Juridisch

PRIVACYBELEID

(Als je een gebruiker bent die normaalgesproken in de Europese Economische Ruimte (EER) of in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont.)

Laatst bijgewerkt: juli 2020


Welkom bij TikTok (het “Platform”). Wij zetten ons in voor de bescherming en het respecteren van jouw privacy en dit beleid beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan wij persoonsgegevens die we van jou verzamelen of die jij aan ons geeft verwerken. Waar wij in dit privacybeleid verwijzen naar “TikTok”, “wij” of “ons”, bedoelen we TikTok Technology Limited, een Iers bedrijf (“TikTok Ierland”), en TikTok Information Technologies UK Limited (“TikTok VK”), een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Klik hier om het volledige Privacybeleid te zien.

Als je tussen 13 en 18 jaar oud bent, hebben we ook een aparte samenvatting gemaakt van dit beleid en wat het voor jou betekent. Deze is beschikbaar in de app onder het tabblad 'Privacybeleid'.

SAMENVATTING

Welke informatie verzamelen wij over jou?

Wij verzamelen en verwerken informatie die je ons geeft wanneer je een account creëert en gebruikmaakt van het Platform. Dit omvat ook technische en gedragsinformatie over jouw gebruik van het Platform. Wij verzamelen ook informatie over jou als je de app downloadt en het Platform gebruikt zonder een account te creëren. Klik hier voor meer informatie.

Hoe gebruiken wij de informatie over jou?

Wij gebruiken de informatie om het Platform aan jou ter beschikking te stellen en om het te verbeteren en te beheren. Om een effectief en dynamisch Platform te bieden, en waar wij een rechtmatig belang hebben, gebruiken wij jouw informatie om het Platform te verbeteren en te ontwikkelen, om misdaad te voorkomen en om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Waar wij jouw toestemming hebben gevraagd zullen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om jou gerichte advertenties te sturen en om het Platform te promoten. Klik hier voor meer informatie over hoe wij jouw informatie gebruiken. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens met externe dienstverleners die ons helpen om het Platform aan te bieden, met inbegrip van leveranciers van cloudopslag. Wij delen jouw gegevens ook met zakelijke partners, andere bedrijven in dezelfde groep als TikTok (met inbegrip van TikTok Inc. in de Verenigde Staten dat bepaalde diensten levert in verband met het Platform), diensten voor contentcontrole, leveranciers van metingen, adverteerders en leveranciers van analyses. Wij kunnen jouw informatie alleen delen met rechtshandhavingsinstanties, overheidsdiensten en andere derden wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen of als dat redelijkerwijs noodzakelijk is (bijvoorbeeld om de veiligheid van jou of iemand anders te waarborgen). Klik hier voor meer informatie. 

Jouw rechten

Door middel van de instellingen kun je de persoonsgegevens die we over jou hebben controleren en beheren. Je hebt ook de volgende rechten: je kunt ons vragen om jouw gegevens te verwijderen; om jouw gegevens te wijzigen of te corrigeren; om je een kopie te sturen van de gegevens die wij hebben en om het gebruik van al je gegevens of een deel ervan te stoppen. Klik hier voor meer informatie over hoe je een dergelijk verzoek in kunt dienen. Je kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en wij zullen jouw verzoek behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Wij bewaren de informatie zo lang als nodig is om jou de diensten te bieden zodat wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om onze rechten uit te oefenen in verband met de betrokken informatie. Als wij de informatie niet langer nodig hebben om de diensten aan jou aan te bieden, bewaren wij die informatie alleen zo lang als nodig waar wij een rechtmatig bedrijfsbelang hebben om die gegevens te bewaren of waar wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te bewaren. Wij bewaren jouw gegevens ook als dit nodig is voor juridische claims. Klik hier voor meer informatie. 

Hoe laten we het jou weten als er veranderingen zijn in dit Privacybeleid?

Wij zullen alle gebruikers in kennis stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid door middel van een kennisgeving op ons Platform of op een andere wijze. Wij werken de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit beleid bij, waarmee de ingangsdatum van dit beleid wordt aangegeven. Door toegang te verkrijgen en gebruik te maken van ons Platform, erken je en ga je ermee akkoord dat je dit beleid gelezen hebt en dat je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens begrijpt en begrijpt hoe wij die verzamelen, gebruiken en verwerken. Klik hier voor meer informatie.

***********************************************************************************************

1. De soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken de volgende informatie over jou:

Jouw profiel

Je geeft ons informatie wanneer je je registreert op ons Platform, met inbegrip van je gebruikersnaam, geboortedatum, e-mailadres en/of telefoonnummer, informatie die je bekendmaakt in jouw gebruikersprofiel en jouw foto of profielvideo.

Gebruikerscontent en gedragsinformatie

Wij verwerken de content die je genereert en bekijkt op het Platform, met inbegrip van de voorkeuren die je instelt (zoals jouw taalkeuze), foto's en video's die je uploadt, reacties die je geeft en livestreams die je maakt (“Gebruikerscontent”). Wij verzamelen informatie door middel van onderzoeken, challenges en competities waaraan je meedoet. Wij verzamelen ook informatie over hoe je het Platform gebruikt, bijvoorbeeld hoe je gebruik maakt van het Platform, met inbegrip van hoe vaak je het Platform gebruikt en hoe je reageert op de content die we jou laten zien, de advertenties die je bekijkt, de video's die je bekijkt en de problemen die je tegenkomt, de content die je leuk vindt, de content die je opslaat in “Favorieten”, de woorden die je zoekt en de gebruikers die je volgt. 

Wij leiden jouw interesses, geslacht en leeftijd af om content te kunnen personaliseren. Wij leiden de interesses van onze gebruikers ook af om advertenties beter te kunnen op ons Platform. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen wij deze informatie gebruiken om jou gepersonaliseerde advertenties te sturen. 

Wij beoordelen Gebruikerscontent voor controledoeleinden om onze Community-richtlijnen te handhaven, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het voorkomen van en reageren op misbruik, fraude, illegale activiteiten en andere mogelijk schadelijke content op het Platform. 

Wij verwerken ook informatie over jouw volgers, de likes die je krijgt en reacties op de content die je uploadt om jouw “Voor jou”-feed te kunnen personaliseren, jouw content bij andere gebruikers te promoten en om te ontdekken of jouw profiel mogelijkheden biedt voor samenwerking. 

Berichten

Waar de lokale wetten ons dat toestaan verzamelen en verwerken wij jouw berichten, met inbegrip van het scannen en analyseren van de informatie in die berichten, via de messagingfunctie van het Platform. Die informatie bestaat ook uit de content van de berichten en informatie over wanneer het bericht werd verzonden, ontvangen en/of gelezen en de deelnemers aan de communicatie.

Wij doen dit om spam te voorkomen en te blokkeren en om misdaad te voorkomen en op te sporen, kinderen te beschermen (waar dit een aanzienlijk publiek belang vertegenwoordigt) of om de belangen van onze gebruikers en andere mensen te vertegenwoordigen. 

Bedenk ook dat berichten die verzonden worden aan andere gebruikers van het Platform toegankelijk zijn voor die gebruikers en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hoe die gebruikers die berichten gebruiken of bekendmaken.

Pro-accounts 

Je kunt jouw account in de app upgraden naar een “Pro-account”. Een Pro-account geeft je toegang tot extra functies, zoals geaggregeerde statistieken over jouw content. Als je deelneemt aan de TikTok Creator Marketplace, dan kun je het Pro-account-menu gebruiken om toegang te krijgen tot instellingen en om verzoeken met betrekking tot Marketplace-functies te beheren. Voor dit doel worden gegevens uitgewisseld met de TikTok Creator Marketplace. 

Informatie van derden

Je kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens van derden met ons te delen of wij kunnen, middels jouw gebruik van het Platform, automatisch dergelijke gegevens van derden verzamelen. 

Zakelijke partners

Als je ervoor kiest om je te registreren om het Platform te gebruiken met de accountgegevens van jouw sociale netwerk (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Google), dan geef je ons jouw gebruikersnaam en openbaar profiel of je geeft je sociale netwerk toestemming om ons jouw gebruikersnaam en openbaar profiel te geven. Wij zullen op dezelfde manier bepaalde informatie met dat sociale netwerk delen zoals de ID van jouw app, het toegangstoken en de verwijzende URL. Zie voor meer informatie over het delen van jouw Facebook contactenlijst hier

Adverteerders en partners die metingen verrichten

Als je toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde advertenties, zullen wij jouw informatie, bijvoorbeeld jouw mobiele advertentie-ID, voor zover deze door adverteerders en andere partners aan ons geleverd is, koppelen aan jouw TikTok-profiel om jou advertenties te sturen. Wij kunnen je ook advertenties sturen op basis van de informatie die we hebben afgeleid uit de gegevens die deze partners ons leveren. Je kunt deze activiteit op elk gewenst moment stopzetten via de app-instellingen door naar 'Privacy en veiligheid' te gaan en dan naar 'Personalisatie en gegevens' en 'Advertenties gebaseerd op gegevens van partners' uit te schakelen.

Wij gebruiken informatie die aan ons geleverd wordt door onze partners die metingen verrichten om te begrijpen hoe jij reageert op de websites van onze partners en om de effectiviteit van de advertenties op ons Platform beter te kunnen beoordelen. 

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe onze leveranciers van metingen en analyses gegevens verzamelen op het Platform. 

Technische informatie die wij over jou verzamelen

Wij verzamelen bepaalde informatie over jou wanneer je het Platform gebruikt, onder andere wanneer je de app gebruikt zonder een account. Dergelijke informatie betreft onder meer je IP-adres, instance-ID's (die ons in staat stellen om te bepalen aan welke apparaten berichten moeten worden gestuurd), mobiele aanbieder, tijdzone-instellingen, identificatie voor advertentiedoeleinden en de versie van de app die je gebruikt. We zullen ook informatie verzamelen over het apparaat dat je gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Platform, zoals het model van je apparaat, het systeem van het apparaat, het netwerktype, apparaat-ID, je schermresolutie en besturingssysteem, de geluidsinstellingen en de aangesloten audioapparaten. Als je inlogt vanaf verschillende apparaten, kunnen wij jouw profielinformatie gebruiken om jouw activiteit op verschillende apparaten te identificeren. 

Locatie

Als je het Platform gebruikt op een mobiel apparaat, dan zullen we informatie verzamelen over die locatie om jouw ervaring aan te passen. Wij bepalen jouw locatie bij benadering op basis van je IP-adres. In bepaalde rechtsstelsels kunnen we ook Global Positioning System (gps) gegevens verzamelen. 

Informatie over je vrienden

Je kunt ervoor kiezen om andere gebruikers van het Platform te vinden met de functie “Vrienden zoeken” en jouw contacten uitnodigen om ook op het Platform te komen. Wij gebruiken de contactinformatie die jij hebt voor die persoon, zoals in het telefoonboek van jouw telefoon of Facebook vriendenlijst, en geven jou de mogelijkheid om ze ofwel een SMS, een e-mail of een extern bericht te sturen (zoals Whatsapp, Facebook Messenger of Twitter) om ze uit te nodigen om jouw TikTok-profiel te bekijken. 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om matches te vinden op basis van je contactinformatie en je adresboek. Maar, jouw contactinformatie en je adresboek zijn privé en worden niet bekendgemaakt. Wij gebruiken een technisch systeem om matches te vinden zonder dat jouw eigen informatie of jouw adresboek aan ons wordt verzonden in onbewerkte tekst. 

Als je andere gebruikers wilt vinden via Facebook, dan kun je ons toestemming geven om toegang te verkrijgen tot jouw lijst met Facebookcontacten. We zullen dan jouw openbare Facebookinformatie en de namen en profielen van jouw Facebookcontacten verzamelen. Wij zullen deze matchen met geregistreerde gebruikers en jou de gevonden matches laten zien, zodat jij ze kunt volgen.

Aankopen op de app

Als je aankopen doet op onze app, bekijk dan eerst ons Virtuele Items Beleid. Jouw aankoop wordt gedaan via je Apple iTunes- of Google Play-account. Wij verzamelen geen financiële of factureringsgegevens van jou met betrekking tot een dergelijke transactie. Zie de voorwaarden en kennisgevingen van de betreffende app-store om meer te lezen over hoe jouw gegevens worden gebruikt. Wij houden een registratie bij van de aankopen die je doet, het tijdstip waarop je dat gedaan hebt en het bedrag dat je besteed hebt, zodat wij de juiste waarde in coins op jouw account kunnen zetten.

Informatie die jij aan ons geeft 

Wij verzamelen informatie die je aan ons geeft in reacties op een enquête. Als je reageert op een enquête van TikTok, dan worden jouw antwoorden gebruikt voor de doeleinden van het onderzoek en gedeeld met andere organisaties, zoals wordt uitgelegd wanneer je deelneemt aan het onderzoek. Wij kunnen op dezelfde manier ook geaggregeerde gegevens van deze enquêtes gebruiken.

Wij verzamelen ook informatie die je aan ons geeft in correspondentie. 

Bewijs van jouw identiteit en leeftijd

Soms vragen we je om bewijs van identiteit of leeftijd om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals Livestream of geverifieerde accounts of als je een “Pro-account” aanvraagt.

2. Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld pixels en ad tags) (samen “Cookies”) zijn kleine bestanden die, wanneer ze op jouw apparaat worden geplaatst, ons in staat stellen bepaalde informatie van jou te verzamelen, waaronder persoonsgegevens, om jou bepaalde eigenschappen en functies aan te kunnen bieden. Wij en onze dienstverleners en zakelijke partners gebruiken Cookies om gegevens te verzamelen en om jou en jouw apparaat of apparaten te herkennen op het Platform en op andere plaatsen waar je jouw apparaten gebruikt. Wij doen dit om de effectiviteit van de advertenties op het Platform beter te kunnen begrijpen en om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Zie ons Cookiebeleid om meer te lezen over cookies.  

3. Hoe gebruiken wij jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen de informatie die wij over jou verzamelen gebruiken op basis van de wettelijke grondslagen die hieronder worden beschreven.

In overeenstemming met ons contract met jou en om dat contract uit te kunnen voeren, zullen we jouw informatie gebruiken om:

 • het Platform en de daaraan gekoppelde dienstverlening te leveren;
 • je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • je gebruikersondersteuning te bieden;
 • onze voorwaarden en ons beleid te handhaven;
 • het Platform te beheren met inbegrip van probleemoplossing;
 • de content die je ontvangt te personaliseren en je content op maat te leveren die voor jou interessant kan zijn;
 • je in staat te stellen om Gebruikerscontent te delen met en te reageren op andere gebruikers; 
 • onze berichtenservice te laten werken als je ervoor kiest om die te gebruiken en 16 jaar of ouder bent;
 • je in staat te stellen om deel te nemen aan het virtuele items-programma; en
 • om met jou te communiceren.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en waar nodig om taken die in het algemeen belang zijn uit te voeren of om de vitale belangen te beschermen van onze gebruikers en andere mensen, gebruiken wij jouw gegevens voor het voorkomen van en reageren op misbruik, fraude, illegale activiteiten en ander mogelijk schadelijke content op het Platform.

In overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen om een goed werkend en dynamisch Platform te bieden, kunnen wij jouw informatie gebruiken om:

 • te zorgen voor jouw veiligheid, zoals het controleren van Gebruikerscontent, berichten en de bijbehorende metadata op inbreuk op onze Community-richtlijnen en onze Gebruiksvoorwaarden;
 • ervoor te zorgen dat de content op de voor jou en je apparaat meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
 • te begrijpen hoe mensen het Platform gebruiken zodat we het kunnen verbeteren, promoten en verder ontwikkelen; 
 • populaire onderwerpen, hashtags en campagnes op het Platform te promoten;
 • gegevensanalyses uit te voeren en het Platform te testen om te zorgen voor de stabiliteit en veiligheid ervan;
 • jouw identiteit te verifiëren, om jou bijvoorbeeld in staat te stellen om een 'geverifieerd account' te krijgen, en jouw leeftijd, bijvoorbeeld om na te gaan of je oud genoeg bent om bepaalde functies te mogen gebruiken;
 • niet-gepersonaliseerde advertenties te laten zien, waardoor veel van onze diensten gratis blijven; 
 • jouw interesses af te leiden voor het optimaliseren van ons advertentieaanbod, dat, als je toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde advertenties, gebaseerd kan zijn op de informatie die onze advertentiepartners aan ons geven; 
 • de effectiviteit te meten van de advertenties die je ziet op het Platform;
 • onze algoritmen te informeren zodat we jou de meest relevante content kunnen leveren en om misdaad en misbruik van het Platform te voorkomen;
 • onderzoeken uit te voeren door middel van vragenlijsten over onze diensten, producten en eigenschappen; 
 • je in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies op het Platform; en
 • je in staat te stellen om contact te hebben met anderen op het Platform. Wij kunnen bijvoorbeeld andere gebruikers toestaan om jou te identificeren via de functie “Vrienden zoeken” of via hun telefooncontacten om jou te verbinden met andere gebruikers door na te gaan met wie je links deelt.

Als wij jouw gegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, dan maken we een belangenafweging om te controleren dat het gebruik van persoonsgegevens voor ons echt nodig is om onze bedrijfsdoelstelling te behalen. Wanneer wij belangenafwegingen maken, houden we ook rekening met de privacyrechten van onze gebruikers en nemen we passende maatregelen om hun persoonsgegevens te beschermen.

Met jouw toestemming gebruiken we jouw informatie om jou gepersonaliseerde advertenties te tonen. Zie ook de onderdelen over in Informatie van derden voor meer informatie. Je kunt jouw gepersonaliseerde advertentie-instellingen op elk moment wijzigen via jouw app-instellingen. Ga naar 'Privacy en veiligheid' en dan 'Personalisatie en gegevens' om jouw advertentievoorkeuren te beheren. Als je geen toestemming geeft voor gepersonaliseerde advertenties, dan zul je nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties zien op het Platform.

4. Hoe gebruiken wij jouw Persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens met de volgende geselecteerde derden:

Zakelijke partners

 • Als je ervoor kiest om je te registreren om het Platform te gebruiken met de accountgegevens van jouw sociale netwerk (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Google), dan geef je ons jouw gebruikersnaam en openbare profiel, of je geeft je sociale netwerk toestemming om ons jouw gebruikersnaam en openbare profiel te geven. Wij zullen eveneens bepaalde informatie met dat sociale netwerk delen zoals de ID van jouw app, het toegangstoken en de verwijzende URL.
 • Als je ervoor kiest om content te delen op socialemediaplatforms, dan worden de video, gebruikersnaam en eventueel aan de post verbonden tekst gedeeld op dat platform of, in geval van delen via instant messaging platforms zoals Whatsapp, zal er een link naar de content worden gedeeld.
 • Om de “Vrienden zoeken” functie te voorzien van uw Facebook-contactenlijst, delen wij gegevens met Facebook om deze functie te laten werken. 

Betalingsdiensten

 • Als je 18 jaar of ouder bent en kiest om virtuele items te kopen, dan delen wij gegevens met de betalingsdienst om die transactie mogelijk te maken. Wij delen een transactie-ID om ons in staat te stellen jou te identificeren en de juiste waarde in coins op jouw account te kunnen zetten nadat je betaald hebt.

Dienstverleners

 • Wij delen informatie en content met dienstverleners die ons bedrijf ondersteunen, zoals clouddienstverleners en controlediensten voor content om ervoor te zorgen dat het Platform een veilige en prettige plek blijft.

Leveranciers van analyses en metingen

 • Wij gebruiken leveranciers van analyses en metingen om ons te helpen ons Platform te verbeteren, onder meer door ons te helpen met het meten van content en het volgen van jouw activiteiten op ons Platform op de verschillende apparaten die je gebruikt. 
 • Onze externe leveranciers van analyses en metingen helpen ons ook om de advertenties op ons Platform te meten en helpen onze adverteerders om te bepalen of hun advertentie getoond werd op het Platform en hoe succesvol deze was. Wij delen jouw mobiele advertentie-ID en andere apparaatgegevens met bedrijven die metingen verrichten zodat ze jouw activiteit op het Platform kunnen koppelen aan jouw activiteit op de websites van adverteerders.

Adverteerders

 • Wij delen alleen geaggregeerde gebruikersinformatie met adverteerders. Geaggregeerde informatie is informatie die gegroepeerd is en niet specifiek is voor een individuele gebruiker. Dit wordt gedaan om de effectiviteit te meten van een advertentiecampagne door adverteerders te laten zien hoeveel gebruikers van het Platform een advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. 

Onze groep van bedrijven

 • Wij kunnen jouw informatie delen met andere leden, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van onze groep van bedrijven als dit nodig is om het Platform te kunnen bieden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. 
 • Wij delen informatie om het Platform te verbeteren en te optimaliseren, onder meer door illegaal gebruik te voorkomen en gebruikers te ondersteunen.

Rechtshandhaving / Wettelijke plicht

 • Wij kunnen jouw informatie alleen delen met rechtshandhavingsinstanties, overheidsdiensten en andere derden wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen of als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 • te voldoen aan een juridische procedure of verzoek;
 • onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, beleid en normen te handhaven, met inbegrip van het onderzoeken van mogelijk inbreuk;
 • misbruik, fraude, illegale activiteiten of beveiligings- of technische problemen te ontdekken, voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, derden of het publiek te beschermen zoals wettelijk vereist of toegestaan (met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude tegen te gaan en kredietrisico te verminderen).

Openbare profielen

 • Als je een openbaar profiel hebt, dan is jouw content zichtbaar voor iedereen op het Platform en kan ook worden gezien en gedeeld door jouw vrienden en volgers, evenals derden, zoals zoekmachines contentsamenstellers en nieuwssites. Elke keer dat je een video uploadt, kun je veranderen wie de video kan zien. Je kunt ook je profiel omzetten in een privé-profiel door je instellingen te veranderen in “Privéaccount” in de instellingen onder “Privacy en veiligheid”. Als jouw profiel openbaar is, dan kunnen anderen de content die jij produceert gebruiken en combineren met hun eigen content en die uploaden om zo bijvoorbeeld een duet met jouw video te maken. 

Verkoop of fusie

 • Wij maken jouw informatie ook bekend aan derden:
 • in het geval dat we een bedrijf of bedrijfsonderdeel verkopen of kopen (bijvoorbeeld als gevolg van een liquidatie, faillissement of anderszins). Bij dergelijke transacties zullen we jouw gegevens bekendmaken aan de mogelijke verkoper of koper van dergelijke bedrijven of middelen; of
 • als wij verkopen, kopen, fuseren of overgenomen worden door, of samen gaan werken met andere bedrijven, of een deel of al onze bedrijfsonderdelen verkopen. Bij dergelijke transacties kan gebruikersinformatie onderdeel zijn van de overgedragen middelen.

5. Hoe wij jouw persoonsgegevens opslaan

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen worden doorgegeven aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, doen we dat onder de modelcontracten van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen (d.w.z. de modelcontractbepalingen) ingevolge de Beschikking van de Commissie 2004/915/EG of 2010/87/EU (waar van toepassing) of in overeenstemming met een vervangend mechanisme dat is goedgekeurd ingevolge EU-recht. Neem voor een kopie van deze Modelcontractbepalingen contact met ons op via  https://www.tiktok.com/legal/report/privacy.

6. Jouw rechten

Door middel van de instellingen kun je bepalen en beheren welke persoonsgegevens we over jou verzamelen. 

Je hebt de volgende rechten.

 • Toegang tot jouw gegevens: Je kunt ons gratis vragen om te bevestigen dat wij jouw gegevens verwerken en om een kopie van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Jouw gegevens wissen: Je kunt ons vragen om al jouw gegevens of een deel daarvan te wissen. 
 • Gegevens wijzigen of corrigeren: Je kunt ons vragen om jouw gegevens te wijzigen of te corrigeren. Je kunt ook wijzigingen maken met behulp van het beheer en de instellingen in de app. 
 • Portabiliteit: Je kunt om een kopie vragen van de persoonsgegevens die je gegeven hebt in een machineleesbaar formaat.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens of deze beperken en toestemming intrekken Je kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van een deel van of al jouw gegevens, bijv. waar wij geen recht hebben om de gegevens te blijven gebruiken. Je kunt ons vragen om te stopen met het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden; je kunt jouw toestemming intrekken of ons vragen te stoppen met het maken van automatische individuele beslissingen, met inbegrip van profilering. Als je bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, dan vragen wij jou om de reden voor je bezwaar te delen zodat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen onderzoeken en om onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking en jouw bezwaar tegen deze verwerking tegen elkaar af te wegen.

Voordat we kunnen reageren op een verzoek om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen kunnen wij je vragen om jouw identiteit of accountgegevens te verifiëren.

Voor informatie over hoe je dergelijke verzoeken kunt doen, kun je contact met ons opnemen door gebruik te maken van de onderstaande contactinformatie. Wij zullen jouw verzoek in behandeling nemen rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. TikTok Ierland is verantwoordelijk om binnen de toepasselijke periode die wettelijk wordt voorgeschreven op jouw verzoek te reageren. Indien nodig zal TikTok Ierland om hieraan gevolg te geven contact opnemen met TikTok VK. 

7. De veiligheid van jouw persoonsgegevens.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met dit beleid wordt behandeld. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld door versleuteling, kunnen wij de veiligheid van jouw informatie die wordt overgedragen via het Platform niet garanderen, wat betekent dat elke overdracht op jouw eigen risico is.

Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico dat jij en andere gebruikers kunnen lopen. Wij handhaven deze technische en organisatorische maatregelen en zullen ze van tijd tot tijd aanpassen om de algemene veiligheid van onze systemen te verbeteren.

Wij zullen van tijd tot tijd links opnemen naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites mogelijk hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen accepteren voor dat beleid. Lees zulk beleid voordat je informatie aan deze websites verstrekt.

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is om jou de diensten te bieden waardoor wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan jou en om onze rechten uit te oefenen in verband met de betrokken gegevens. Als wij de gegevens niet langer nodig hebben om de diensten aan jou aan te bieden, bewaren wij die gegevens alleen zolang wij een legitiem zakelijk belang hebben om die gegevens te bewaren.  

Als je ons vraagt om jouw account te verwijderen dan krijgt dit account eerst 30 dagen een inactieve status (zodat je kunt vragen om het account weer te herstellen), gevolgd door verwijdering van dat account. Wij zullen ook binnen 30 dagen nadat je het account geannuleerd hebt alle persoonsgegevens wissen die betrekking hebben op de messaging-functie in de app. Houd er rekening mee dat berichten die verstuurd zijn aan andere gebruikers van onze diensten zijn opgeslagen op hun apparaten en niet door ons kunnen worden verwijderd. 

In elk geval zijn er ook omstandigheden wanneer wij jouw gegevens langer moeten bewaren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen of waar dat nodig is voor juridische claims.

9. Informatie met betrekking tot kinderen

TikTok is niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Als je denkt dat wij persoonsgegevens hebben of verzameld hebben van een kind dat jonger is dan de toepasselijke leeftijd, neem dan contact met ons op via  https://www.tiktok.com/legal/report/privacy.

10. Wijzigingen

Wij zullen je in kennis stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid door een kennisgeving op ons Platform of op een andere wijze. De “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit beleid is de ingangsdatum van die veranderingen van dit beleid. 

11. Wie wij zijn en contact met ons opnemen

TikTok Ierland en TikTok VK leveren het Platform en de daaraan gerelateerde diensten en verwerken samen de persoonsgegevens op de manier die wordt beschreven in dit beleid en in onze Gebruiksvoorwaarden. Voor gebruikers van het Platform in de EER en Zwitserland is TikTok Ierland de dienstverlener in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en als je in het Verenigd Koninkrijk woont, is TikTok VK de leverancier van het Platform. TikTok Ierland en TikTok VK delen informatie als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van jouw gegevens waar dat nodig is om het Platform efficiënt te laten werken en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot dit beleid of als je contact op wilt nemen met de functionaris gegevensbescherming (data protection officer) van TikTok, vul dan het formulier in op https://www.tiktok.com/legal/report/privacy of schrijf naar het volgende adres. 

Voor gebruikers in de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. 

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk.

Als jouw klacht na contact met ons niet is opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij jouw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.