snel mogelijk weten.

5. Jouw account bij ons

Om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van sommige Diensten moet je een account bij ons aanmaken. Als je een account aanmaakt, moet je ons nauwkeurige en actuele informatie geven. Het is belangrijk dat je jouw gegevens en andere informatie die je ons geeft regelmatig bijwerkt om dergelijke informatie actueel en compleet te houden. De Voorwaarden zijn ook altijd beschikbaar op het Platform. Het is belangrijk dat je het wachtwoord van jouw account geheimhoudt en dat je het niet bekendmaakt aan anderen. Als je weet of denkt dat iemand anders jouw wachtwoord kent of toegang heeft gehad tot jouw account, dan moet je ons dit onmiddellijk laten weten via https://www.tiktok.com/legal/report/feedback

6. Beëindiging 

Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruikersaccount op elk moment tijdelijk of definitief op te schorten of te beëindigen of beperkingen in te stellen of jouw toegang tot delen van de Diensten of alle Diensten te beperken met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, waaronder: 

 • als wij redelijkerwijs van mening zijn dat je inbreuk pleegt, of als wij objectieve redenen hebben om redelijkerwijs aan te nemen dat je inbreuk zult plegen op de Voorwaarden, met inbegrip van overeenkomsten, beleid of richtlijnen die hier door middel van verwijzing deel van uitmaken (zoals onze Communityrichtlijnen), of toepasselijke wet- of regelgeving; 
 • als er activiteiten plaatsvinden op jouw account die, geheel naar ons eigen oordeel, schade veroorzaken of zouden kunnen veroorzaken aan ons of onze Dienst of inbreuk zouden kunnen maken op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten); 
 • als reactie op verzoeken door rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties op grond van geldige wettelijke procedures; 
 • als gevolg van onverwachte technische of beveiligingsproblemen; of 
 • als er langdurige perioden van inactiviteit zijn op jouw account. 

Als wij jouw gebruikersaccount tijdelijk opschorten of beëindigen, dan zullen wij jou daarvan van tevoren in kennis stellen om je tijd te geven om toegang te verkrijgen tot jouw informatie en de informatie en content op te slaan, tenzij wij reden hebben om te geloven dat voortzetting van de toegang tot jouw account ons of onze Diensten schade kan berokkenen, of inbreuk kan plegen op verzoeken van rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties, toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. 

Behoudens wettelijke rechten die je kunt hebben, kan, als de toegang tot jouw account tijdelijk of definitief opgeschort of beëindigd is, de toegang tot jouw gebruikersnaam, wachtwoord en alle gerelateerde informatie of content die verband houdt met jouw account worden opgeschort of beëindigd. Omdat we de voortdurende beschikbaarheid van jouw content niet kunnen garanderen, moet je back-ups maken van alle content die voor jou van waarde is. 

Als je niet langer gebruik wilt maken van onze Diensten, dan kun je vragen om verwijdering van jouw account door middel van de functies op het platform. Je kunt ook contact met ons opnemen door het formulier in te vullen op https://www.tiktok.com/legal/report/feedback, en wij zullen je verdere ondersteuning bieden en je helpen met het proces om jouw account te verwijderen. Let op: als je eenmaal hebt gekozen om jouw account te verwijderen, dan kun je dat account niet opnieuw activeren en je kunt geen content of informatie terugkrijgen die je hebt toegevoegd.

7. Jouw gebruik van de Diensten

Jouw toegang tot en gebruik van de Diensten is onderhevig aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het is verboden om:

 • toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Diensten als je nog geen 13 jaar bent of als je anderszins niet in staat bent om akkoord te gaan met deze Voorwaarden;
 • de Diensten te kopiëren, wijzigen, aan te passen, vertalen, reverse engineeren, demonteren, decompileren, afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de Dienst, met inbegrip van bestanden, tabellen of documentatie (of een deel daarvan) of de broncode, algoritmen, methoden of technologie die vervat is in het Platform te achterhalen of proberen te achterhalen of afgeleide werken daarvan te vervaardigen tenzij dergelijke activiteiten van tevoren uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd;
 • de Diensten of een deel daarvan of afgeleide werken daarvan te verspreiden, te licentiëren, over te dragen of te verkopen;
 • de Diensten te vermarkten, verhuren of te leasen voor een vergoeding of een bedrag, of het Platform te gebruiken voor advertenties of welke vorm van commerciële boodschap dan ook tenzij dergelijke activiteiten van tevoren uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd; 
 • de Diensten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijk toestemming te gebruiken voor commerciële of niet-goedgekeurde doeleinden, met inbegrip van het communiceren of faciliteren van commerciële advertenties of boodschappen of spammen;
 • de juiste werking van de Diensten te belemmeren of proberen deze te belemmeren of het Platform, onze Website of netwerken die verbonden zijn aan de Diensten te verstoren, of maatregelen te omzeilen die wij gebruiken om toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken;
 • het Platform of een deel daarvan te integreren in een ander programma of product en in een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht de Dienst te weigeren, accounts te beëindigen of toegang tot de Diensten te beperken;
 • geautomatiseerde systemen te gebruiken, ongeacht of deze worden bestuurd door derden of anderszins, om gegevens te verkrijgen van de Dienst voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 • je voor te doen als een andere persoon of entiteit of een valse verklaring af te leggen of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van jezelf of jouw aansluiting bij een andere persoon of entiteit, met inbegrip van de indruk geven dat content die je uploadt, post, verstuurt, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt afkomstig is van de Diensten;
 • anderen te intimideren of lastig te vallen, of seksueel expliciet materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te promoten;
 • het account, de dienst of het systeem van een ander te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van TikTok, of een valse identiteit te creëren op de Diensten;
 • de Dienst te gebruiken op een manier die een belangenverstrengeling kan creëren voor jou of voor ons, of die de doeleinden van de Diensten ondermijnt, zoals het verhandelen van beoordelingen met andere gebruikers of het schrijven van of vragen om “shill”-beoordelingen;
 • de Diensten te gebruiken voor het bewust, roekeloos of nalatig uploaden, versturen, verspreiden, opslaan of anderszins beschikbaar maken van: 
  • materiaal dat inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving of dat inbreuk maakt op de rechten van iemand anders; 
  • virussen, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is; 
  • ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, dienstaanbieding, promotiematerialen, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen”, of andere verboden vormen van dienstaanbieding uit te oefenen; 
  • materiaal dat inbreuk maakt of kan maken op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele eigendom van een andere persoon;
  • materiaal dat inbreuk maakt op de privacy of persoonlijkheidsrechten van een andere persoon of een overleden persoon; 
  • materiaal dat denigrerend, obsceen, beledigend, pornografisch, hatelijk of lasterlijk over een persoon is; 
  • materiaal dat een strafrechtelijk misdrijf, gevaarlijke activiteiten of automutilatie kan vormen, aanmoedigen of dat instructies daarvoor ter beschikking stelt; 
  • materiaal dat bewust ontworpen is om mensen te provoceren of tegen elkaar op te zetten, met name trollen of pesten, of dat bedoeld is om mensen lastig te vallen, schade toe te brengen, pijn te doen, angst aan te jagen, leed toe te brengen, in verlegenheid te brengen of van streek te maken; 
  • materiaal dat een bedreiging inhoudt van welke aard dan ook, met inbegrip van bedreigingen met fysiek geweld; 
  • materiaal dat racistisch of discriminerend is, met inbegrip van discriminatie op basis van iemands, ras, geloof, leeftijd, geslacht, handicap of seksuele geaardheid; 
  • antwoorden, reacties, opmerkingen, zienswijzen, analyses of aanbevelingen waarvoor je geen geldige vergunning hebt of waarvoor je niet anderszins gekwalificeerd bent om die te geven; 
  • materiaal dat, geheel naar inzicht van TikTok, ontoelaatbaar is of andere personen beperkt of verhindert om gebruik te maken van de Diensten of die TikTok, zijn Diensten of gebruikers bloot kan stellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Naast het bovenstaande moet jouw toegang tot en gebruikmaking van de Diensten te allen tijde voldoen aan onze Communityrichtlijnen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot content tijdelijk of definitief te beëindigen of op te schorten als die geheel naar ons eigen inzicht een inbreuk vormt of kan vormen op deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen, rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendom), toepasselijke wet- en regelgeving of die anderszins schadelijk is voor de Diensten, onze gebruikers of derden. 

8. Intellectuele eigendom

Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten en vragen jou om hetzelfde te doen. Als voorwaarde voor jouw toegang tot en gebruikmaking van de Diensten ga je ermee akkoord om geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon wanneer je gebruikmaakt van de Diensten. Je gaat er bijvoorbeeld mee akkoord om geen content te uploaden naar de Diensten die eigendom is van iemand anders. 

9. Inhoud

TikTok content

 • Conform de overeenkomst tussen jou en TikTok zijn alle content, software beelden, tekst, grafische voorstellingen, illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstenmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek op en de uitstraling van de Servies, het Platform en de App, en alle intellectuele eigendom die daaraan gerelateerd is (de “TikTok Content”) ofwel eigendom van of gelicentieerd aan TikTok, met dien verstande dat alle Gebruikerscontent (als hieronder gedefinieerd) die je uploadt of verstuurt via de Diensten eigendom blijft van jou of jouw licentieverleners. Gebruikmaking door jou van de TikTok-content of andere materialen die deel uitmaken van de Diensten voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden worden toegestaan, is strikt verboden. Dergelijke content mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, gelicentieerd of anderszins worden geëxploiteerd voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijk toestemming of, waar van toepassing, die van onze licentieverlener. Wij en onze licentieverleners behouden ons absoluut en onvoorwaardelijk alle rechten voor die ontstaan uit of verband houden met de Diensten en de Content van TikTok en die niet uitdrukkelijk voor die content en materialen worden verleend.
 • Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij inkomsten kunnen genereren, goodwill kunnen kweken of anderszins onze waarde kunnen vermeerderen door jouw gebruikmaking van de Diensten, met inbegrip van, als voorbeeld en zonder beperking, de verkoop van advertenties, sponsoring, promoties, gebruiksgegevens en giften en behalve als specifiek door ons toegestaan in deze Voorwaarden of in een andere overeenkomst die je met ons afsluit, heb je geen enkel recht om op welke manier dan ook te delen in die inkomsten, goodwill of waarde. Je erkent verder dat, behalve waar uitdrukkelijk door ons wordt toegestaan in deze Voorwaarden of in een andere overeenkomst die je met ons sluit, jij (i) geen recht heb om inkomsten of een andere vergoeding te ontvangen voor Gebruikerscontent (als hieronder gedefinieerd) of jouw gebruik van muzikale werken, geluidsopnamen of audiovisuele clips die jij ter beschikking stelt op of door middel van de Diensten, met inbegrip van Gebruikerscontent die door jou gemaakt wordt, en (ii) het verboden is om rechten uit te oefenen of te gelde te maken of een vergoeding te vragen voor Gebruikerscontent binnen de Diensten of op een dienst van derden (met inbegrip van, maar zonder beperking, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter of enig ander sociale mediaplatform) in zoverre dat dergelijke Gebruikerscontent op enigerlei wijze bewerkt of anderszins gewijzigd is door gebruikmaking van de Diensten (met inbegrip van het gebruik van TikTok Elementen (als hieronder gedefinieerd)). 
 • Onderhevig aan deze Voorwaarden wordt jou hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, wereldwijde licentie verleend voor toegang tot en gebruikmaking van de Diensten, inclusief toestemming om het Platform te downloaden op een toegestaan apparaat, en om toegang te verkrijgen tot TikTok Content uitsluitend voor jouw eigen, niet-commerciële gebruik door middel van de Diensten en uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden. TikTok behoudt zich absoluut en onvoorwaardelijk alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden, de Diensten en de TikTok Content. Je erkent en komt overeen dat na beëindiging van jouw account of deze Voorwaarden, deze licentie die aan jou verleend is met betrekking tot de Diensten automatisch zal vervallen.
 • ONDER DEZE VOORWAARDEN WORDEN AAN JOU GEEN RECHTEN VERLEEND OP GELUIDSOPNAMEN (EN DE MUZIKALE WERKEN DIE DAARIN VERVAT ZIJN) DIE BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT VANAF OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN.
 • Je erkent en komt overeen dat het bekijken van content die door anderen wordt aangeleverd op de Diensten, geheel voor eigen risico is. De content op de Diensten wordt alleen geleverd voor algemene informatiedoeleinden. Het is niet bedoeld als advies waar je op kunt vertrouwen. Je moet professioneel of specialistisch advies vragen voordat je actie onderneemt, of juist geen actie onderneemt, op basis van de content in de Diensten.
 • Wij geven geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, dat TikTok Content (met inbegrip van Gebruikerscontent) juist, compleet of actueel is. Waar de Diensten links bevatten naar andere sites en hulpmiddelen die worden aangeboden door derden, zijn deze links alleen ter informatie. Wij hebben geen zicht of controle op de content op, of die beschikbaar wordt gesteld via, dergelijke sites of hulpmiddelen en je erkent en komt overeen dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor dergelijke content. De websites of informatie waartoe je toegang verkrijgt via die links, of de informatie die je op of via die website verkrijgt, mag niet worden geïnterpreteerd alsof die door ons zijn goedgekeurd. Je erkent dat wij geen enkele verplichting hebben om content die door jou en ander gebruikers van het Platform (met inbegrip van Gebruikerscontent) wordt gepost van tevoren te screenen, controleren, herzien of bewerken.

Gebruiker-gegenereerde content

 • Gebruikers van de Diensten kunnen toestemming krijgen om content te uploaden, posten of verzenden (zoals via een stream) of anderszins content beschikbaar te stellen via de Diensten, met inbegrip van, maar zonder beperking, tekst, foto's, gebruikersvideo's, geluidsopnamen en de muzikale werken die daarin vervat zijn (met inbegrip van video's die lokaal opgeslagen geluidsopnamen bevatten uit jouw persoonlijke muziekbibliotheek en omgevingsgeluiden), die wordt geüpload naar of anderszins ter beschikking gesteld door middel van de Diensten (“Gebruikerscontent”). Je erkent en komt overeen dat gebruikers van de Diensten alle of een deel van de Gebruikerscontent die je uploadt of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten kunnen kopiëren om nieuwe Gebruikerscontent te maken, met inbegrip van Gebruikerscontent op basis van samenwerking met andere gebruikers waarbij Gebruikerscontent die door jou en andere gebruikers gemaakt is gecombineerd wordt met en onderbroken wordt door de nieuwe content. 
 • Gebruikers van de Diensten kunnen ook een overlay plaatsen over muziek, grafische voorstellingen, stickers, Virtual Items (als gedefinieerd en verder uitgelegd in het Virtual Items Beleid) en andere elementen die worden geleverd door TikTok (“TikTok Elementen”) op Gebruikerscontent en deze Gebruikerscontent verzenden via de Diensten. De informatie en materialen in de Gebruikerscontent, met inbegrip van de Gebruikerscontent met TikTok Elementen, zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen die worden geuit door andere gebruikers van de Diensten (ook door gebruik van de virtuele geschenken) vormen geen weergave van onze meningen of waarden.
 • Als je toegang verkrijgt tot een functie of die gebruikt om Gebruikerscontent te uploaden of te versturen via de Diensten (met inbegrip van bepaalde sociale mediaplatforms van derden zoals Instagram, Facebook, YouTube of Twitter), of om contact te maken met andere gebruikers van de Diensten, dan dien je je te houden aan de normen die uiteen worden gezet in Artikel 7 hierboven. Je kunt er ook voor kiezen om jouw Gebruikerscontent te uploaden of te versturen, met inbegrip van Gebruikerscontent die elementen van TikTok bevat, naar sites of platforms die worden gehost door derden. Als je besluit om dit te doen, dan moet je je houden aan de richtlijnen voor hun content evenals aan de normen die wordt uiteengezet in Artikel 9 hierboven. Je verklaart en garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan die normen en je bent aansprakelijk ten opzichte van ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor alle verlies of schade die wij lijden als gevolg van jouw inbreuk op die garantie.
 • Alle Gebruikerscontent wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. Je mag geen Gebruikerscontent posten op of via de Diensten of Gebruikerscontent aan ons versturen waarvan jij denkt dat die vertrouwelijk is voor of eigendom is van een ander persoon. Als je Gebruikerscontent indient via de Diensten, dan kom je overeen en verklaar je dat jij de eigenaar bent van die Gebruikerscontent, of dat je alle noodzakelijke goedkeuring (met inbegrip van de vereiste vergunningen) of vrijgave hebt verkregen van, of gemachtigd bent door de eigenaar van elk onderdeel van de content om dergelijke Gebruikerscontent in te dienen bij de Diensten, om deze van de Diensten te versturen aan platforms van derden en/of om anderszins gebruik te maken van dergelijke Gebruikerscontent op of via de Diensten.
 • Als alleen de rechten op een geluidsopname, maar niet op de onderliggende muzikale werken die zijn opgenomen in die geluidsopnamen van jou zijn, dan mag je die geluidsopnamen niet uploaden of anderszins beschikbaar stellen via de Diensten tenzij je alle goedkeuringen (met inbegrip van eventuele noodzakelijke licenties) of vrijgaven hebt verkregen van of machtigingen door de eigenaar van elk deel van de content om deze te delen met de Diensten.
 • Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Voorwaarden, ben jij of de eigenaar van jouw Gebruikerscontent die jij aan ons stuurt nog steeds de eigenaar van het auteursrecht en andere intellectuele eigendom van de Gebruikerscontent, maar door de Gebruikerscontent in te dienen via de Diensten geef jij hiermee (i) aan ons en de aan ons gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, dienstverleners, partners en andere aan ons gelieerde derden een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig overdraagbare (inclusief het recht op sublicentiëring), eeuwigdurende wereldwijde licentie om jouw Gebruikerscontent te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, er afgeleide werken mee te maken, te publiceren en/of over te dragen en/of te verspreiden en andere gebruikers van de Diensten toe te staan om jouw Gebruikerscontent te bekijken, er toegang toe te verkrijgen, te gebruiken, te downloaden, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, er afgeleide werken mee te maken, te publiceren en/of over te dragen in elk formaat en op elk platform, bekend of onbekend of nog niet uitgevonden; (ii) aan andere gebruikers van de Diensten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende wereldwijde licentie om een deel van, of de volledige Gebruikerscontent te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, er afgeleide werken mee te maken, te downloaden, te publiceren en/of over te dragen en/of te verspreiden in elk formaat en op elk platform, bekend of onbekend of nog niet uitgevonden voor het doel van het maken van andere Gebruikerscontent of het bekijken van jouw Gebruikerscontent voor vermaak of andere particuliere, niet-commerciële doeleinden.
 • Verder verleen je ons en de aan ons gelieerde ondernemingen, agenten, serviceproviders, partners en andere aan ons verbonden derden een royaltyvrije licentie om jouw gebruikersnaam, afbeelding, stem en gelijkenis te gebruiken die jou identificeren als de bron van jouw Gebruikerscontent.
 • Voor alle duidelijkheid, de rechten die verleend worden in de bovenstaande paragrafen van dit Artikel zijn met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op reproductie van geluidsopnamen (en het maken van mechanische reproducties van de muzikale werken die vervat zijn in de geluidsopnamen), en het recht om de geluidsopnamen openbaar uit te voeren en weer te geven (inclusief de daarin vervatte muzikale werken), op royaltyvrije basis. Dit betekent dat jij ons het recht verleent om jouw Gebruikerscontent te gebruiken zonder de verplichting om jou of een andere derde royalty’s te betalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de auteursrechthouder van een muzikaal werk (bijvoorbeeld een muziekuitgever), een organisatie voor uitvoeringsrechten (bijv. ASCAP, BMI, SESAC enz.) (een “Performing Rights Organisation – “PRO”), een PRO voor geluidsopnamen (bijv. SoundExchange), vakbonden of gilden, producenten of andere deelnemers aan de royalty’s die betrokken kunnen zijn (hetzij bewust of anderszins) bij het maken van de Gebruikerscontent.

Specifieke regels voor muzikale werken en voor muzikanten. Als jij een componist of auteur bent van een muzikaal werk en aangesloten bent bij een PRO, dan moet je jouw PRO in kennis stellen van de royaltyvrije licentie die jij ons door deze Voorwaarden voor jouw Gebruikerscontent verleent. Jij bent exclusief verantwoordelijk om te zorgen voor de naleving van de rapportageverplichtingen van de relevante PRO's en alle andere voorwaarden van de PRO die op jou van toepassing zijn. Als je jouw rechten hebt overgedragen aan een muziekuitgever, dan moet je goedkeuring verkrijgen van die muziekuitgever om de royaltyvrije licentie(s) te verlenen op jouw Gebruikerscontent die uiteen wordt gezet in deze Voorwaarden of die muziekuitgever akkoord laten gaan met deze Voorwaarden met ons. Het feit alleen dat jij de muzikale werken gemaakt hebt (bijvoorbeeld een liedje hebt geschreven) betekent niet dat jij het recht hebt om ons de licenties te verlenen waarvan in deze Voorwaarden sprake is. Als jij een muzikant bent die onder contract staat van een platenlabel, dan ben jij uitsluitend verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat jouw gebruik van de Dienst voldoet aan eventuele contractuele verplichtingen die jij misschien hebt met jouw platenlabel, waaronder ook de mogelijkheid dat eventuele nieuwe werken die jij produceert via de Dienst kunnen worden geclaimd door jouw label.

Through-To-The-Audience rechten. Alle rechten die jij verleent op jouw Gebruikerscontent onder deze Voorwaarden worden verleend op een 'through-to-the-audience'-basis, dat betekent dat de eigenaren van diensten van derden geen aparte aansprakelijkheid hebben ten opzichte van jou of andere derden als gevolg van of in verband met dergelijke beschikbaarheid van jouw Gebruikerscontent via dergelijke diensten van derden. 

Vrijstelling van rechten op Gebruikerscontent. Door het posten van Gebruikerscontent op of door de Diensten doe je afstand van alle rechten op voorafgaande inspectie of goedkeuring van marketing- of promotiematerialen die gerelateerd zijn aan dergelijke Gebruikerscontent. Je doet ook afstand (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) van alle rechten op privacy, publiciteit en andere rechten van vergelijkbare aard in verband met jouw Gebruikerscontent of een deel daarvan. Je doet hierbij afstand (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) en komt overeen om nooit een beroep te doen op morele rechten die je kunt hebben op of met betrekking tot Gebruikerscontent die je uploadt of anderszins beschikbaar maakt via de Diensten, of om een procedure op basis van dergelijke morele rechten te ondersteunen, onderhouden of toe te staan.

Je erkent en komt overeen dat wij in bepaalde omstandigheden het recht kunnen hebben om jouw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat Gebruikerscontent die door jou gepost of geüpload is naar onze Diensten inbreuk maakt op hun intellectuele eigendom of hun recht op privacy.

Wij, of de gemachtigde derden, behouden ons het recht voor om jouw content geheel naar eigen inzicht te knippen, bij te snijden, te bewerken of te weigeren om die te publiceren. Wij zijn gerechtigd om elke post die jij op ons Platform plaatst te verwijderen, te weigeren of te wissen als die post volgens ons niet overeenkomt met de contentnormen die uiteen worden gezet in Artikel 7 hierboven (Jouw gebruik van onze Diensten). Daarnaast zijn wij gerechtigd, maar niet verplicht, om geheel naar eigen inzicht Gebruikerscontent te verwijderen, weigeren, blokkeren of te wissen (i) die volgens ons inbreuk maakt op deze Voorwaarden, of (ii) als reactie op klachten van andere gebruikers of derden, met of zonder kennisgeving aan jou en zonder enige aansprakelijkheid. Daarom adviseren wij dat je kopieën van Gebruikerscontent die je post op de Diensten bewaart op jouw persoonlijke apparaat of apparaten als je ervoor wilt zorgen dat je altijd toegang hebt tot kopieën van dergelijke Gebruikerscontent. Wij garanderen de juistheid, integriteit, geschiktheid of kwaliteit van Gebruikerscontent niet en zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor welke Gebruikerscontent dan ook.

Jij bepaalt zelf of jouw Gebruikerscontent openbaar beschikbaar is op de Diensten voor alle andere gebruikers van de Diensten of alleen voor de mensen die jij uitkiest. Om de standaardinstellingen te veranderen voor de manier waarop jouw Gebruikerscontent beschikbaar is voor andere gebruikers, ga je naar de privacyinstellingen in de Diensten en volgt de eenvoudige afgebakende stappen die daarin uiteen worden gezet.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot content of informatie die wordt ingediend door gebruikers van de Diensten en die door ons of namens ons gepubliceerd wordt op een van de Diensten of ergens anders door derden.

Als je een klacht in wilt dienen over informatie en materialen die geüpload zijn door andere gebruikers, of als er iets anders is dat je bij ons onder de aandacht wilt brengen, neem dan contact op via https://www.tiktok.com/legal/report/reports

Hoewel ons personeel voortdurend bezig is om onze eigen productideeën en -functies te ontwikkelen en te evalueren, zijn wij er trots op dat we veel belang hechten aan de interesses, feedback, commentaar en suggesties die we ontvangen van de gebruikersgemeenschap. Als je ervoor kiest om een bijdrage te leveren door ons of onze werknemers ideeën te sturen voor producten, diensten, functies, wijzigingen, verbeteringen, content, verfijningen, technologieën, contentaanbiedingen (zoals audio, visueel, games of andere soorten content), promoties, strategieën, of product/functie-namen of andere gerelateerde documentatie, artwork, computercode, schema's of andere materialen (samen “Feedback”), dan zullen, ongeacht wat jouw begeleidend schrijven zegt, de volgende voorwaarden van toepassing zijn, zodat de status van dergelijke Feedback zowel voor jou als voor ons duidelijk is. Dienovereenkomstig ga jij er, als je ons Feedback stuurt, mee akkoord dat:

 • wij geen enkele verplichting hebben om jouw feedback in behandeling te namen, te overwegen of te implementeren of alle of een deel van de Feedback om welke reden dan ook aan jou terug te sturen;
 • Feedback wordt gegeven op een niet-vertrouwelijke basis en wij geen enkele verplichting hebben om Feedback die jij verstuurt vertrouwelijk te houden of te verhinderen dat die gebruikt wordt of op welke manier dan ook bekend wordt gemaakt; en
 • je ons een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig overdraagbare (met inbegrip van sublicentiëring), eeuwigdurende wereldwijde en onbeperkte licentie verleent om de Feedback aan te passen, te reproduceren, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, in het openbaar uit te voeren (inclusief op een through-to-the-audience basis), aan het publiek te communiceren, beschikbaar te stellen, in het openbaar te tonen en anderszins te gebruiken en te exploiteren en afgeleiden ervan te maken voor welk doel dan ook en zonder beperking, zonder een vergoeding te betalen of melding te maken van de maker, en met inbegrip van het maken, gebruiken, verkopen, te koop aanbieden, importeren en commerciële producten en services aan te bieden waarin de Feedback geheel of gedeeltelijk verwerkt of belichaamd is, hetzij zoals verstrekt of gewijzigd.

10. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord dat jij TikTok, zijn moederbedrijf, de daaraan gelieerde ondernemingen en elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en adviseurs zult verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, kosten, schade, verliezen en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en uitgaven) die het gevolg zijn van of verband houden met inbreuk door jou (of een gebruiker van jouw account voor enige van de Diensten) op deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een inbreuk op jouw verplichtingen, verklaringen en garanties.

11. UITSLUITING VAN GARANTIES

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL VAN INVLOED ZIJN OP DE IN DE WET VASTGELEGDE RECHTEN: (I) DIE JE NIET CONTRACTUEEL KUNT WIJZIGEN OF WAAR JE GEEN AFSTAND VAN KUNT DOEN; EN (II) WAAR JE ALS CONSUMENT ALTIJD RECHT OP HEBT.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ALS ZODANIG” EN WIJ GEVEN GEEN GARANTIE EN DOEN GEEN VERKLARINGEN TEN AANZIEN VAN DE DIENSTEN. MET NAME VERKLAREN WIJ NIET EN GEVEN GEEN GARANTIE DAT:

 • JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL VOLDOEN AAN JOUW VEREISTEN;
 • JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN;
 • DE INFORMATIE DIE DOOR JOU WORDT VERKREGEN DOOR JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN JUIST ZAL ZIJN OF VRIJ VAN FOUTEN; EN
 • DEFECTEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN SOFTWARE DIE AAN JOU TER BESCHIKKING WORDT GESTELD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN ER GEEN VOORWAARDEN, VERKLARINGEN, GARANTIES OF ANDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE BEPALINGEN OVER BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF OVEREENSTEMMING MET DE BESCHRIJVING), BEHALVE VOOR ZOVER ZE WORDEN UITEENGEZET IN DE VOORWAARDEN. WIJ KUNNEN DE BESCHIKBAARHEID VAN HET HELE OF EEN DEEL VAN HET PLATFORM OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING WIJZIGEN, OPSCHORTEN, INTREKKEN OF BEPERKEN VOOR ZAKELIJKE EN OPERATIONELE REDENEN.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR VERLIEZEN DIE NIET WETTELIJK MOGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DIT BETREFT ONDER MEER AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID OF DIE VAN ONZE WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF OPDRACHTNEMERS OF ALS GEVOLG VAN FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN.

 • ONVERMINDERD HET IN DE BOVENSTAANDE PARAGRAAF GESTELDE ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK TEN OPZICHTE VAN JOU, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE LEVERING OF ONTVANGST VAN DE DIENSTEN VOOR: (I) VERLIES VAN WINST; (II) VERLIES VAN GOODWILL; (III) VERLIES VAN KANSEN; (IV) VERLIES VAN GEGEVENS; (V) VERLIES VAN ZAKEN; (VI) BEDRIJFSONDERBREKING; (VII) VERLIES VAN ZAKELIJK REPUTATIE; OF (VIII) ALLE INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK. 
 • ONVERMINDERD HET IN DE BOVENSTAANDE PARAGRAAF VAN DIT ONDERDEEL 12 GESTELDE, IS ONZE TOTALE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN DE LEVERING EN ONTVANGST VAN DE DIENSTEN, BEPERKT TOT HET HOOGSTE VAN: (I) HET BEDRAG DAT JIJ AAN TIKTOK HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN JOUW VORDERING JEGENS TIKTOK; OF (II) € 100,00. 
 • JE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, ONVERMINDERD DE EERSTE PARAGRAAF VAN DIT ONDERDEEL 12, WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN, ONGEACHT OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES, KOSTEN (MET INBEGRIP VAN JURIDISCHE KOSTEN), VORDERING VOOR KOSTEN OF SCHADEVERGOEDING DIE DOOR JOU OF DOOR EEN ANDERE PERSOON GEMAAKT ZIJN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET: HET VERTROUWEN DAT JE GEPLAATST HEBT IN DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID OF HET BESTAAN VAN WELKE ADVERTENTIE DAN OOK, OF ALS GEVOLG VAN DE RELATIE OF DE TRANSACTIE TUSSEN JOU EN EEN ADVERTEERDER OF SPONSOR WIENS ADVERTENTIES OP DE DIENSTEN WORDEN WEERGEGEVEN; VERANDERINGEN DIE WIJ MAKEN IN DE DIENSTEN, OF VOOR EEN PERMANENTE OF TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN (OF FUNCTIES VAN DE DIENSTEN); DE VERWIJDERING OF CORRUPTIE VAN, OF EEN FALEN OM OP TE SLAAN VAN CONTENT EN ANDERE COMMUNICATIEGEGEVENS DIE WORDEN ONDERHOUDEN OF VERZONDEN DOOR JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; JOUW FALEN OM ONS CORRECTE ACCOUNTGEGEVENS TE GEVEN; OF JOUW FALEN OM JOUW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS VEILIG EN VERTROUWELIJK TE HOUDEN.

LET OP DAT WIJ ONS PLATFORM ALLEEN AANBIEDEN VOOR HUISELIJK EN PRIVÉGEBRUIK. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ONS PLATFORM NIET ZULT GEBRUIKEN VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN TENZIJ WIJ DAARVOOR UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN. 

ALS DEFECTIEVE DIGITALE CONTENT DIE WIJ HEBBEN GELEVERD EEN APPARAAT OF DIGITALE CONTENT VAN JOU BESCHADIGT EN DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR ONS FALEN OM REDELIJKE ZORG EN EXPERTISE TE GEBRUIKEN, DAN ZULLEN WIJ OFWEL DE SCHADE HERSTELLEN (IN WELK GEVAL JIJ VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET OPVOLGEN VAN ONZE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN HET APPARAAT AAN ONS OF ONZE DIENSTVERLENERS) OF JOU EEN REDELIJKE MATE VAN COMPENSATIE BETALEN. WIJ ZIJN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VERMEDEN HAD KUNNEN WORDEN DOOR ONS ADVIES OP TE VOLGEN OM EEN UPDATE TOE TE PASSEN DIE GRATIS WERD AANGEBODEN OF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT WERD DOORDAT DE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN NIET CORRECT WERDEN GEVOLGD OF ALS NIET OVER DE DOOR ONS GEADVISEERDE MINIMUM SYSTEEMVEREISTEN WERD BESCHIKT.

DEZE BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER JOU ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF WIJ GEÏNFORMEERD ZIJN OF BEKEND HADDEN MOETEN ZIJN MET DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN EEN DERGELIJK VERLIES.

JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE TELEFOONKOSTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN TEKSTBERICHTEN EN KOSTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT. ALS JE ER NIET ZEKER VAN BENT WAT DIE KOSTEN ZIJN, MOET JE DIT AAN JOUW DIENSTVERLENER VRAGEN VOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST. 

13. Andere voorwaarden

 • Toepasselijk recht en jurisdictie. 
  • Inwoners van de EER en Zwitserland. Deze Voorwaarden en elk geschil en elke vordering (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) als gevolg van of in verband met het onderwerp daarvan, zijn onderhevig aan de wetten van Ierland, onverminderd eventuele toepasselijke verplichte wetgeving in het land waar je woont. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken evenals alle vergelijkbare wet- of regelgeving of wettelijke plicht in een andere jurisdictie is niet van toepassing. Jij en TikTok komen overeen dat de Ierse rechtbanken een niet-exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of elke vordering te beslechten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die het gevolg zijn of verband houden met de Voorwaarden of het onderwerp daarvan of de totstandkoming, onverminderd toepasselijke verplichte wetgeving in het land waar jij woont of bepalingen betreffende de keuze van jurisdictie waar niet contractueel van kan worden afgeweken. Als alternatief kun je het geschil voorleggen aan een instantie voor alternatieve geschilbeslechting via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (online dispute resolution, ODR) van de EU.
  • Inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Deze Voorwaarden en elk geschil en elke vordering (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) als gevolg van of in verband met het onderwerp daarvan, zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en Wales. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken evenals alle vergelijkbare wet- of regelgeving of wettelijke plicht in een andere jurisdictie is niet van toepassing. Jij en TikTok komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben om elk geschil of elke vordering te beslechten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die het gevolg zijn van of verband houden met de Voorwaarden of het onderwerp daarvan of de totstandkoming. Als alternatief kun je het geschil voorleggen aan een instantie voor alternatieve geschilbeslechting via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (online dispute resolution, ODR) van de EU.
 • Open Source. De apps bevatten bepaalde open source software. Elk onderdeel van de open source software is onderhevig aan de eigen toepasselijke licentievoorwaarden die je kunt vinden onder ons Open Source Beleid.
 • Gehele overeenkomst. Deze Voorwaarden (met inbegrip van de Aanvullende Voorwaarden hieronder) vormen de gehele wettelijke overeenkomst tussen jou en TikTok en vervangen alle eerdere toepasselijke Algemene Voorwaarden waar de Dienst aan onderhevig was voorafgaand aan de ‘Laatst bijgewerkt’ datum hierboven.
 • Geen afstandsverklaring. Nalaten door ons om de naleving van een bepaling van deze Voorwaarden (of enig andere recht op verhaal onder deze Voorwaarden) te eisen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring van een andere bepaling of recht onder deze Voorwaarden, noch zal het de verdere uitoefening van dat recht of die mogelijkheid tot verhaal verhinderen of inperken.
 • Beveiliging. Je bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van je informatietechnologie, computerprogramma's en platform die je gebruikt om toegang te krijgen tot ons Platform. Je dient je eigen antivirussoftware te gebruiken. 
 • Scheidbaarheid. Indien een rechtbank aan wie jurisdictie toekomt om over deze zaak te beslissen van mening is dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden verwijderd uit de Voorwaarden zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de Voorwaarden en de resterende bepalingen van de Voorwaarden zullen geldig en afdwingbaar blijven.
 • Vragen? Neem contact op via https://www.tiktok.com/legal/report/feedback
 • Gevolgen van beëindiging. In het geval van een beëindiging van de wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en ons, zullen de volgende bepalingen van de Voorwaarden ook na de beëindiging van kracht blijven: 
  • Ons recht om Feedback te gebruiken en bekend te maken als beschreven in Artikel 9
  • Het recht van andere gebruikers om Gebruikerscontent en alle andere informatie die je gedeeld hebt via de Diensten opnieuw te delen voor zover je dat gedaan hebt voorafgaand aan de beëindiging
  • Eventuele bedragen die je aan TikTok verschuldigd bent
  • Artikelen 10, 11, 12 en 13. 

Aanvullende Voorwaarden – App Stores

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van kracht: 

Kennisgeving met betrekking tot Apple. Door toegang te verkrijgen tot het Platform door middel van een apparaat dat gemaakt is door Apple, Inc. (“Apple”), erken je specifiek en kom je overeen dat:

 • deze Voorwaarden gelden tussen TikTok en jou; Apple is geen partij bij deze Voorwaarden;
 • de licentie die aan jou is verleend zich beperkt tot een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Platform te installeren op het Apple apparaat of de Apple apparaten die door Apple zijn geautoriseerd en die jouw eigendom zijn of die door jou beheerd worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderhevig aan de Gebruiksregels die uiteen worden gezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple;
 • Apple niet verantwoordelijk is voor het Platform of de inhoud daarvan en op geen enkele wijze verplicht is om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot het platform;
 • in het geval van een falen van het Platform om te voldoen aan een toepasselijke garantie, je Apple hiervan in kennis kunt stellen en Apple jou het aankoopbedrag voor het Platform zal terugbetalen, waar van toepassing; voor zover wettelijk toegestaan Apple geen enkele andere garantieverplichting heeft met betrekking tot het Platform;
 • Apple niet verantwoordelijk is voor vorderingen door jou of een andere derde met betrekking tot het Platform of jouw eigendommen of gebruik van het Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (b) elke vordering dat het Platform niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (c) vorderingen ingevolge consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving;
 • in het geval dat een derde claimt dat het platform of jouw eigendom en gebruik van het Platform inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van die derde, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, schikking of kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectuele eigendom;
 • jij verklaart en garandeert dat (a) je je niet bevindt een in land dat onderhevig is aan een embargo dat is ingesteld door de regering van de Verenigde Staten van Amerika, of dat is aangewezen door de regering van de Verenigde Staten van Amerika als een land dat “terrorisme ondersteunt”; en (b) dat je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen;
 • Apple en haar dochterondernemingen derden-begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat door jouw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden Apple het recht heeft (en geacht wordt dit recht geaccepteerd te hebben) om deze Voorwaarden af te dwingen tegen jou als de derde-begunstigde hiervan;
 • TikTok uitdrukkelijk het gebruik van het Platform door meerdere gebruikers door middel van Family Sharing of een vergelijkbare functionaliteit waarin voorzien wordt door Apple toestaat.

Windows Phone Store. Door het downloaden van het Platform van de Windows Phone Store (of de opvolgers daarvan) die wordt geëxploiteerd door Microsoft, Inc. of de daaraan gelieerde ondernemingen, kom je specifiek overeen en ga je ermee akkoord dat:

 • je een kopie van het Platform mag installeren en gebruiken op maximaal vijf (5) Windows telefoons die gelieerd zijn aan het Microsoft-account dat je gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Windows Phone Store; wij ons daarnaast het recht voorbehouden om extra voorwaarden te stellen of extra vergoedingen in rekening te brengen;
 • je erkent dat Microsoft Corporation, de fabrikant van jouw telefoon en jouw netwerkexploitant geen enkele verplichting hebben om onderhouds- of ondersteuningsdiensten aan te bieden met betrekking tot het Platform.

Amazon Appstore. Door het downloaden van het Platform van de Amazon Appstore (of de opvolgers daarvan) dat wordt geëxploiteerd door Amazon Digital Services, Inc. of de daaraan gelieerde ondernemingen (“Amazon”) kom je specifiek overeen en ga je ermee akkoord dat:

 • voor zover er een strijdigheid is tussen (a) Gebruiksvoorwaarden van de Amazon Appstore of tussen andere voorwaarden die Amazon aanwijst als standaard licentievoorwaarden voor eindgebruikers voor de Amazon Appstore (“Amazon Appstore EULA Terms”), en (b) de andere algemene voorwaarden in deze Voorwaarden, de Amazon Appstore EULA Terms van toepassing zullen zijn met betrekking tot jouw gebruik van het Platform dat je downloadt van de Amazon Appstore, en
 • Amazon geen verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is met betrekking tot de naleving of niet-naleving door TikTok of door jou (of een andere gebruiker) onder deze Voorwaarden of de Amazon Appstore EULA Terms.

Google Play. Door het downloaden van het Platform van Google Play (of de opvolgers daarvan), geëxploiteerd door Google, Inc. of de daaraan gelieerde ondernemingen (“Google”), kom je specifiek overeen en ga je ermee akkoord dat: 

 • voor zover er een strijdigheid is tussen (a) de Gebruiksvoorwaarden van Google Play of tussen andere voorwaarden die Google aanwijst als standaard licentievoorwaarden voor eindgebruikers voor Google Play (die allemaal samen worden gebruikt onder de term “Google Play Voorwaarden”), en (b) de andere algemene voorwaarden in deze Voorwaarden, de Google Play Voorwaarden van toepassing zullen zijn met betrekking tot jouw gebruik van het Platform dat je downloadt van Google Play, en
 • je hierbij erkent en overeenkomt dat Google geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de naleving of niet-naleving door TikTok of door jou (of een andere gebruiker) onder deze Voorwaarden of de Google Play Voorwaarden.